Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Projektstyrning

I denna utbildning lär du dig de verktyg och metoder som du behöver för att ha översikt över var projektet är vid en viss tidpunkt jämfört med plan, var projektet är på väg och hur du hanterar avvikelser från projektplan.

Efter utbildningen kommer du att ha utökat din verktygslåda och kunna styra projekt mer effektivt. Utbildningen bygger på väletablerade och fungerade styrningsmodeller/-verktyg och behandlar bland att proaktiv styrning, ändringshantering, avvikelsehantering, earned value management och lägesrapportering. Den ger också välbeprövade verktyg för att samordna flera olika projekt.

För Vem?

Utbildningen är en fortsättningskurs och vänder sig tilldig som projektledare som arbetat en tid i projektform. Den passar också bra för dig som beställare, projektsupport och annan projektmedlem som vill skaffa dig kunskap om hur projekt ska styras mot målen.

Vilka förkunskaper krävs?

En förutsättning är att du skaffat dig en viss insyn i de vanligaste projektstyrningsmetoderna.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du, utifrån framarbetade projektplaner, ska kunna följa upp ett projekts framåtskridande och därefter avgöra behovet av korrigerande åtgärder eller ändringar och styra mot projektmålen. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna:

 • Följa upp och rapportera projektresultat
 • Identifiera avvikelse och införa korrigerande åtgärder eller ändringar
 • Styra projekt effektivt mot målen

Övrig information

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning!

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Projektstyrning

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • En introduktion till projektstyrning
 • Projektuppföljning
 • Kvalitetsstyrning
 • Resultatvärdemetoden
 • Avvikelsehantering
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Återblick av dag 1
 • Ändringshantering
 • Konfigurationsstyrning
 • Eftergranskning
 • PF: Sammanfattning
 • Avslutning

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Se vår film om projektlednings-utbildning!

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)®

Denna utbildning är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI för att leda och hantera projekt på ett effektivt sätt.

Leda och förbättra processer

Utbildningen riktar sig till dig som vill få ut mer av dina processer genom att förstå hur processorganisationen kan användas som grund för att leda och förbättra processer.

Projektplanering

I denna fortsättningskurs lär du dig hur man tar fram en realistisk projektplan utifrån uppsatta projektmål för tid, kostnad och omfattning.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf