Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Projektledning - Digital

Denna projekledarutbildning på distans fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Viktiga moment är projektplanering och projektstyrning samt mjuka frågor såsom gruppdynamik och motivation. Utbildningen följer projektledningsstandarden PMI:s A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide och behandlar de flesta kunskapsområden inom projektledning.

Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten ska leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Det kan till exempel röra sig om att utveckla en ny produkt, genomföra ett internt förändringsarbete eller införa ett nytt IT-system. Alla sådana uppgifter kan lösas mera effektivt om en bra projektlednings-metodik används. Professionell projektledning är nyckeln till framgång.

Denna virtuella tredagarskurs erbjuder en uttömmande genomgång av ämnet projektledning. Kursen fokuserar på verktyg, arbetssätt och roller bestående av en blandning av föreläsningar, gruppövningar, filmer och praktikfall. Du får tillgång till virtuellt kursmaterial innan, under och upp till ett år efter utbildningen. Materialet som täcks är relevant i alla typer av projekt.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i projekt, är ny som projektledare och till dig som redan är projektledare som vill vidareutveckla dina färdigheter.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga tidigare projektledningskunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildningen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

För de som redan är mycket väl förtrogna med projektledningsmetoder rekommenderar vi istället någon av våra följande utbildningar:

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som kan användas i ett effektivt projektledningsarbete.

Övrig information

Utbildningen är IPMA-registrerad

En IPMA Registrerad utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum. En IPMA-registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part. Ett av de främsta målen med en IPMA-registrering är att göra det enklare för företag och individer att välja rätt utbildning.

PMI

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:

 • 24 för PMP®/Program Management Professional (PgMP)®
 • 2,25 för PMI-SP, Project Scheduling
 • 2,75 för PMI-RMP, Project Risk Management

PMP and CAPM are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Ett års kostnadsfritt medlemskap i Svenskt Projektforum ingår

När du går denna utbildning bjuder vi på ett års medlemskap i Svenskt Projektforum. För att ta del av erbjudandet anmäler du dig via Svenskt Projektforum och uppger koden ”CANEA” vid anmälan. Observera att du måste ha slutfört utbildningen hos oss för att kunna ta det av erbjudandet.

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning.

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Projektledning - Digital

Program

Dag 1 09:00-16:00

 • Program & Introduktion av varandra
 • En introduktion till projektledning.
 • Projektlivscykel och projektmodeller
 • Start av projekt
 • Praktikfall Projektdirektivet
 • Framgångsrika projekt
 • Projektintressenter
 • Praktikfall Projektintressenter
 • Avslut

Dag 2 09:00-16:00

 • Projektomfattning
 • Praktikfall Projektomfattning
 • Tidplanering
 • Forts. Tidplanering
 • Resurshantering
 • Praktikfall Resurshantering
 • Teamwork
 • Avslut

Dag 3 09:00-16:00

 • Riskhantering
 • Praktikfall Riskhantering
 • Uppföljning och styrning
 • Praktikfall Projektstyrning
 • Överlämning och avslut
 • Praktikfall Helhetsbilden
 • Genomgång av helhetsbilden
 • Avrundning och allmän frågestund
 • Avslut

Intresseanmälan

 • Längd: 3 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Se vår film om projektlednings-utbildning!

Denna kurs gav mig verkligen en aha-upplevelse! Då jag nyligen bytt tjänst internt till projektledare blev kursen en ögonöppnare för ämnet projektledning. Jag fick en helhetsförståelse för alla steg som finns under arbetets gång och hur de hänger ihop. Det var en bra mix av teori och praktik samt ett givande utbyte av erfarenheter mellan oss deltagare. Utöver detta var föreläsaren mycket duktig och inspirerande. Det var väl investerad tid att gå denna kursen hos CANEA.

Marcus Fogelin, Project Manager R&D, Väderstad AB

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf