Förändringsledarskap

Rätt ledarskap
och kompetens
vid förändring

Förändringsledarskap –
leda och driva förändring

Oavsett om din organisation ska implementera ett nytt system eller reducera kostnader krävs förändringar av arbetssätt, kultur och processer. Men, en lyckad förändring sker inte av sig själv – det krävs hårt arbete, planering och anpassning hela vägen från start till mål för att förändringen ska få fäste i organisationen. Här är du som ledare huvudpersonen. 

Vad är förändringsledarskap?

För att en förändring ska bli lyckad och få fäste i en organisation krävs rätt ledarskap – ett förändringsledarskap som främjar utveckling och progress. Förändringsledarskap krävs oavsett om det endast gäller förändring i vissa delar av, eller hela, verksamheten. Konsten är att skapa vilja, engagemang och medvetenhet till förändring för att organisationen så resurseffektivt och smidigt som möjligt ska nå sina visioner och målsättningar.

konsult-ledarskap-forandringsledarskap-vad-ar

Ett framgångsrikt förändringsledarskap

Ett framgångsrikt förändringsledarskap kretsar kring tre nyckelaspekter: delaktighet, medvetenhet och förståelse. Det innebär att alla som involveras eller påverkas av en förändring måste få möjligheten att påverka sitt framtida arbete, få en inblick i hur förändringen kan påverka deras vardagliga arbete och erbjudas förståelse om varför förändringen är viktig för organisationen. Ledare som lyckas med dessa tre aspekter banar god väg för att en förändring ska rota sig i organistionen. 

konsult-ledarskap-forandringsledarskap-framgångsrikt

Förändringsledarskap med CANEA

Förändringsledarskap tillsammans med CANEA baseras på välkända teorier och vår mångåriga erfarenhet och kunskap. För att systematiskt arbeta och lyckas med förändring delar vi upp förändringsledarskap i tre områden:

Förändringsledning

Ramverket för förändringsarbetet. Området involverar praktiska och konkreta råd för hur en organisation bör agera för att lyckas med respektive fas i en förändring.

Ledarskap

En grund för progress, engagemang  och driv i initiativ och projekt för förändring. Det är viktigt att skapa välfungerande förändringsteam som eliminerar bromsklossar i organisationen, som till exempel motstånd från anställda.

Projektledning

Arbetet med att driva initiativ och projekt mot uppsatta mål och framtidsvisioner. Här är intressehantering och kommunikation viktiga aspekter för att driva på förändringen. Projektledning innefattar en noggrant avvägd projektplan med aktiviteter och initiativ som utvecklar förändringsprocessen framåt.

Varför CANEA?

Våra konsulters samlade erfarenhet och kunskap tillför nya perspektiv som ofta är avgörande för framgång. Enligt våra kunder är de främsta fördelarna med att implementera förändringsledarskap med vår hjälp att:

  • Vi har erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Vi erbjuder effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Vi har en förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra kompetens.
  • Vi ger en positiv, engagerande och professionell approach till problemställningar.
  • Vi identifierar förutsättningar och anpassar upplägget för att få bäst effekt.

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.