canea-one-logo-dots-white

Varför
CANEA ONE?

Det finns många anledningar till att organisationer väljer CANEA ONE framför andra alternativ. Våra kunder brukar nämna fem.

canea-one-logo-dots-black

Fem fördelar

Befintliga kunder som valt CANEA ONE som sin plattform för ledningssystemet har gjort det huvudsakligen av följande fem anledningar.

1. Heltäckande

CANEA ONE är ett heltäckande IT-stöd för ledningssystemet som kan skalas upp i takt med att organisationen växer och behoven förändras. Nyckeln till ett välfungerande ledningssystem är att undvika ö:ar av information, som lagras på olika platser. CANEA ONE det enkelt att samla all hantering av ledningssystemsinformation såsom mål, dokument, processer, avvikelser, projekt, revisioner och förbättringsarbete på samma plats – dessutom med färdiga kopplingar mellan de olika delarna som ger er maximala synergier.

2. Flexibelt

CANEA ONE konfigureras för era behov direkt i webbläsaren och utan någon programmering. Formulärlayout, inställningar, flöden och affärslogik ställs in efter era arbetssätt och unika förutsättningar. Tack vare att CANEA ONE enkelt kan konfigureras av verksamheten, helt på egen hand, får ni ett följsamt systemstöd som hela tiden anpassar sig efter era krav och behov.

3. Stabilt

CANEA ONE är en beprövad standardlösning som har utvecklats av CANEA under 20 års tid och används idag av hundratals organisationer runt om i världen. Systemet är långsiktigt stabilt på så vis att det finns hjälp att få vid behov samt att man kan lita på att CANEA som leverantör och vår produktutvecklingsorganisation finns kvar över tid och utvecklar systemstödet kontinuerligt med fyra nya releaser varje år.

4. Säkert

En bra ledningssystemslösning är säker och har en beprövad och välutvecklad behörighetsstyrning för hantering av känslig och viktig information. CANEA ONE uppfyller stränga säkerhetskrav från såväl stora internationella bolag som företag med höga regulatoriska krav inom exempelvis Life Science. Plattformen kommer med färdiga funktioner för bland annat styrning av åtkomst, redigering, spårning, loggning, kvittenser, e-signaturer  och godkännande.

5. Användarvänligt

CANEA ONE gör ledningssystemet lätt tillgängligt för alla era medarbetare och ger stöd och styrning i vardagen. All information finns bara en knapptryckning bort tack vare smarta startsidor, effektiva sökfunktioner, grafisk navigering och virtuella mappar – allt utvecklat i nära samarbete med kunder i praktisk användning. Ni får ett ledningssystem med låg tröskel till informationen, där även sällananvändare trivs.

Vad våra kunder säger om oss och CANEA ONE:
Air Liquide

"CANEAs kompetens och förmåga att vägleda vid upprättandet av strukturen i systemet är något vi inte upplevt hos tidigare leverantörer. Jag rekommenderar verkligen CANEA ONE till andra organisationer inom Life Science som har behov av e-signaturer, läskvittenser och spårbarhet. Systemet är flexibelt vid behov och robust när det är nödvändigt."

Maud Tallroth, nordisk kvalitetschef, Air Liquide


it-bransch-life-science-quote-airliquide

 

The Absolut Company

"Att få strukturerad statistik på exempelvis avvikelser på material från leverantörer är ett mycket viktigt område för oss och nu blir CANEA Workflow ett kraftfullt verktyg för förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring i verksamheten."

Magnus Nilsson, IT-chef, The Absolut Company


it-bransch-livsmedel-quote-1

 

Västra Götalandsregionen

"Det var nog ingen som riktigt trodde att införandet skulle kunna genomföras på så kort tid. CANEA har varit väldigt flexibla och vi kände att vi fick stor hjälp ända in i mål."

Carina Johansson, applikationsspecialist, Västra Götalandsregionen

it-bransch-offentlig-sektor-quote-vgr

 

Husqvarna

"CANEA Workflow är ett flexibelt och brett ärendehanteringssystem i frontlinjen och CANEA har en aggressiv utvecklingsplan som vi varit med och påverkat till viss del. För övrigt är kopplingen mellan ärendehanteringen, dokumenthanteringen och projektverktyget i CANEA ONE utmärkt!"

Jonas Wallman, Global Improvement Agent, Husqvarna

it-bransch-tillverkningsindustrin-quote-husqvarna

 

Gothenburg Ro/Ro Terminal

"Jag visste från början vad jag ville ha ut av systemet och vad som behövde rapporteras. Men exakt hur det skulle bli i slutändan förstod jag inte från första stund. Det känns jättebra att systemet är så konfigurerbart. Vi kan anpassa det enkelt efter både våra processer, dess faser, formulär och regelverk, men även uppföljnings-funktioner såsom vyer och mejl-aviseringar. Flera fördelar med systemet har vi förstått först efter införandet, och i takt med att vi lär oss systemet förstår vi i vilken utsträckning vi kan använda det.

Kajsa Asker, HSEQ Manager/PFSO, Gothenburg Ro/Ro Terminal, DFDS Group

it-bransch-transport-logistik-quote-gbg-roro-1

 

Mölndals Stad

"I takt med att våra behov ökar så är vi tacksamma att systemet tänker åt en som en hjälpreda och gör det lätt att hålla ordning.

Elin Lund Gillberg, utvecklingsledare på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Mölndals Stad

it-bransch-vard&omsorg-quote

 

Borås Energi och Miljö

"Med CANEA Strategy kommer vi säkerställa att vår dagliga verksamhet går i linje med vår övergripande strategi. Jag blev övertygad direkt när jag såg hur väl systemet integrerar målarbete med det dagliga arbetet i projekt och processer. Systemet kommer hjälpa oss att få större engagemang från våra medarbetare kring vår strategi, men framförallt en röd tråd och konkreta arbetssätt som ytterligare ökar möjligheterna att vi når våra mål.

Gunnar Peters, CEO, Borås Energi och Miljö AB

it-produkt-strategy-quote-boras-energi

 

Kinnarps

"Vi blev övertygade direkt när vi tittade på CANEA Project. Fem orter är inblandade i Kinnarps utvecklingsprojekt och vi behöver göra projekten visuella för alla inblandade. Det här kommer att hjälpa oss. Jag blev heltänd på kombinationen av kraftfullhet och enkelhet!

Tomas Ekström, kvalitetschef och ansvarig för projektmetodik, Kinnarps

it-produkt-project-quote-kinnarps

 

AkzoNobel

"Vi hade tyvärr hamnat i ett läge där kartan och verkligheten inte längre stämde överens. Arbetssätten hade utvecklats i verksamheten, men det dokumenterade arbetssättet och processbeskrivningarna hängde inte med och var dåligt kända bland många av medarbetarna. Vi behövde därför se över både innehållet i ledningssystemet och underlätta för framtida användning med ett effektivare IT-stöd. Valet föll på CANEA!.

Stina Enesjö, Business Excellence Manager, AkzoNobel Decorative Coating

it-produkt-process-quote-akzo

 

E.ON

"Vi har fått fantastisk återkoppling från användarna när det gäller visualiseringen av projekt- och analysverktyget med tydlig grafik.

Jan-Erik Schrader, Project Portfolio Management, E.ON

it-bransch-energi&miljo-quote

 

Milstolpar

milstolpar-3

1999

Utvecklingen av CANEA ONE (på den tiden CANEA Framework) startade på Lotus Notes-plattformen.

Version 1.0 av systemet lanseras och helhetstänket fanns med redan från start.

2001

2003

Första användarkonferensen hålls i Göteborg för en skara användare från olika organisationer runt om i Sverige.

Plattformen görs om i grunden för webben och generation 2.0 släpps, nu baserad på Microsoft.NET. 

2007

2011

Stor lanseringsturné på SF:s biografer i Malmö, Göteborg och Stockholm i samband med release av den nya modulen CANEA Project.

Den internationella expansionen tar fart och vi har nu över tio internationella partner som säljer programvaran CANEA ONE på de flesta kontinenter.

2015

2016

Professor Robert S. Kaplan från Harvard University medverkar vid lanseringen av modulen CANEA Strategy.

CANEA får flera omnämnanden i Gartners rapporter och analytikern Marc Kerremans bidrar i utvecklingen av CANEA ONE samt deltar på användarkonferensen och håller föredrag. 

2019

2021

Vi öppnar kontor i Florida i USA och utökar satsningen på den amerikanska marknaden med flera nya IT-partner och ett dotterbolag.

Äntligen kan vi flytta in i det totalrenoverade huvudkontoret i Stora Tullhuset precis vid älven i centrala Göteborg.

2022

Resultat

Siffrorna talar för sig själva

Du behöver inte bara ta vårt ord på att vi verkligen vet vad vi sysslar med. Som tur är lever vi som vi lär och har grundligt undersökt vad våra kunder tycker om oss och CANEA ONE. Mätbara resultat är bland det bästa vi vet - inte minst när de så tydligt talar i vår favör.

 
20år

sedan plattformen började utvecklas

274st

aktiva installationer av CANEA ONE just nu

96%

kundlojalitet, enligt mätning 2023

4,7

i snittkundbetyg, på en femgradig skala

Fem steg till full kontroll

CANEA ONE består av fem användarvänliga moduler som ni kan kombinera och aktivera efter behov. Tillsammans bildar de ett heltäckande system för effektiv verksamhetsledning.

Ett systematiskt sätt att göra strategier till verklighet. CANEA Strategy hjälper dig att skapa förståelse och engagemang kring strategin genom kopplingar till den dagliga verksamheten.

Ökar projektmognaden och förmågan att leverera bra projekt. CANEA Project hjälper dig att maximera nyttan av alla investeringar som görs i projekt och strategiska initiativ.

Med CANEA Process får du visualiserade processer som gör det enkelt att hålla verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga – och aktuella.

Älskar du manuell ärendehantering? Synd! Genom att istället använda CANEA Workflow får du tid över till annat. Bättre koll och smidigare handläggning får du se som trevliga bonusar.

Alltid rätt information på rätt plats. Med CANEA Document hittar du snabbt och enkelt den information du behöver, och slipper oroa dig för att viktiga dokument ska hamna på avvägar.

Några av våra kunder

Boka en demo

Boka oss för en personlig demo av CANEA ONE