Tillbaka
Att hantera en svår medarbetare: erfarenheter och tips

Att vara chef inom en statlig myndighet kommer med många utmaningar, särskilt när det gäller att hantera medarbetare med olika personligheter och arbetssätt. Här kommer ett exempel på vad en erfaren chef ställdes inför. En särskilt svår situation med en mycket rutinerad medarbetare i personalgruppen, vi kan kalla henne för Gunilla.

Bakgrund

Gunilla och chefen hade arbetat inom myndigheten i över två decennier. De senaste tre åren var chefen hennes chef, innan dess arbetade hon på en annan avdelning. Gunilla är oerhört kompetent i sitt praktiska yrkesutövande, men har betydande brister när det kommer till socialt samspel. Både kunder och kollegor klagar ofta på hennes tråkiga och ibland nedvärderande bemötande. Hennes erfarenhet gör att hon ofta vet bäst, men hon har en tendens att påtala detta på ett sätt som kan uppfattas som negativt och nedlåtande, särskilt mot nya och orutinerade medarbetare.

Gunilla är också starkt emot förändringar. När nya idéer presenteras, svarar hon ofta med "det här provade vi för 10 år sedan och det fungerade inte". Detta motstånd har lett till att många av hennes kollegor, och även chefen, stundtals blivit trötta på henne. Ibland har situationen blivit så belastande att chefen försöker minimera sin kontakt med henne.

 

Lär dig mer om hur vi kan hjälpa till i er organisationsutveckling

 

Hur hanterar man en svår medarbetare?

Känner du igen dig i situationen? Har du en medarbetare som du har svårt för? Du är inte ensam. Vi på CANEA har lång erfarenhet av att stötta chefer i svåra situationer och med svåra medarbetare. Här är några insikter och tips som har hjälpt många kunder att hantera liknande situationer:

 1. Erkänn dina känslor:
  Som chef är du mänsklig och kommer att ha negativa tankar och känslor gentemot andra ibland. Detta är normalt. Det viktiga är hur du agerar på dessa känslor. Att agera impulsivt på negativa tankar om en medarbetare kan förvärra situationen.
 1. Skapa distansering:
  För att hantera negativa känslor professionellt, är det bra att skapa en mental distans. Se chefskapet som en roll du går in i, som att ta på sig en hatt – chefshatten. Detta förhållningssätt hjälper dig att agera objektivt och professionellt.
 1. Ventilera dina känslor:
  Att ventilera tankar och känslor innan kontakt med den svåra medarbetaren kan vara mycket hjälpsamt. Prata med en kollega eller skriv ner dina känslor. Detta kan minska den emotionella laddningen och hjälpa dig att förbereda dig på hur du ska agera i din roll som chef.
 1. Fokusera på samarbete:
  Påminn dig själv om att även om ni inte behöver tycka om varandra, måste ni kunna samarbeta och bete er socialt schysst gentemot varandra. Detta är särskilt viktigt i en arbetssituation.
 1. Sök extern Hjälp:
  I svåra fall kan det vara mycket värdefullt att ta emot extern hjälp, som coachning. Coachning kan hjälpa dig att sortera i situationen, distansera dig i din roll och bli ett bättre stöd för medarbetaren. I detta fall ledde coachningen till att chefen kunde stödja Gunilla på ett sätt som förbättrade hennes sociala funktion i gruppen.

Sammanfattning

Att hantera svåra medarbetare är en utmaning, men med rätt strategier och stöd kan det gå att skapa en mer harmonisk arbetsmiljö. Som chef är det viktigt att erkänna sina känslor, skapa distans, ventilera och fokusera på samarbete. Ibland kan extern hjälp vara avgörande för att lösa situationen på bästa sätt. Genom att arbeta med dessa tekniker har vi på CANEA kunnat förbättra både chefens egen och Gunillas arbetsmiljö, vilket i sin tur har gynnat hela teamet.

 

Björn Palmqvist-Sep-20-2023-01-42-00-3303-PM-1-1

Björn Palmqvist
Senior Management Consultant

Björn är legitimerad psykolog med drygt tio års erfarenhet som externkonsult inom området, inom myndigheter, kommun, landsting och privata närings­livet. Han har bred erfarenhet av att processleda och har designat och genomfört flera ledningsgrupps- och teamutvecklingsinsatser.

Björn har också över 10 års erfarenhet av att coacha och handleda chefer såväl individuellt som i grupp. Han har god kunskap om och stor erfarenhet av arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö, konflikthantering och organisationsanalyser. Björn håller också flera utbildningar inom ledarskapsområdet.

Prata mer med Björn eller någon annan av våra experter.