Operativ effektivitet

Digitalisering

Effektiviserade arbetssätt med högre värde i förhållande till förbrukade resurser.

Vad är digitalisering?

Syftet med digitalisering är att skapa effekter, oavsett om det handlar om att förbättra hållbarhet, minska resursförbrukning, öka leveransförmågan och höja kvalitén på produkter och tjänster. Digitalisering kan även underlätta stress genom att minimera dubbelarbete och minska risken för fel eller frustration genom tydligare och enklare arbetsflöden. Sett från ett kvalitetsperspektiv kan digitalisering av processer och arbetsflöden minimera antalet överlämningar av ärenden, vilket kortar ner handläggningstider och förenklar arbetet. I slutändan leder digitalisering till att ett större värde skapas för kunden och en högre lönsamhet kan uppnås i verksamheten.

Digitalisering innebär att organisationer ökar affärsvärdet i förhållande till förbrukade resurser. Det effektiviserar och gör processer, arbetssätt och rutiner
smartare, smidigare och mer tillgänglig avgörande faktorer för att skapa hållbarhet och lönsamhet i framtiden. 
Digitalisering, anlita en digitaliseringskonsult från Canea

Digitalisering med CANEA

Många verksamheter fokuserar den digitala utvecklingen runt föråldrade arbetssätt och rutiner, områden som tros ha skapat kundvärde. Men, tyvärr skapar det många gånger extra arbete, onödiga överlämningar och risk för kvalitetsbrister då digitaliseringen görs av fel saker eller delar av verksamheten. 

Vi på CANEA använder välbeprövade koncept och metoder för att hjälpa organisationer genomföra en digitalisering av sin verksamhet. Oavsett koncept eller metodik är grunden till framgång alltid att ha slutkunden i fokus och hur skapa en hållbar strategi för att skapa och leverera bättre produkter och tjänster. Vi hjälper våra kunder att förstå hur, var och till vilken grad nyttan med digitalisering kan realiseras. Tillsammans formar vi konkreta handlingsplaner  anpassade efter era behov, krav och förutsättningar.

Så hjälper vi er med digitaliering

Det första steget till en framgångsrik digitalisering är att förstå varför ni ska digitalisera. Vi ser detta som en fantastisk möjlighet till att skapa större värde och utveckla verksamheter mot framtidens behov. Vi hjälper er förstå vad som är värdeskapande och hur digitaliseringen skapar framgång. Våra erfarenheter och insikter kring verksamhetsutveckling i kombination med vår interna spetskompetens inom IT och digitala plattformar bygger vår förmåga att hjälpa er på vägen mot att effektivisera med hjälp av digitalisering.

konsult-digitalisering-vad-kan-ni-effektivisera

Vad kan ni effektivisera med hjälp av digital teknik?

Värde skapas alltid i processer och flöden. Genom att förstå nulägets orsak och verkan, identifiera och uttrycka hur framtidens önskade effekter ser ut och hur vi tillsammans kan skapa det framtida läget kan vi få svar på vad som kan effektiviseras med hjälp av digital teknik.

Vi jobbar med kunder i många olika storlekar och branscher vilket gör att vi ständigt förbättrar vår kunskap om hur framgång och effektivitet skapas på bästa sätt. En digitaliseringskonsult hjälper er att identifiera nuläge i processer och flöden, analysera potential och hitta smarta vägar framåt. 

konsult-digitalisering-vilken-hjalpa-med

Vilken digitalisering kan vi hjälpa er med?

  • Komplexa arbetsuppgifter som kräver stor individuell kunskap och mycket manuell tid för att utföra
  • Långa beslutsvägar och flera överlämningar som skapar frustration hos medarbetare och beställare
  • Arbetsmoment där riktlinjer och vägledande instruktioner
  • Otydlig struktur vilket skapar risk för felaktiga beslut och tidskrävande arbeten.
  • Arbete som utförs manuellt och är tidskrävande, istället för nyttja arbetstiden mer kreativt
  • Flöden med personer på olika geografiska platser som behöver jobba tillsammans med samma ärenden

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder