Transformation

Förändringsanalys

Behovet av förändringsledning beror på hur stor den önskade förändringen är. En förändringsanalys visar vilken nivå av förändringsledning som behövs och vilka angreppssätt som kan vara lämpliga.  

Vad är viktigt vid en förändringsanalys?

Att förstå förändringens karaktär och organisationens förutsättningar är nödvändigt när man planerar ett förändringsarbete. En förändringsanalys är en noggrann nulägesanalys som tar hänsyn till hur komplex förändringen är samt hur den kommer att påverka människorna i organisationen. Den visar på behovet av förändringsstöd, lyfter fram strukturella och kulturella behov, skapar en samsyn när det gäller önskade effekter, och hur de ska mätas, samt ligger till grund för de övergripande planerna för det kommande arbetet med implementeringen.  

En nyckel till en framgångsrik förändringsledning är att utföra analysen så att både de hårda organisatoriska aspekterna och de mjuka mänskliga tas i beaktande.

Metoder för en lyckad förändringsanalys

När vi genomför förändringsanalyser arbetar vi ofta med en mindre arbetsgrupp som ledningen eller den förändringsansvarige har utsett. Resultatet av analysen fungerar som en kvalitetssäkring för den detaljerade planeringen av förändringsarbetet. 

konsult-transformation-forandringsanalys-var-metodik-2

Vår metodik

Tillvägagångssättet är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet. 

Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans identifierar de kritiska områden som är av betydelse för organisationen. Vår samlade erfarenhet från olika branscher kommer väl till pass i såväl datainsamling som analys och tillför det nya perspektiv som kan vara avgörande. 

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som blir givande diskussionsunderlag, involverande och engagerande workshops samt en strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning. 

Här kan du läsa mer om förändringsledning och implementering: förändringsledarskap,förändringsmetodik & projektledare. 

Anlita oss för förändringsanalysen

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshoppar och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid events eller som coacher och mentorer. 

De som genomför en strategisk nulägesanalys i samarbete med oss brukar framhålla att våra konsulter har: 

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher. 
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek. 
  • Förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens. 
  • En positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen. 
  • Förmågan att identifiera kundens unika förutsättningar och därefter anpassa upplägget för bästa effekt. 

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder