Omvärldsanalys

En del av Strategiutveckling

Omvärldsanalys
– en kartläggning av branschen

Vi arbetar med omvärldsanalyser i både större utvecklingsprojekt och separata analyser. Med ett systematiskt arbetssätt och nära samarbete med kunden identifierar vi verksamhetskritiska områden som har betydelse för organisationens utveckling och framtid. Omvärldsanalys ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet Strategiutveckling, men används även som verktyg inom Affärsplanering.

omvärldsanalys, framtidsanalys & PEST-analys

Vad är en omvärldsanalys?

Vi ser omvärlden som den bransch en organisation verkar inom. Därför är en omvärldsanalys en grundläggande del av strategiutvecklingen där vi undersöker nuläget i branschen med hänsyn till marknaden och konkurrenter. Utan en förståelse för dessa aspekter är det svårt för en organisation att bygga en framgångsrik strategi som utvecklar verksamheten i rätt riktning och stärker konkurrenskraften. 

konsult-strategi-omvarldsanalys-framgångsrik

En framgångsrik omvärldsanalys

En framgångsrik och effektiv omvärldsanalys kräver att en organisation identifierar och kartlägger alla tänkbara aspekter som rör verksamheten. Det kan vara allt från möjligheter till nya affärer, till risker som kan utgöra ett hot eller påverka organisationen negativt. En viktig del av omvärldsanalysen är att undersöka hur och på vilket sätt identifierade aspekter påverkar organisationen.

Vår metodik för omvärldsanalys

En omvärldsanalys tillsammans med CANEA inkluderar ett eller flera perspektiv som en organisation bör utgår från. Det är vanligt att ramverket är en PEST-analys som delar in organisationen in i politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska områden. Omvärldsanalysen kompletteras ofta med med miljö- och legala faktorer, vilket anpassas efter organisationens strategiska mål och visioner. 

En omvärldsanalys kan även ha fokus på konkurrenters styrkor och svagheter. Benchmarking tas då mot olika segment eller branscher läs mer under nulägesanalys.

Varför CANEA?

Våra konsulters samlade erfarenhet och kunskap tillför nya perspektiv som ofta är avgörande för arbetets framgång. Enligt våra kunder är de främsta fördelarna med att göra en omvärldsanalys med vår hjälp att:

  • Vi har erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Vi erbjuder effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Vi har en förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra kompetens.
  • Vi ger en positiv, engagerande och professionell approach till problemställningar.
    Vi identifierar förutsättningar och anpassar upplägget för att få bäst effekt.

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.