Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Vidareutbildning av revisorer

Ta del av de senaste verktygen för att hitta väsentliga förbättringar som ökar din organisations effektivitet. Du får arbetssätt som gör ledningen och medarbetarna engagerade i att genomföra förändringarna.

Vi presenterar metoder och övar på saker såsom revisionsplanering med rätt fokus, intervjuteknik för att hitta det som är viktigt och relevant, samt sätt att presentera och följa upp revisioner för att skapa engagemang och förståelse. Vi tränar också på att bedöma projekt, eftersom mycket arbete bedrivs i projektform samtidigt som det ofta finns en stor förbättringspotential i hur projekt genomförs

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som internrevisor med grundläggande kunskap i revisionsteknik som vill utveckla och fördjupa sina färdigheter.

Vilka förkunskaper krävs?

Du ska ha genomgått revisionsutbildning samt genomfört minst fem revisioner.

Syfte och mål

Utbildningen syftar till att utveckla dig i sina roller som internrevisorer för att bli än mer framgångsrika.

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupad kunskap och träning inom de områden som är viktiga för att den interna revisionsverksamheten verkligen ska vara värdeskapande för organisationen. Utgångspunkten är att internrevisionen ska identifiera väsentliga förbättringar som skapar en effektivare organisation, snarare än fel och avvikelser.

Övrig information

Vi är godkända av PMI som Registrated Education Provider – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng: 16 för PMP/PgMP

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Vidareutbildning av revisorer

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Revisioner förr och nu
 • Praktikfall 1; Vad är viktigt?
 • Uppföljning av revision
 • Projektrevisioner
 • Praktikfall 2; Uppföljning och bedömning av korrigerande åtgärder
 • Motströmsrevision
 • Praktikfall 3; Förbereda revision - Checklistor

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Frågeteknik och upplägg för intervjuer
 • Praktikfall 4; Genomföra revision
 • Avslutningsmöte
 • Observationsrapporter
 • Praktikfall 5; Dokumentera revision och avslutningsmöte

Intresseanmälan

 • Längd: 2 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige.

ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken

Under utbildningen lär du dig att bygg upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf