Utbildning

Ledningsseminarier: Organisation

Utöver det strategiska ansvaret har ledningsgruppen även ett ledarskapsansvar. Dessutom har varje medlem med stor sannolikhet ett ledarskapsansvar kopplat till sina övriga arbetsuppgifter.

Nyckeln till ett övergripande gott ledarskap i organisationen är att ni skapar förståelse och samsyn kring vad det innebär, och hur det uppnås. Vi erbjuder tre olika seminarier om ledarskap för att ni ska kunna hitta ett som behandlar just er största utmaning.

utbildning-ledningsgruppseminarer-ledarskap-dreamteam

Seminarium: Ledningsgruppen
– ett riktigt dreamteam

Ett halvdagsseminarium där vi utifrån forskning och erfarenheter går igenom nycklarna till en produktiv ledningsgrupp. Vi tittar närmare på vilka kvaliteter just er grupp behöver utveckla, det kan exempelvis handla om struktur, kommunikation eller relationer.

Vi går igenom grunderna, men bjuder säkert också på några överraskningar. Allt enligt synsättet att utveckling och lärande bygger på samsyn kring gruppens uppgift, uttalade ömsesidiga förväntningar och fungerande kommunikation. 

Målet med seminariet är att ni ska få en gemensam förståelse för hur ni kan utvecklas vidare och bli ett riktigt dreamteam – med fullt fokus på er uppgift att leda verksamheten.

utbildning-ledningsgruppseminarer-ledarskap-varfor-forstar-inte

Seminarium:
Varför förstår
de inte vad vi vill?

Med utgångspunkt i forskningen tar vi oss an förändring och motivation ur ett ledarskapsperspektiv. Vi tar del av hur människor reagerar i förändring, och vad vi som ledare och ledningsgrupp kan påverka utifrån de behov som uppstår.

Kan vi påverka förändringens hastighet och vilka reaktioner vi får i verksamheten? Vi tittar på vad neuroforskningen kan hjälpa oss med när det gäller till exempel kommunikation, men även hur vi kan anpassa ledarskap utifrån våra medarbetares drivkrafter och reaktioner i förändring.

Målet med seminariet är att alla i ledningsgruppen ska få samsyn på effekterna av ett tydligt och tryggt ledarskap. Som chef och ledare får du även konkreta verktyg och modeller att nyttja för såväl direkt som indirekt ledarskap.

utbildning-ledningsgruppseminarer-ledarskap-bygger-kultur

Seminarium:
Så bygger du kultur genom förebilder

Vilken betydelse har förebilder och goda exempel för kulturarbetet i en organisation? Och hur bidrar ledningsgruppen till kulturen?

Välkommen till ett inspirerande seminarium om hur ledningsgruppen kan använda medarbetare och sig själva som förebilder och verktyg i ledarskapet. Vi bjuder på hårda och mjuka insikter baserat på våra erfarenheter och teorier inom bland annat transformativt och tillitsfullt ledarskap som ger god grund för gruppdynamik.

Teori varvas med reflektionsövningar där ni bland annat får insikter om er betydelse för kulturarbetet. Målet med seminariet är att ni ska få med er nya tankar om hur ni och era medarbetare är verktyg för att skapa en kultur präglad av arbetsglädje, tillit och engagemang.

John Saldin_sv_low-1

Kontakta oss

Ta första steget i din ledarskapsutveckling – kontakta vår specialist John Saldin så berättar han mer.