Operativ effektivitet & ledningssystem

Förbättringsarbete

Vi hjälper er att bli bättre på att bli bättre. 

För att kunna sätta mål och vara säker på att de går att nå behöver alla verksamheter effektiva och pålitliga arbetssätt. De kännetecknas av engagemang, tydlig struktur och högt tempo. Samt en vilja att ständigt bli bättre. 

Processutveckling ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ effektivitet och ledningssystem. Det används även ofta som verktyg inom förändrings- och projektledning.

Förbättreingsarbete genom Kaizen & Kaikaku

Vad innebär förbättringsarbete?

Vi har inspirerats av Toyota, där man utvecklar såväl verksamhet som medarbetare genom Kaizen och Kaikaku, vilket står för ständig och radikal förbättring. Eftersom det bygger på personalens engagemang måste det framgå klart vad som ska uppnås och varför. Därför sätts tydliga och motiverande mål.

Kaizen

Kaizen står för ständig förbättring. Det innebär att oupphörligen leta efter och genomföra förbättringar. Tanken är att många små förbättringar ska ge stora resultat. Annars är risken stor att verksamheten i stället gradvis försämras. Nackdelen med Kaizen är att det kan ta lång tid innan man ser tydliga resultat.

Kaikaku

Kaikaku betyder radikal förbättring, vilket kräver större insatser och mer planering än vad Kaizen gör. Det gör Kaizen och Kaikaku till två kompletterande arbetssätt som leder till att den dagliga verksamheten kommer att genomsyras av en kultur av ständig förbättring. Särskilda förbättringsprojekt tar hand om större förändringar som kräver mer planering, styrning och koordinering.
Genom att kombinera ständig och radikal förbättring uppnås konkurrensavgörande utveckling.

konsult-operativ-effektivitet-forbattringsarbete-processkartlaggning

Så lyckas du med förbättringsarbetet

Vi bidrar till ett systematiskt förbättringsarbete med mätbara resultat på både kort och lång sikt. Det bör utformas som ett projekt för att bli resurseffektivt och skapa driv mot önskat resultat. En tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation underlättas avsevärt.

Vår metodik

Vi bidrar med metoder, verktyg, erfarenhet, motivation och driv. Upplägget är utformat så att det ger hög involvering redan från start. Det skapar engagemang för att lösa problem.

Första fasen handlar om att samla in fakta för att skapa en plattform, där uppfattningen om att något måste göras kan förankras. I andra fasen testas arbetssätten för Kaizen och Kaikaku i ett pilotområde och i tredje fasen säkerställs att arbetssätt och resultat kan spridas till fler områden i den fjärde fasen. I femte fasen säkerställs att detta lever vidare och ständigt utvecklas. I projektet används verktyg och metoder från lean och six sigma.

Vårt upplägg kännetecknas av en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på bästa praxis för givande diskussioner, involverande och engagerande workshoppar samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om vad man bör tänka på när man leder implementering och genomförande: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik och Projektledning.

Anlita oss för förbättringsarbete

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshoppar och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid event eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss är att vi har:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra vår kompetens.
  • Ett positivt, professionellt och engagerande tillvägagångssätt.
  • Förmågan att identifiera dina unika förutsättningar och därefter anpassa upplägget för bästa effekt.

Mer kring förbättringsarbete

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.