CANEA ONE

Transport och logistik

Bygg grunden för framtidens logistik i ledningssystemet

CANEA ONE är ett användarvänligt system som skapar en tydlig röd tråd från strategier och planer till arbetet i verksamheten.

Transport- och logistikbranschen är under förändring. Affärsmodellerna utvecklas, e-handeln växer kraftigt och kundernas krav på effektiva transporter och leveranser ökar. Samtidigt är hållbarhet och klimat viktiga frågor för alla aktörer i branschen. Ett väl fungerande ledningssystem skapar rätt förutsättningar för att ni ska kunna erbjuda morgondagens konkurrenskraftiga logistiklösningar.

icon-ocean-puzzle
Effektivisering

Förenkla vardagen genom effektiv dokument-, process- och ärendehantering. Få full kontroll över avvikelser, reklamationer och styrande dokument genom att konfigurera CANEA ONE efter era behov. Systemet gör det möjligt att ställa in så att varje medarbetare enbart hanterar de processer som är centrala för dennes roll.

 

icon-mint-screen-person
Digitalisera era processer

Väl fungerande processer kräver flexibilitet: det måste gå att anpassa och förändra ärendeflöden löpande. Med CANEA Workflow kan ni fritt styra flöden efter era behov. I transport- och logistikbranschen är förbättringar av ärendeflöden inom reklamationer, avvikelser, revisioner och risker ofta extra viktiga.

icon-lavender-group-tickmark
Ständigt förbättringsarbete

Med CANEA ONE kan ni enkelt följa upp era ärenden på detaljnivå. I ärendevyn väljer ni att visa just den information som är viktig för er. Det finns även en inbyggd analysmotor där all information kan analyseras i grafer eller exportmallar. Analysmotorn är enkel att konfigurera och kan placeras på dashboards så att ni får fullständig kontroll över era processer i realtid.

icon-royal-list-tickmark
Anpassat och beprövat stöd

CANEA ONE ger er ett användarvänligt och komplett stöd för de behov som finns inom logistik- och transportbranschen. Bland annat finns det smidiga funktioner för hantering av lokala och globala reklamationer, samt för avvikelser. Vi hjälper idag företag inom samtliga transportsektorer: Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart och Luftfart.

De använder redan CANEA ONE

CANEA ONE har ett stort antal nöjda användare i transport- och logistikbranschen. Ta gärna en titt på våra kundcase.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss för att få en personlig visning av systemet.

Utmaningar inom
transport & logistik

Företag i transport- och logistikbranschen står inför stora utmaningar när det gäller klimat- och miljöfrågor. Kunderna har höga krav på miljövänliga transportalternativ, vilket i sin tur ställer krav på att företagen har väl fungerande processer i ett kvalitetssäkrat ledningssystem. Certifiering blir också allt viktigare för att kunna bedriva ett kvalitativt förbättringsarbete och visa att man är medveten om läget.

En annan utmaning är den ökande andelen e-handel. Privatpersoner ställer idag höga krav på tid och kvalitet, och om förväntningarna inte uppnås riktar de ofta sitt missnöje mot logistikföretagen. Det gör att transportföretagen får brottas med en ökande ström av klagomål på förseningar, skadat gods eller bristfällig kommunikation. En smidig och effektiv ärendehantering är A och O för att bemöta utmaningen.

 

CANEAs lösning

För att lyckas bedriva verksamheten effektivt, och samtidigt förbättra den, krävs ett affärsdrivet ledningssystem. I stället för den traditionella, kravdrivna synen på ledningssystem, ger vi er en plattform för att arbeta mer affärsdrivet där medarbetare, arbetssätt och ständiga förbättringar sätts i fokus.CANEA ONE passar utmärkt för transport- och logistikbranschen tack vare bland annat smidiga lösningar för reklamationshantering, avvikelsehantering och dokumenthantering.

CANEA ONE är designat för att vara snabbt att komma igång med, lätt att använda och enkelt att underhålla. Systemet kommer med helt färdiga och integrerade funktioner för hantering av strategier, projekt, processer, ärenden och dokument. Samtliga delar i systemet kan konfigureras för att matcha era processer och enkelt förändras i takt med att ni förändrar er verksamhet. Det ger er en god överblick av hur era processer ser ut idag, hur det går och vad som behöver förändras för att förbättra er organisation.

Funktioner

CANEA ONE är ett komplett verksamhetsstöd för både strategisk planering och operativ verksamhet.

Hanteringen av styrande dokument såsom rutiner, checklistor, blanketter, policyer och mallar är avgörande för att klara branschens krav på tillgänglig information. Med CANEA ONE får du effektiv dokumenthantering i ett livscykelperspektiv, med full kontroll över remissflöden, roller och kravanpassad metadata. Dessutom har du god sökbarhet och spårbarhet samt möjligheter att ställa in rättigheter och åtkomst. Dina medarbetare ser enbart de dokument de har behörighet att se – och alltid rätt versioner.

Med CANEA ONE kan du skapa digitala checklistor anpassade efter ditt företags behov och krav. Det gör att ni på ett tryggt sätt kan säkerställa att ni lever upp till såväl lagkrav som bolagets egna regler. Dessutom finns det möjlighet att koppla ihop avvikelse- och reklamationshantering samt förbättringsförslag med revisionshanteringen. Så att ni kan jobba effektivt med ständiga förbättringar och ha full kontroll över vem som ansvarar för vilken åtgärd och när ska det vara klart.

Genom att kartlägga och beskriva processer framträder en bild av ”hur” saker görs, vilka förbättringar som är möjliga och i vilka delar som det finns behov av samverkan med andra. Med hjälp av vårt system kan ni enkelt modellera, kommunicera och göra processerna klickbara i hierarkier så att alla förstår. Enkelheten i processverktyget underlättar uppdatering, mätning och styrning. Dessutom kan ni länka till dokument och dokumentvyer så att medarbetarna enkelt kommer åt rätt version av dokumenten.

Genom att digitalisera och skapa körbara processer får du bättre handläggning och koll på läget. Du kan skapa anpassade ärende- och reklamationsflöden som automatiserar arbetsgången och säkrar att överlämningar sker på rätt sätt och med rätt information. Det finns även möjlighet att skapa integrationer som skickar exempelvis reklamationer från externwebben direkt till ärendehanteringssystemet i CANEA ONE.

Medarbetarna ska komma åt dokument och checklistor oavsett om de sitter vid en dator eller är uppkopplade via sin mobil eller surfplatta. Med CANEA ONE får du åtkomst till rätt dokument i rätt tid – oavsett var du befinner dig.

Jag visste från början vad jag ville ha ut av systemet och vad som behövde rapporteras. Men exakt hur det skulle bli i slutändan förstod jag inte från första stund. Det känns jättebra att systemet är så konfigurerbart. Vi kan anpassa det enkelt efter både våra processer, dess faser, formulär och regelverk, men även uppföljnings-funktioner såsom vyer och mail-aviseringar. Flera fördelar med systemet har vi förstått först efter införandet, och i takt med att vi lär oss systemet förstår vi i vilken utsträckning vi kan använda det.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer bli både effektivare och lönsammare. Nedan ser du några exempel på vilka vi arbetat med hittills. 

IT-Boka-Demo-modul-Man

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.