Strategiutveckling

Ledningsprocesser

Väl fungerande ledningsprocesser är nyckeln till en framgångsrik organisation. Men om ledningsprocesserna inte grundar sig på ett gediget strategiskt arbete uppstår lätt oklarheter och ineffektivitet i ledningsgruppen. Det resulterar inte bara i sämre styrning, utan kan också leda till missnöje och sämre samverkan i organisationen.

konsult-strategi-ledningsprocesser-vad-ar-en-ledningsprocess

Vad är en ledningsprocess?

En organisations ledningsprocesser definierar riktningen och förutsättningarna för dess övriga processer. Några exempel på viktiga ledningsprocesser är framarbetning och konkretisering av organisationens strategi och mål, samt budgetering och strategisk riskhantering. Man brukar även räkna uppföljning och styrning av den dagliga verksamheten som ledningsprocesser.

Vanligaste problemen inom verksamhetsstyrning

Vilka är de vanligaste problemen inom verksamhetsstyrning?

När det inte finns någon strategisk plan för hur ledningsgruppsarbetet ska gå till är det vanligt att det får en rad problematiska effekter:

 • Ledningsgruppen lägger för mycket tid på att hantera operativa frågeställningar i relation till tiden som läggs på långsiktigt strategiskt arbete.
 • Ledningsgruppsmötena blir stressiga och splittrade, och det blir svårt att avgöra vad som är viktigast.
 • Det blir otydligt för övriga i organisationen vad ledningsgruppen faktiskt gör, vilket kan leda till missnöje.
 • Ledningsgruppsmötena fylls av långa diskussioner och medlemmarna har svårt att komma överens.
 • Det blir svårt att bryta ner den strategiska inriktningen och implementera den i verksamheten.

Hur löser man dessa problem?

Genom att förenkla och förtydliga ledningsprocesserna kan ni lösa problem mer effektivt. Systematik och transparens i ledningsgruppsarbetet skapar bättre förutsättningar för förståelse, hög effektivitet och att rätt beslut tas, vilket i sin tur höjer sannolikheten att ni lyckas realisera era strategiska målsättningar.

Hur en ledningsprocess ska se ut beror till stor del på verksamheten som ska använda den, men typiskt sett bör en väl fungerande ledningsprocess innehålla följande:

Modeller nya webben-07
 • ett arbetssätt för att ta fram verksamhetens affärsplan och bryta ner den på lämpliga nivåer i organisationen
 • en genomgång av organisationens mötesstruktur för det strategiska arbetet, med definierade forum som har tydliga syften
 • en översyn av beslutsprocesser, beslutsområden och mandat – samt vilken information som krävs för att fatta viktiga återkommande beslut
 • en definition av hur det strategiska arbetet ska visualiseras – den kan innehålla allt från organisationens strategiska fokusområden till synliggörande av KPI:er och handlingsplaner med aktuell status eller årscykler som förklarar det strategiska arbetet
 • hjälpmedel för att skapa effektiva möten
 • en process för att följa upp strategins införande.

Vi har lång erfarenhet av att ta fram ledningsprocesser som är anpassade till olika organisationers behov. För att försäkra oss om att ledningsprocessen blir ordentligt förankrad har vi ett nära samarbete med kunden och andra nyckelintressenter. Vi kan också hjälpa till att implementera ledningsprocessen och säkerställa att den får önskad effekt.

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.