Snabb projektmognadsanalys

Självskattningsverktyg

Här kan du ladda ner en mall på ett självskattningsverktyg som är en bra bas för att värdera projektmognaden och vara ett verktyg för att kunna göra enkel temperaturmätning av organisationens projekthantering.

Du kommer genom att genomföra en självskattning kunna identifiera områden där det finns störst förbättringspotential.

 

Sjalvskattningsverktyg

 

 

 

 

 

default-lp-bg

Fyll i formuläret

Vi skickar materialet direkt