Operativ effektivitet

Ordning och
reda med 5S

Med 5S skapar du ordning och reda på ett systematiskt sätt. Metoden hjälper dig också att bibehålla ordningen och lägger en grund för fortsatt förbättringsarbete.

Lean 5S (fem S)

Vad är 5S?

5S (fem S) är en av grundstenarna inom Lean. Metoden har fått sitt namn av fem japanska ord som alla börjar på bokstaven S. Om vi översatte dem rakt av skulle det se ut så här: 

  1. Seiri = Inventering
  2. Seiton = Placering
  3. Seiso = Initialrengöring
  4. Seiketsu = Rutiner
  5. Shitsuke = Disciplin

För att namnet och minnesregeln ska fungera även på svenska har vi bytt ut orden mot Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana.

5S kan användas på många ställen, till exempel i produktion, lager, förråd, konferensrum och kontor – eller varför inte på datorn och i nätverket.

konsult-operativ-effektivitet-5s-hur-lyckas

Hur lyckas man med 5S?

Att utforma utveckling och implementering som projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot de önskade resultaten. Med en tydlig och fasindelad metodik underlättas planering och kommunikation kring insatsen avsevärt.

Vår metodik

Vårt tillvägagångssätt för 5S bygger på vedertagen teori i kombination med mångårig erfarenhet. De första tre stegen är egentligen ett ordentligt städprojekt, det svåra kommer i de sista stegen som handlar om att bibehålla resultatet.

Kännetecknande för vårt upplägg är involverande och engagerande workshoppar, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning. För att säkerställa efterlevnad införs 5S-audits där arbetslagen får utvärdera varandras områden med hjälp av en gemensam checklista.


Läs mer om implementering och förändringsledning på sidorna Förändringsledarskap och Förändringsmetodik

Anlita oss för 5S

Våra konsulter anlitas ofta som ledare för workshoppar, seminarier och utbildningar, eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss i frågor som rör 5S och Lean är att våra konsulter bidrar med

  • erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher
  • effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek
  • förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens
  • positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen
  • identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.