Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker

Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera några av de svåraste kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Omvärldsanalys, strategi, ledarskap, processer, risk, mål och ansvar är områden som hänger ihop, därtill ska vi hitta effektivitetsförbättringar.

Revision enligt motströmsmetodiken ger många gånger verkliga förbättringar genom att fokus hamnar på det som är väsentligt för verksamheten. Vi lär dig hur du bör agera genom praktiska övningar i planering, intervjumetodik, dokumentation och vägvinnande presentation av resultatet.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som idag jobbar med interna revisoner och behöver friska upp och fördjupa dina kunskaper om den senaste revisionsmetodiken.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver att du har erfarenhet av revisioner och känner till standarderna praktiken ISO 9001 och ISO 14001. Saknar du denna förkunskap rekommenderar vi att du går vår utbildning "Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001" först.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att du som deltagare ska bli bekväm med att genomföra revision i enlighet med mer avancerade kraven samt blir bättre på att fokusera på det som är av nytta för organisationen.

Övrig information

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

I utbildning ingår kurspärm.

Detta är en fortsättningsutbildning och då räknar vi med att du tar med din egen ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Meddela om du saknar någon av dessa, så ser vi till att den finns att köpa på plats.

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker

Program

Dag 1 09.00-18.00

 • Introduktion
 • Revision: Old School vs. New School
 • Kaffe
 • Timglasmodellen
 • Genomgång av utvalda krav
 • Lunch
 • Revision mot krav
 • Omvärld, intressenter samt strategi
 • - Ledarskap
 • - Risker och möjligheter
 • Kaffe
 • Revision mot utvalda krav (forts.)
 • - Processer
 • - Medvetenhet och resurser
 • - Ständiga förbättringar
 • Praktikfall 1
 • Summering av dagen

Dag 2 08.00-17.00

 • Kort repetition av dag 1
 • Praktikfall 1 – situationer runt kraven ISO 9001 & 14001
 • Genomföra Revision – Förberedelser, intervjuteknik, observationsrapport och avslutningsmöte
 • Kaffe
 • Genomgång av praktikfallsscenario
 • Praktikfall – Gruppvisa förberedelser
 • Praktikfall - Intervjuer
 • Lunch
 • Praktikfall – Intervjuer
 • Praktikfall – Tid för grupperna att sammanställa
 • Kaffe
 • Praktikfall – Redovisning/Avslutningsmöte
 • Avslutning

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Jag behövde uppfräschning av revisionsmetodik och valde CANEAs utbildning ”Revision mot de nya kraven”. Föreläsaren var mycket tydlig och lätt att förstå och hade många bra exempel att dela med sig till oss. Utbildningen var intensiv och det passade mig utmärkt. Vi gick igenom kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt hur man reviderar mot dem. Jag känner mig inspirerad att fortsätta arbetet med revision på min arbetsplats nu och är mycket nöjd med utbildningen och kan varmt rekommendera denna kurs.

Ankie Karlsson, Advisor, Knightec AB

Relaterade utbildningar

Arbetsmiljörevision - ISO 45001

Under utbildningen lär du dig om förbättringsinriktad revisionsteknik samt får kunskap om ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning, inklusive AFS 2001:1.

Internrevision - ISO 9001

I denna intensiva och mycket uppskattade utbildning får du en noggrann genomgång av ISO 9001 och möjlighet att träna din intervjumetodik och vägvinnande presentationsteknik.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf