Ändringshantering – när förutsättningar förändras

Vi hjälper dig att få full koll på förändringsprocesserna. 

Bakgrund

Ändringshantering – change control and change request på engelska – används flitigt inom livsvetenskaperna medicinteknik, läkemedelstillverkning och bioteknik och innebär att förslag till ändringar ska utvärderas enligt en styrd process för att kunna realiseras på ett kvalitetssäkert sätt. Begreppet används både för verksamhets- och produktförändringar.

Vanliga utmaningar vid ändringshantering

Det är svårt att få en samlad överblick över alla ändringsförslag utan stöd av ett välfungerande ledningssystem. Det är även svårt att få fram underlag för att vilka ändringar som bör prioriteras och varför. Förslag blir ofta liggandes på olika ställen och goda idéer faller mellan stolarna. Och när något väl görs, är det svårt att veta vem som ansvarar för hanteringen i olika skeden och vad som har gjorts av vem. 
Både valet av och införandet av CANEA ONE gick smidigt och idag är det svårt att se hur verksamheten skulle kunna klara en dag utan systemet.

Så kan vi hjälpa din verksamhet

Med vår styrda ändringsprocess så säkerställs att alla förslag utvärderas. Resultaten visualiseras i urvalslistor för att kunna prioritera vad som ska genomföras och i vilken ordning. Om det till exempel har kommit in 200 förslag på ändringar och tio vid en analys visats sig generera stor nytta i kombination med relativt låg kostnad, så borde dessa hamna högst på prioriteringslistan. 

När ändringen genomförs, styrs den av funktioner som säkerställer att de olika momenten utförs på rätt sätt och i tid. Om så inte är fallet, påminns användaren både via sin startsida och e-postnotiser. Ansvariga kan i realtid följa var i processen ändringen befinner sig samt vem som för tillfället är ansvarig. 

Efter ett avslutat år, eller annan valfri tidsperiod, är det enkelt att ta fram grafiska analyser som till exempel visar antalet genomförda ändringar. De kan även delas upp per kontor, avdelning, process eller kostnadsställe. Tillhörande, men valfri, information som huruvida budget och tidsramar hållits samt om beställaren är nöjd går också att få fram. 

Förverkligar strategier och skapar förståelse och engagemang hos medarbetarna genom kopplingarna till den dagliga verksamheten.

Ökar förmågan att leverera bestående resultat och maximerar nyttan av gjorda investeringar.

Visualiserar processer och gör verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga och aktuella.

Frigör tid till den egentliga verksamheten genom bättre överblick och smidigare handläggning av ärenden.

Säkerställer att rätt information finns på rätt plats och kan hanteras rätt person.

Det bästa med CANEA ONE

CANEA ONE används idag för att hantera allt från avvikelser, CAPA och klagomål till revisioner, ändringar, leverantörs-utvärderingar och risker. Kunderna kan enkelt genomföra justeringar, med ibland nödvändiga re-valideringar, direkt i systemet och utan att behöva konsultera experter. Den enkelheten när det gäller förvaltning och användning av systemet garanterar ett levande och välmående eQMS som uppskattas av medarbetarna. 

Mer om
ändringshantering

it-losningar-andringshantering-nyttan-med

Nyttan med styrd ändringshantering

Varje förändringsförslag utvärderas systematiskt och de som genomförs utförs enligt samma effektiva process där exempelvis både analys, beslut, genomförande och evaluering kan signeras elektroniskt av den som är ansvarig. Processen blir helt och hållet spårbar. 
CANEA ONE är helt enkelt ett användarvänligt och stabilt system som effektivt hjälper dig att genomföra och utvärdera ert kvalitetsarbete. 

it-losningar-andringshantering-canea-kan
ERFARENHET

Vi vet hur ändringar ska hanteras

En styrd och kontrollerad förändringsprocess är nödvändig när lagar eller regulatoriska krav ändras. Särskilt för dem som verkar i starkt reglerade branscher. Vår unika kombination av beprövade IT-lösningar, erfarna managementkonsulter och uppskattade utbildningar gör att vi har det som krävs för att hjälpa er att påbörja eller hantera förändringsarbetet på bästa sätt.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.