Ledarskap

Coachning för vd, chef och specialist

Coachning anpassad
efter individ och verksamhet

CANEA erbjuder coaching för att utveckla både personliga och yrkesmässiga färdigheter, samt sätta dessa i relation till övergripande målsättningar. Tillsammans med klienten utforskar vi utvecklingspotentialen för individen och verksamhet, samt hur dessa områden kan utvecklas med hjälp av handlingskraftiga strategier. Med rätt stöd inom yrkesrollen och den personlig utvecklingen ser vi till att åstadkomma varaktiga och hållbara resultat. 

 

konsult-ledarskap-coaching-vad-ar

Vad är coachning?

Det är vanligt vi stöter på organisationer som inte kan uttrycka konkreta målsättningar eller visioner. Men, det gör inget. För oss handlar inte coachning bara om att sätta upp mål och följa en planering - fokus måste även vara på lärande och personlig utveckling för att få ut det mesta av hela processen. För oss är därför potential, handling och lärande viktiga begrepp i som ingår i vår coachning.

Motivera och vägleda efter olika behov

Coachning syftar till att hjälpa individer och organisationer att utvecklas mot full potential. Det innebär att en coach måste ställa rätt frågor, samt lyssna och vägleda efter unika behov. Våra coacher ser till att skapa hållbara förändringar genom att förstå klientens behov, önskningar och motivationer. Med hjälp av rätt verktyg förverkligar vi visioner baserade på verkliga tankar och idéer, utformat efter i varje unik situation. 

Nuläge och önskat läge-31-1
konsult-ledarskap-coaching-executive

Executive Coachning
& Rådgivning

Ett autentiskt och kommunikativt coachande är idag en nyckelaspekt för att lyckas som chef eller ledare. Därför handlar coachande inte bara om vilka åtgärder som ska vidtas, utan snarare om hur dessa implementeras. En organisations kultur återspeglas i ledares eller chefers medvetna värderingar , handlingar och beteenden. Det betyder att kärnan i ledarskapet bör vara skapa rätt förutsättningar för teamen, med högt medarbetarengagemang och professionell attityd.

konsult-ledarskap-coaching-performance

Performance Coachning

Performance Coachning har fokus på prestationen i arbetsrollen. Coachningen ger nya perspektiv på personliga utmaningar som kan ha att göra med att skapa ökad beslutsförmåga eller interpersonell effektivitet. Det kan också innebära skapande och förståelse för den viktiga balansen mellan arbete och privatliv. 

Coachning med CANEA

Att anlita en coach från CANEA betyder att du får tillgång till en person med stor erfaren och kunskap inom verksamhets-, organisatorisk- och personlig utveckling. Genom riktad dialog och frågor skapar våra coacher en process där klienten får nya insikter och perspektiv på både utmaningar och möjligheter. En förutsättning för ett lyckat uppdrag är att det finns en matchning i förväntan och behov. Därför startar varje uppdrag med ett möte för avgöra om det finns goda förutsättningar för ett givande samarbete. Våra coacher tar ansvar för: 

 

  • Att vara processledare.
  • Informera och dela kunskap om metoder 
  • Hålla fokus på att utveckla och skapa värde för både klienten och organisationen.
  • Ställa frågor som hjälper klienten framåt genom att hitta egna lösningar.
  • Tillhandahålla ett mentorskap med erfarenhetsbaserade förslag för att skapa varaktiga resultat.
  • Hålla klienten ansvarig att följa överenskomna aktiviteter och fokusera på målsättningar.
  • Följa ICF’s regelverk gällande professionell coaching och dess konfidentialitet.

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.