Smart projekthantering – en framgångsfaktor

All tankekraft kan läggas på uppgiften som ska lösas i stället för på otydliga rutiner som medför att tid och pengar förslösas.

Slipp
stressen med leveranstider och budgetar som överskrids

Har du perfekt inblick i dina projekt och full koll på hur ni ligger till? Om inte, så är du långt ifrån ensam. Många har svårt att hålla sig uppdaterade om läget och agerar därför på problem alldeles för sent eller tar beslut på felaktiga grunder. 

När man arbetar i ett projekt är det vanligt att viktig information finns utspridd på olika format, platser och system. Att tvingas leta efter filer – till exempel en pdf som en kund frågar efter – kan leda till både frustration och onödiga kostnader. 

Ett annat vanligt problem är att man saknar en väl inkörd projektmodell, vilket leder till att projektledarna utvecklar egna arbetssätt, vilket blir förvirrande när man jobbar i olika konstellationer. Förutom att både leveranstid och budget överskrids, så leder det ofta till ett sämre resultat.

Vi ger dig förutsättningarna du behöver för att driva projekt som levererar önskat resultat i god tid och på budget.

Tre nycklar till lyckade projekt

Generellt brukar vi säga att det finns tre grundläggande faktorer som avgör om en organisation ska kunna bli bättre på projekthantering. Det handlar om en kombination av arbetssätt, kompetens och verktyg. Missöden kan alltid inträffa, men med dessa delar på plats är chansen betydligt större att projekten ska lyckas.

1

Arbetssätt

Genomförandet förbättras kontinuerligt med vår modell för projektledning eftersom den tillvaratar erfarenheter, planer och dokument från tidigare projekt. Det innebär att leveransförmågan ökar, problemen minskar och felen blir färre.

Läs mer

2

Kompetens

Vi har ett brett utbildningsprogram för projektledare och erbjuder certifieringar inom PMP, IPMA och Prince2. Med 30 års erfarenhet och över 4000 deltagare per år är vi ett utbildningsföretag att räkna med.

Läs mer

3

Verktyg

CANEA Project är ett smart projekthanteringsverktyg och projektplaneringsverktyg som kan användas för att initiera, planera, styra, genomföra och avsluta projekt. Den minskar kostnaderna för projektadministration och manuellt arbete samt underlättar samarbete och kommunikation.

Läs mer

CANEA Project är extremt intuitivt. Vi håller på att ställa om till att bli en mer projektmogen organisation så ett system som var en belastning kunde lätt ha bromsat oss. Men så har lyckligtvis inte varit fallet — tvärtom!
TEKNIK

Ett fullfjädrat projektverktyg

CANEA Project är ett projekthanteringssystem baserat på världsstandarden A Guide to the Project Management Body of Knowledge och utformat för att stödja alla typer av projekt. Det är skalbart och flexibelt, så möjligheterna är stora att anpassa det till en organisations behov och storlek. Det gör det även enkelt för medarbetarna att förstå och tillämpa de arbetssätt som gäller. Användarna får en egen projektportal där de kan hålla sig uppdaterade och hantera allt som berör dem.

Projektets mötesplats och digitala anslagstavla. Få full koll på projektets progress, aktiviteter och dokument på en plats. Här återfinns även den sociala kommunikationskanalen för såväl interna som externa projektmedlemmar. 

Digitaliserad projektmodell med grindvaktsfunktionalitet. Ger ett utmärkt stöd för att driva projekt i enlighet med överenskommet arbetssätt, faser, kriterier, mallar och annan styrning.

Samla och dela enkelt all projektdokumentation online, både internt och externt. Hantera remissflöden med godkännanden av dokument. Ladda enkelt upp filer med dra och släpp-funktionalitet och få stöd av versionshantering, mallar och smarta sökfunktioner.

Skapa kalkyler, budgetera och prognostisera alla projektkostnader ner på detaljnivå. Stöd för flera kostnadsperspektiv och periodisering av kostnader på olika sätt.

Tydliga planer med aktiviteter, resurser och milstolpar. Välj mellan flera olika planeringsperspektiv för att passa projektet behov. Planera smidigt i Gantt-scheman med dra- och släppteknik.

Skapa överblick genom att lägesrapportera ekonomi, tid, risk och kvalitet. Med trafikljus och stöd för Earned Value. Statusrapporterna ger en bra inblick för alla projektintressenter.

Dra lärdom av tidigare projekt. Skapa mallprojekt som stöd för nya projekt. Mallar för aktivitetsstrukturer som styr projektprocesserna och genomförandet på valfri detaljnivå.

Del av ett
heltäckande system

CANEA Project är en av fem användarvänliga moduler som ingår i vår plattform CANEA ONE. Modulerna går utmärkt att använda fristående, och tillsammans bildar de ett heltäckande system för effektiv verksamhetsledning som kopplar ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Mer om projekthantering

Projekthantering, projekthanteringssystem
ERFARENHET

CANEA kan projekthantering

Vi har arbetat med utveckling av projektverksamheter sedan 1997 och erbjuder inte bara ett komplett projektverktyg, utan också kunskap i form av utbildningar och kunniga konsulter. Genom att kombinera CANEA Project med ett effektivt projektarbetsätt och kompetenta projektledare har ni allt som behövs för att driva framgångsrika projekt.

iStock-842856646-1
On demand - Webbinarium

Lyckade projekt

Hur kan ni som organisation arbeta för att skapa lyckade projekt? Välkommen till ett webbinarium som ger er verktygen som lyfter er projektorganisation.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt organisationer att utvecklas. Kontakta våra experter för demo, prisuppgifter eller mer material om CANEAs produkter och tjänster inom området.