Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001

Utbildning ger dig kunskapen som krävs för att kunna bygga ett strukturerat verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Utbildningen innehåller ett praktikfall där du lär dig att dokumentera arbetssätt kortfattat och effektivt samt principerna för processkartläggning

I utbildningen ingår det även en detaljerad genomgång av ISO 9001:2015 där du lär dig tolka standarden och förstå vad den innebär i praktiken för ett verksamhetssystem.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska bygga upp, arbeta med eller berörs av verksamhetssystem.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildning kräver inga förkunskaper.

Syftet och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig praktisk kunskap i hur du bygger upp ett fungerande verksamhetssystem i enlighet med ISO 9001 samt att lära dig grunderna om verksamhetssystem, processorientering och ISO 9001.

Övrig information

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Vi är godkända av PMI som Registrated Education Provider – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng: 15 för PMP/PgMP.

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Grundläggande synsätt
 • Processorientering
 • Leda processutveckling
 • Praktikfall 1; Kartlägga processer
 • Genomgång av ISO 9001
 • Praktikfall 2; Att bli bekant med ISO 9001

Dag 2 08:00 - 16:30

 • Forts. Genomgång av ISO 9001
 • Dokumentera ett verksamhetssystem
 • Praktikfall 3: Clears försäljningsprocess
 • Revision och tredjepartscertifiering
 • Implementering av nya arbetssätt och dokumentation
 • Praktikfall 4; Styra och förbättra
 • Sammanfattning och avslutning

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Jag kan verkligen rekommendera utbildningen för den som vill lära sig mer om ledningssystem och dess uppbyggnad. Utbildningen motsvarade mina förväntningar och det var en bra kombination av teori och praktik, vilket gjorde oss deltagare mycket delaktiga. Båda föreläsarna var väldigt kunniga, tydliga och kunde svara på alla frågor!

Peter Maltell, Lagerchef, Lyreco Sverige AB

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken

Under utbildningen lär du dig att bygg upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Effektiv processutveckling

Utbildningen ger dig kunskap om effektiva och väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla ett företag processer.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf