Operativ effektivitet

Lean

En praktisk filosofi för ökad effektivitet

Med lean-metodiken blir verksamheten effektivare och medarbetarna mer engagerade när det gäller att skapa värde för kunderna. Det minskar kostnaderna, ökar intäkterna och gör riskerna lägre. Plus att både kunder och medarbetare blir nöjdare. 

Vad är lean?

Lean omfattar allt från värderingar och filosofi till metoder och verktyg som rätt använda kan resultera i stora resultatförbättringar för en verksamhet. Lean-arbetet måste anpassas efter behov och förutsättningar för att lyckas. Det handlar om att ha ett syn- och arbetssätt som skapar värde för kunden. Det är detta värdeskapande som ska prioriteras och optimeras medan det som inte skapar värde ska ifrågasättas och minimeras. 
konsult-operativ-effektivitet-lean-inte-bara-produktion

Lean – inte bara produktion

Lean är ett välbeprövat koncept för att göra tillverkningsprocesser mer effektiva, men metoden är inte begränsad till produktionsmiljöer. Den appliceras idag med framgång även på tjänsteföretag samt verksamheter såsom administration (Lean Administration), sjukvård (Lean Healthcare) och produktutveckling (Lean Product Development).

konsult-operativ-effektivitet-lean-så-kommer-du-igang

Så kommer du igång med lean

Lean-arbetet bör utformas som ett projekt för att bli resurseffektivt och skapa driv mot önskat resultat. En tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation underlättas avsevärt. 

Så lyckas du med lean

Lean kan ge fantastiska resultat såsom kortare ledtider, mindre lagerbindning samt färre kassationer och reklamationer, vilket i sin tur förbättrar det ekonomiska utfallet och stärker konkurrenskraften. 

Men det finns inga genvägar. Det krävs att både arbetskulturen och arbetssätten går hand i hand och i rätt riktning – mot ökat värdeskapande och uppsatta mål. Det tar tid och kräver:

  • Att strategi och mål är tydligt definierade och kommunicerade. Det fordras en röd tråd mellan förändringarna som behöver göras, för att uppnå de långsiktiga målen, och valet av vägar i lean-arbete. 
  • Att ledarna har en tydlig bild av vad lean innebär och hur de ska arbeta med konceptet inom sina respektive verksamheter. Det bestämmer kulturen i verksamheten.
  • Att verktyg och arbetssätt väljs med utgångspunkt i vad som skapar värde och vilka mål som satts upp. 
  • Uthållighet! Lean-arbete är långsiktigt – det tar tid att ändra en kultur. Ledningens önskemål när det gäller arbetssätt, krav på resultat samt förmåga att föregå med gott exempel är också avgörande.

Ett vanligt missförstånd är att lean är en verktygslåda där det bara är välja ett passande verktyg för snabbt resultat. Det är lite för bra för att vara sant – så fungerar det inte. Om man ägnar verktygen för stor uppmärksamhet är risken stor att man missar de mjuka värden som leder till den så viktiga kulturförändringen. 

Vår metodik

Först görs en analys av verksamhetens flöden för att få en bild av vilka åtgärder som behöver prioriteras för att få störst effekt. Därefter genomförs utbildningar för såväl ledning som medarbetare för att alla ska få en gemensam grund att utgå ifrån. 

Baserat på analysen väljs verktyg och arbetssätt som till exempel: 

För att erhålla en jämn takt i den operativa verksamheten och förbättringsarbetet rekommenderar vi korta, dagliga möten på stående fot vid en whiteboard. Det ger ett gediget utgångsläge för det fortsatta arbetet. Här kan du läsa mer om vad man bör tänka på när man leder implementering och genomförande: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik Projektledning.

Anlita våra lean-konsulter

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshoppar och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid events eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss är att vi har:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra vår kompetens.
  • En positiv, professionell och engagerande approach.
  • Förmågan att identifiera dina unika förutsättningar och därefter anpassa upplägget för bästa effekt.