Hoppa till huvudinnehåll

Nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vilka är de viktigaste förändringarna i de nyligen publicerade kvalitets- och miljöledningsstandarderna? Hur påverkar förändringarna vårt befintliga ledningssystem?

Denna utbildning vänder sig till dig som idag arbetar med ledningssystem och revisioner utifrån tidigare versioner av kvalitets- och miljöledningsstandarderna ISO 9001 och ISO 14001 och som nu behöver sätta dig in i de nya kraven. Under utbildningen går vi igenom de viktigaste förändringarna i nya ISO 9001:2015 och nya ISO 14001:2015. Vi går igenom den nya gemensamma strukturen för ledningssystemsstandarder och jämför de nya kraven med tidigare krav. Vi diskuterar och tolkar nya termer och begrepp och ger exempel på praktiska tillämpningar för att möta de nya kraven. I utbildningen ingår även tips på hur man bäst förbereder sig för att anpassa sitt ledningssystem inför en om certifiering mot de nya kraven.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en företagsintern utbildning fyll i en intresseanmälan.

Läs mer

Kontakt utbildning
010-459 00 11
utbildning@canea.se

Utbildningen var jättebra. Under dagen fick vi en tydlig genomgång som gav förståelse för vad de nya paragraferna säger. Föreläsarna var mycket kunniga och gav oss tydliga tolkningar av vad ändringarna kommer innebära i praktiken. Jag känner mig nu väl förberedd för att aktivt arbeta vidare med dem i vår organisation.

Ola Janhager, Responsible Operations Manager, KMA support , AB Färdig Betong

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har goda kunskaper om ledningssystem och tidigare versioner av ISO-standarderna.

För dig som vill ha en mer grundlig genomgång av standardens hela innehåll och inte har så stor förkunskap rekommenderar vi våra grundkurser ISO 9001 Grundkurs eller Verksamhetsledningssystem i praktiken – ISO 9001 samt Miljöledningssystem i praktiken – ISO 14001.

För dig som har förkunskap och vill fördjupa och befästa kunskapen med bland annat praktikfall samt komma längre i hur de nya standarderna skall användas rekommenderar vi våra endagarskurser Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015.

Vilka förkunskaper krävs?

För att tillgodogöra dig innehållet i utbildningen krävs goda kunskaper om ledningssystem och tidigare versioner av ISO-standarderna.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig en översikt om vilka förändringar som skett i ISO 9001 och ISO 14001 standarderna.

Övrig information

ISO 9001:2015 ingår i kurspriset. ISO 14001:2015 går att köpa via oss som tilläggsmaterial. Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Vi är godkända av PMI som "Registrated Education Provider" – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng:

  • 8 för PMP/Program Management Professional (PgMP)®


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Nya ISO 14001:2015

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nyligen publicerade miljöstandarden? Under utbildningen går vi igenom de viktigaste förändringarna i nya ISO 14001:2015. Avsikten med Nya ISO 14001:2015 är bland annat att bättre integrera miljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska miljöförbättringar.

Läs mer

Nya ISO 9001:2015

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nyligen publicerade kvalitetsstandarden? Under utbildningen går vi igenom de viktigaste förändringarna i nya ISO 9001:2015 och hur du kan börja förbereda dig inför dem b.la. synen strategiarbete och processer. Vi lär oss genom praktikfall och diskuterar lösningar. Ta tillfället i akt och var med när förutsättningarna för framtidens ledningssystem lanseras

Läs mer

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf