Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Projektplanering

I denna fortsättningskurs lär du dig hur man tar fram en realistisk projektplan utifrån uppsatta projektmål för tid, kostnad och omfattning.

Vi utgår från projektmålen och tränar hur man bryter ned dessa till en WBS - Work Breakdown Structure utifrån vilken man sedan gör träffsäkra bedömningar av tid, kostnad och risker. Resultatet är en realistisk och allmänt accepterad projektplan.

Utbildning ger dig en gedigen verktygslåda med praktiska verktyg som kan användas i planering av alla typer av projekt som t.ex. införande av nytt IT-verktyg, produktutveckling, verksamhetsutveckling, m.m.

För Vem?

Utbildningen är en fortsättningskurs och vänder sig till dig som projektledare, projektmedlem och linjechef som arbetat en tid i projektform. Den passar också bra för beställare, programchefer och projektkontorschefer som vill skaffa sig kunskap om hur projekt skall planeras för nå de uppsatta målen.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen förutsätter att du skaffat sig en viss insyn i de vanligaste projektarbetssätten, vilket exempelvis kan uppnås genom vår utbildning "Projektledning".

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att utifrån uppsatta mål kunna ta fram träffsäkra och precisa projektplaner som ger goda förutsättningar för att kunna styra projektet rätt och enkelt rapportera framåtskridande.

Övrig information

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning!

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Projektplanering

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

  • Introduktion och genomgång av programmet
  • Allmänt om projektplanering
  • Tid- och resursplanering
  • Planering av kostnad
  • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

  • Återblick dag 1
  • Planering av kvalitet
  • Riskplanering
  • Sammanfattning
  • Avslutning

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Se vår film om projektlednings-utbildning!

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Projektstyrning

I denna utbildning lär du dig de verktyg och metoder som du behöver för att ha översikt över var projektet är vid en viss tidpunkt jämfört med plan, var projektet är på väg och hur du hanterar avvikelser från projektplan.

Leda människor i projekt

Utbildningen ger dig som projektledare en enastående möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt.

Projektekonomi

Utbildningen ger en dig en introduktion till projektbudgetens syfte, att skapa realistisk projektbudget, för och efterkalkyl, kostnadsstyrning och ändringshantering. Den syftar också till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi som ”företaget i företaget”.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf