Life Sciences eQMS

De fem viktigaste kraven när det gäller kvalitetssäkring (QA)

Life science-företag verkar i en komplex och reglerad bransch med höga krav på regelefterlevnad och kvalitetssäkring. Ett kraftfullt elektroniskt kvalitetsledningssystem (eQMS) kan minska stressen från de administrativa kraven och möjliggöra en effektiv övervakning och hantering av dokument och arbetsflöden. Men vilka bestämmelser måste du följa? Hur stödjer ett eQMS kvalitetssäkring? Och inte minst – hur får du din organisation med på tåget?

Nedladdningssidan


Vår guide ger dig svaren på dessa frågor samt:

  • Vilka regler för efterlevnad du måste följa inom Life science-sektorn.
  • Vad syftet och de viktigaste fördelarna med ett eQMS är.
  • Hur ett eQMS blir en grund för att uppfylla lagstadgade krav.
  • Hur integrerade lösningar för kvalitets- och verksamhetsstyrning hjälper dig att utveckla din verksamhet.

 

 

 

 

default-lp-bg

Ladda ner guiden gratis

Din guide för att hantera de fem viktigaste kraven när det gäller kvalitetssäkring