Nå era mål
med rätt
strategi  

Vill du ha mätbara resultat som varar i längden?

Vi leder förändringsarbetet genom att arbeta med digitalisering, strategier och kompetens tillsammans med dig och dina medarbetare. 

Vi hjälper människor
och organisationer
att utvecklas

Ni kan er verksamhet. Vi har verktygslådan att förändra och förbättra er organisation med hjälp av plattformen CANEA ONE, erfarna konsulter, uppskattade utbildningar och en bred portfölj av ytterligare tjänster.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Utbildningar som skapar nytta. För dig och organisationen.

Välj bland över 60 utbildningar inom ett flertal områden – fysiska eller på distans.

Populära kurser

 • Göteborg

  6 maj -8 maj

  2 okt -4 okt

  7 jan -9 jan 2025

  7 apr -9 apr 2025

 • Stockholm

  21 aug -23 aug

  2 dec -4 dec

  3 feb -5 feb 2025

Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att kunna driva en strukturerad förändring där dina medarbetare själva vill genomföra förändringen.

Utbildningen ger dig kunskap om användbara tekniker, arbetssätt och vi går igenom hela processen från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Under utbildningen förklaras hur kvalitetssystem enligt ISO 9001 driver ständiga förbättringar samt vad kraven i standarden betyder i praktiken.

Vi hjälper växande organisationer att blomstra

Icon-ice-bulb
Strategi

Nuläget, omvärlden och det önskade resultatet utgör utgångspunkten för strategiutvecklingen

icon-heroblue-group-tickmark
Ledarskap

Tillsammans utvecklar vi ett ledarskap som bidrar till förändring – i verksamheten, kulturen och hos medarbetarna

icon-royal-screen-person
Ledningssystem

Säkerställer att strategier, projekt, processer, arbetsflöden och dokument kan kopplas samman till en välfungerande helhet

icon-mint-list-tickmark
Effektivisering

Varaktiga effekter kräver ett systematiskt och ständigt pågående förbättringsarbete som drivs av engagerade ledare.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare genom verksamhetsutveckling och organisationsutveckling . Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills. 

Vi är inne på vårt tredje år i förbättringsarbetet, med stöd av CANEA, vilket har lett fram till att vi har förbättrat resultatet med 10 - 12 MSEK under perioden.