Gillar du komplicerade kalkylark?
Tusan!

Med CANEA Strategy definierar och kommunicerar du nämligen snabbt verksamhetens strategier, mål och initiativ. Att alla dessutom förstår och kan involveras är något du får på köpet.

CANEA Strategy 1-1

Vårt verktyg gör det möjligt för organisationer av alla storlekar att skapa en unik röd tråd från det strategiska arbetet till den dagliga verksamheten.

Gör verklighet av strategin

CANEA Strategy säkerställer och ger stöd i hela kedjan från strategi till exekvering.

Icon-rasberry-group-tickmark

Tydlig målbild

Skapar samsyn kring strategin, vilka mål vi ska nå och hur.

Icon-rasberry-list-tickmark

Koll på läget

Ger ledningen en oslagbar överblick över vad som händer, hur det går, och varför.

Icon-rasberry-puzzle

Koppling till verksamheten

Skapar en tydlig röd tråd från strategin till projekt, initiativ och åtgärder.

it-produkt-strategy-verklighet-av-strategin

Agil strategiutveckling

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, vi behöver ständigt utvärdera våra strategier för att kunna planera och agera på bästa sätt utifrån aktuella förutsättningar. Med CANEA Strategy kan du dramatiskt påskynda processen att gå från ord till handling när det gäller att få alla att arbeta på ett nytt sätt, med ett förändrat fokus eller mot nya mål.

Funktioner

CANEA Strategy gör det möjligt att aktivera strategin genom smarta funktioner för bland annat målnedbrytning, kommunikation och visualisering.

En förutsättning för att lyckas med en strategi är att alla anställda förstår den och involveras i den. Nyckeltal och mål kommuniceras visuellt och tydligt på systemets startsida så att det strategiska arbetet blir en naturlig del av vardagen. Med hjälp av sociala funktioner är det också enkelt för alla medarbetare att bidra, kommentera och diskutera.

Det är enkelt att följa upp strategier och mål med CANEA Strategy. Nyckeltal visas som tydliga grafiska diagram eller visuella objekt – till exempel trafikljus och hastighetsmätare. Nyckeltalen kan definieras efter dina specifika behov och aggregeras till överliggande mål. Du får möjlighet att följa upp verksamheten på övergripande nivå, vilket också ger ledning och chefer full koll.

Med CANEA Strategy definierar du organisationens strategi genom att beskriva er vision, som sedan detaljeras i perspektiv, mål och nyckeltal. I systemets funktion för strateginedbrytning arbetar du med er målstruktur och skapar en tydlig bild av hur ni ska nå visionen. Det går att skapa strateginedbrytningar på flera nivåer, exempelvis per organisatorisk enhet.

CANEA Strategy är väl integrerat med övriga moduler i CANEA ONE, vilket ger maximal handlingskraft. För att nå ett mål kan du exempelvis starta ett strategiskt initiativ, där ledningen får full kontroll över hur det exekveras samtidigt som projektteamet blir medvetna om hur de bidrar till att organisationen når sina mål. Ni får också en oslagbar överblick över samtliga strategiska initiativ och deras status.

På systemets startsida kan du snabbt och enkelt följa dina nyckeltal, initiativ och åtgärder. Startsidan är rollbaserad och visar i första hand information som berör den inloggade användaren utifrån roll och önskemål. Dess utformning och innehåll kan styras på både central och individuell nivå.

Om ni förändrar strategin, eller inte når ett nyckeltal, behöver ni agera och skapa bättre förutsättningar att lyckas. Ni kan då initiera åtgärder i CANEA ONE som ger fullt processtöd, styrning, spårbarhet och uppföljning av arbetet. Involverade medarbetare kan se hur de påverkar och förbättrar måluppfyllelsen. Det är enkelt att överblicka åtgärder och följa utvecklingen.

Grundinformationen för många nyckeltal finns ofta lagrad i andra system, till exempel ekonomi- eller produktionssystem. Utfallen för era nyckeltal kan naturligtvis matas in manuellt, men systemen kan även integreras så att informationen hämtas automatiskt med bestämda intervaller.

Du kommer inte vara först. Eller ensam.

Hundratals organisationer inom många olika branscher har redan upptäckt fördelarna med CANEA Strategy. Ta gärna en titt på våra kundcase!

Med CANEA Strategy kommer vi säkerställa att vår dagliga verksamhet går i linje med vår övergripande strategi. Jag blev övertygad direkt när jag såg hur väl systemet integrerar målarbete med det dagliga arbetet i projekt och processer. Systemet kommer hjälpa oss att få större engagemang från våra medarbetare kring vår strategi, men framförallt en röd tråd och konkreta arbetssätt som ytterligare ökar möjligheterna att vi når våra mål.

Se vad CANEA Strategy
kan göra för dig

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

Användningsområden

Vi har levererat effektiva IT-lösningar för att skapa ökad lönsamhet och nöjdare kunder sedan 1997. Kombinationen av flexibla produkter och erfarna konsulter har gjort våra lösningar populära inom en rad användningsområden.

planning_01
Målstyrning

Målstyrning, liksom strategiutveckling, handlar om att med avstamp i nuläget försöka åstadkomma ett visst resultat med hjälp av operativa planer. Läs mer om våra lösningar inom målstyrning.

people_01
Strategiutveckling

En strategi måste ha en tydlig koppling till den operativa verksamheten för att ha verklig effekt. Vi hjälper företag och organisationer att skapa realistiska, utmanande och förankrade strategier.  

planning_02
Ledningssystem

Ledningssystem – huvudvärk eller huvudsak? Våra IT-lösningar skapar goda förutsättningar för ett processorienterat, integrerat och levande ledningssystem.

iStock-1127166870-1
On demand - Webbinarium

Agil strategiaktivering

Blev er strategi en skrivbordsprodukt som inte realiserades, eller har ni så många strategiska initiativ att det är svårt att ha koll på dem alla? Misströsta inte – det finns hjälp.

CANEA ONE
är en komplett produktfamilj –
låt oss presentera
övriga medlemmar

CANEA Strategy är bara en av medlemmarna i familjen. Utöver strategiaktivering har vi också verktyg för ärende-, projekt- och dokumenthantering samt processmodellering. Alla våra moduler är egenutvecklade, lättanvända och givetvis anpassningsbara till er verklighet och vardag. Lika självklart kan de också integreras och kombineras efter behov.

document-symbol

Document

Effektiv och samlad dokumenthantering av all affärskritisk information utan krångliga mappstrukturer.

Läs mer

Workflow Symbol

Workflow

Genom att skapa körbara processer i CANEA Workflow får du både bättre koll på läget och smidigare handläggning.

Läs mer

process-symbol

Process

Visualiserade processer som gör det enkelt att hålla verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga – och aktuella.

Läs mer

Project-liten

Project

Optimera projektportföljerna och maximera nyttan av alla de investeringar som görs i projekt och strategiska initiativ.

Läs mer

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.