Transformation

Portfölj- och programhantering

Effektiv portfölj- och programhantering är en nyckel till att lyckas med projekt. Det behövs för att få ut full effekt av projekten och säkerställa att resultaten bidrar till verksamhetens övergripande strategi och vision.

I praktiken har alla verksamheter som driver flera projekt en projektportfölj, även om det inte finns någon strukturerad portföljhantering/portföljhanteringssystem. 

Portföljhantering handlar om hur urval, uppstart, prioriteringar, styrning, samordning och uppföljning av era projekt går till. Syftet är att säkerställa att ni lägger er kraft och energi på rätt saker och att optimera på en övergripande nivå.

Programhantering handlar i sin tur om att ta hand om relaterade projekt i program, så att ni kan samordna resurser och effekter bättre.

Hör gärna av dig till oss om ni vill förbättra er portfölj- och programhantering. Dels kan vi hjälpa er att skapa effektiva arbetssätt, dels erbjuder vi ett IT-system för projekthantering där portfölj- och programhantering ingår. 

konsult transformation, portföljhantering, portföljhanteringssystem och programhantering

Projektkontor

Organisationer som bedriver en stor del av sin verksamhet i projektform kan vinna mycket på att ha en organisatorisk enhet som helt fokuserar på att koordinera, styra och stödja dessa projekt. 

Vilken roll och vilket ansvar ett projektkontor har kan se olika ut beroende på vad man vill uppnå. Det är bland annat vanligt att kontoret sköter samordning av projekt och resurser, coachar projektledare, förvaltar och förbättrar projektmodellen samt utvecklar kompetensen hos berörda medarbetare.

Vi kan hjälpa er med att utreda behovet av, utveckla och införa ett projektkontor eller förbättra det ni redan har.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.