Guide: Att leda andra chefer – strategier för effektivt ledarskap

I guiden kan du läsa om unika aspekter och utmaningar med att leda chefer. Den betonar vikten av strategiska ledaregenskaper som förutseende och engagemang samt förmågan att växla mellan operativa och strategiska perspektiv.

Du kan även läsa om vikten av att utöva indirekt ledarskap via imageinriktad respektive handlingsinriktad påverkan, där den förra bygger på att vara en förebild och den senare på att leda genom andra och hantera informationsfilter effektivt.

 

Ledarskap premium

 

default-lp-bg

Fyll i formuläret och ladda ner guiden