Mall – en fri nedladdning

Enklare och effektivare intressentanalys och intressenthantering

De som påverkas av, eller påverkar, ett projekt kallas intressenter. De är viktiga för om ett projekt blir framgångsrikt eller inte och måste därför identifieras, analyseras och prioriteras. De som arbetar i projektet behöver därför tänka igenom hur respektive intressent ska hanteras på bästa sätt. Då kan en mall för intressentanalys och intressenthantering vara till stor hjälp.Landningssida


 

 

 

 

 

default-lp-bg

Fyll i formuläret

Vi skickar mallen direkt