Ledningssystem

Internrevision och leverantörsrevision

CANEA erbjuder kvalificerade revisorer inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

 

CANEAs tjänster inom revision

CANEA erbjuder kvalificerade revisorer med stor erfarenhet av att leda och genomföra värdeskapande revisioner utifrån beprövade och vedertagna ramverk och metoder. Våra konsulter är i de flesta fall IRCA certifierade revisorer och många arbetar även med utbildning och coachning av interna revisorer hos våra kunder. Vi kan hjälpa er med både internrevision och leverantörsrevision mot standarder som t.ex.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • IATF 16949
 • AS 9100
 • ISO 17025
 • ISO 27001
 • ISO 22301
 • ISO 14385

Vi kan ofta även revidera mot andra interna eller externa ramverk och kravställningar.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom området revision:

 • Internrevision
 • Leverantörsrevision
 • Revision mot kundkrav
 • Revision och uppföljning av lagkrav
 • GAP-analyser
 • Kundintervjuer
 • Framtagning av revisionsprogram
 • Planering av revision
 • Utbildning och coachning av organisationens egna revisorer

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte så kan vi diskutera era behov och hur vi kan stödja er på bästa sätt utifrån era förutsättningar!

Kvalitetssäkra verksamheten med intern- och leverantörsrevision

Revisioner är ett systematiskt sätt att ta reda på om verksamheten stämmer överens med organisationens krav och riktlinjer. Med hjälp av intervjuer och observationer utförs stickprov som sedan jämförs med exempelvis det egna verksamhetssystemet eller en standard, som ISO 9001 eller ISO 14001. Revisioner har ett tydligt förbättringsfokus och målbilden är att presentera de mest väsentliga förbättringsområdena för ledningsgruppen att fatta beslut om.

 

Revisioner tillsammans med CANEA

För att en revision ska upplevas som förbättringsorienterad och som ett verktyg för att utvecklas måste revisorn först sätta sig in i verksamheten. Det är dessutom viktigt att skapa en positiv stämning kring revisionen, där både de reviderade och revisorn arbetar tillsammans för att hitta de viktigaste förbättringsmöjligheterna. 

Vi på CANEA kan genom våra revisioner bidra med förslag till hur ni kan skapa väsentliga förbättringsmöjligheter i er organisation. Vi genomför interna- och andrapartsrevisioner för till exempel ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, AS9100, ISO 17025, ISO 27001 och ISO 14385. Våra konsulter har stor erfarenhet av att leda och genomföra revisioner med ett tydligt fokus på värdeskapande faktorer. Vi erbjuder konsulter som är certifierade revisorer genom IRCA och som på regelbunden basis utbildar andra certifieringsrevisorer. 

 

Revision

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.