Transformation

Förändringsmetodik

Realisera nyttor och skapa varaktiga resultat med effektiva metoder och strukturerade arbetssätt.

Vad är förändringsmetodik?

Om en förändring ska få fäste i en organisation, med bestående resultat och realiserade nyttor, krävs ett metodiskt arbete. Detta metodiska arbete – förändringsmetodiken – måste ha rätt struktur för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt. Metodiken skapar en stabil grund för förändringsprocessen, där alla involverade medarbetare, team och avdelningar engageras och inspireras till en positiv organisationsutveckling. 

Lyckas med förändringsmetodiken

En framgångsrik förändringsmetodik involverar initiativ inom flera olika områden. Det är först och främst viktigt att definiera och förankra en gemensam målbild för organisationen, samt ta fram strukturer som stödjer förändringar. Men, det allra viktigaste för att en förändring ska bli framgångsrik är människorna som förvandlar det förändrade arbetssättet till verklighet. Organisationer måste därför fokusera på att implementera nya rutiner, sätta gemensamma värderingar och understödja rätt attityder i respektive projekt.

Många traditionella metodiker utgår endast från ett strukturellt eller psykologiskt perspektiv. Vi på CANEA tror istället att en modell som kombinerar perspektiven ger en bättre och bredare verktygslåda som gynnar förändringen som helhet.

Resultatet är IFAB-modellen som bygger på forskning inom förändringsledning och erfarenheter från många olika organisationer och branscher. IFAB-modellen innehåller fyra steg som alla utgår från både det strukturella och det mänskliga perspektivet. Det gör att förändringen blir en mer sekventiell process som är enklare att visualisera. Syftet med modellen är att förenkla förändringsarbetet i både planerings- och genomförandefasen, oavsett storlek på förändringen.

 

IFAB-1

Anlita oss för förändringsmetodik

Vi på CANEA kan anlitas som förändringsledare för större projekt och insatser, vid genomförande av analyser och förstudier, som ledare för workshops, seminarier och utbildningar eller som inspiratörer på events. Våra konsulter kan även anlitas som coacher inom förändringsarbeten. Om du eller din verksamhet vill skapa en mer effektiv förändringsmetodik kan vi på CANEA erbjuda: 

  • Erfarenhet inom liknande uppdrag och branscher
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek
  • Förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra kompetens
  • Skapa positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen
  • Identifiering av unika förutsättningar och anpassningar av upplägg för bäst effekt