Utbildning

Ledningsseminarier:
Operativ effektivitet

Om en verksamhet ska kunna nå sin fulla potential krävs det att ledningsgruppen är överens om hur organisationen ska utvecklas framåt.

Vi erbjuder tre seminarier som på olika sätt presenterar hur din organisation
kan arbeta med förbättring. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med att välja
det som passar bäst utifrån era behov.

utbildning-ledningsgruppseminarer-operativ-effektivitet-simulering

Seminarium:
Interaktiv simulering
– Strukturerat förbättringsarbete

I detta seminarium tränas ni som grupp i att bygga ett strukturerat förbättringsarbete genom ett verklighetsbaserat lagspel. I spelet leder ni en organisation som brister på många plan och måste samarbeta för att förbättra både produktivitet, leveransförmåga och arbetsmiljö.

Dagen avrundas med reflektioner som kopplar insikterna från spelet till er egen verksamhet och var ni har potential att utvecklas.

utbildning-ledningsgruppseminarer-operativ-effektivitet-forbattringskultur

Seminarium:
Skapa en fungerande förbättringskultur

Vi går igenom vad som kännetecknar en fungerande förbättringskultur, och hur ni själva kan skapa er framgång. Samtliga kritiska framgångsfaktorer förklaras och exemplifieras med verkliga case från olika verksamheter.

Seminariet avslutas med gruppdiskussioner med fokus på er organisation och vad ni kan göra i dagsläget. Under diskussionerna skapas en samförståelse för nuläget, vilka förutsättningar ni har och vilka områden ni bör fokusera på i första hand.

utbildning-ledningsgruppseminarer-operativ-effektivitet-processmognad

Seminarium: Processmognad och utvecklingspotential

Detta seminarium syftar till att skapa underlag för framtida handlingsplaner och en allmän förståelse kring var fokus bör ligga framöver. Inför seminariet skickar vi ut en enkät till samtliga deltagare och genomför intervjuer med utvalda nyckelpersoner i verksamheten.

Under seminariet används resultatet för att analysera er processmognad och skapa en gemensam bild om hur ni bör arbeta och vad ni ska fokusera på framåt.

Dardan Berisha_sv_low

Kontakta oss

Ta första steget i ditt effektiviseringsarbete – kontakta vår specialist Dardan Berisha så berättar han mer.