Hoppa till huvudinnehåll

Vårt engagemang är för det Västsvenska näringslivet

Tillsammans med StyrelseAkademiens bidrar vi gemensamt till Västsveriges tillväxt, en internationell tillväxtregion som attraherar kunskap och kapital.

StyrelseAkademien är idag 7 000 medlemmar, som tillsammans skapar en oberoende, ideell och samhällsnyttig medlemsorganisation utan vinstsyfte. I Västsverige verkar 800 medlemmar. Starten var 1991.

Vi vill tillsammans med StyrelseAkademien bidra till ökad tillväxt i vår region och hjälpa företag att få struktur på sin bolagsstyrning. Målet är ett starkare näringsliv med mer konkurrensstarka bolag. En väg dit är minst en extern ledamot i varje bolag.

StyrelseAkademien Västsverige är med och bildar ett rikstäckande nätverk med 16 lokala föreningar, sammanhållna av StyrelseAkademien Sverige.

Vi delar erfarenhet och sprider kunskap.

Tillsammans med StyrelseAkademien Västsverige arbetar vi med att dela erfarenhet och kunskap kring tillväxt, bolagstyrning och styrelsearbete. En viktig målgrupp är de som väljer styrelseledamöter – ägarna (på bolagsstämman). Det viktigaste opinionsarbetet är att inspirera, visa på goda exempel, överföra erfarenhet och förmedla kunskap; om och när styrelsearbete gör skillnad och skapar värde.

Nationellt driver StyrelseAkademien företagarpolitiska frågor kring styrelsearbete, exempelvis hinder som; ersättning till styrelsens ledamöter är inkomst av tjänst. Inom Europa ingår StyrelseAkademien i ecoDa, The European Voice of Directors, och för samtal med kommissionen och EU parlamentet.

Forskare från våra lärosäten deltar vid våra arrangemang både som deltagare och föreläsare. StyrelseAkademien är engagerade i forskningsprojekt kring styrelsearbete.

Vi är en stolt partner till StyrelseAkademien Västsverige och vi har samma målbild om vad som behövs. När ägare tillsätter även externa styrelseledamöter höjs nivån på styrelsearbetet. Vägen dit kommer via inspiration och goda exempel, styrelsekunskap, rekryteringshjälp, styrelseutvärdering, ansvarsförsäkringar och möjlighet att kunna bygga värdefullt nätverk med andra som är styrelseengagerade.

Kontaktperson CANEA:

John Saldin, Managementkonsult

john.saldin@canea.se

Mobil: 0736-002807

.

Kontaktperson StyrelseAkademien Väst:

Jan Lindblom, Verksamhetschef

jan.lindblom@styrelseakademien.se

Mobil: 0735-401528