Hantering av
projektportföljer

Konsten att prioritera och styra parallella projekt i en föränderlig omvärld 

Vanliga problem i arbetet med parallella projekt

När projekten blir fler är det lätt att tappa både överblick och kontroll över dem. Det blir svårt att göra prioriteringar mellan projekten och de prioriteringar som trots allt görs, görs inte på ett enhetligt sätt. Såväl projektmodell som arbetssätt blir svåra att implementera, med dålig efterlevnad som följd.  

Det är vanligt att projekten hanteras på olika sätt inom en organisation, de kan till exempel stödjas av olika lösningar, vilket leder till att såväl erfarenhetsåterföring som kontinuerligt lärande uteblir. Projektorganisationen drar dessutom lätt åt olika håll i brist på enhetlig styrning och de gemensamma projektprocesserna utnyttjas därmed inte fullt ut.  

Dessutom saknas ofta:
  • En tydlig koppling mot de strategiska målen. 
  • Överblick över projekten och hur de levererar mot uppställda projektmål.
  • Ägare och ansvariga för olika portföljer. 
  • En fullständig ekonomisk uppföljning av projekten i portföljen. 
  • Nulägesbeskrivning och prognoser.
  • Överblick över ärendena i portföljen.
CANEA Project ger en samlad överblick över alla löpande projekt. Helt konkret kan ledningen nu snabbt och exakt se om vi har utrymme i flödet eller om det är hårt tryck – och det betyder att nya projekt kan initieras med respekt för organisationens belastning.

Portföljhantering med dynamisk kapacitet och strategisk anpassningsförmåga

Med hjälp av CANEA Project kan förändringsarbetet bedrivas med en god överblick över samtliga projekt, vilket ger ett bättre beslutsunderlag. Det blir mycket lättare att prioritera vilka förändringsprogram och -projekt som är i störst behov av investeringar och hur de behöver anpassas till omgivningen för att skapa störst nytta. CANEA Project beaktar balansen mellan förändringsarbetet och den dagliga verksamheten samt gör det lättare att framgångsrikt uppnå uppställda mål och realisera nyttan av gjorda insatser.  

Systemet ger dig en oslagbar överblick över hela projektportföljen, dess lönsamhet och status. Det blir enklare att välja rätt projekt, prioritera och fatta beslut. Med CANEA Project maximerar du nyttan av projektinvesteringarna.

Hantera projektportföljer och -program flera nivåer med aggregerad status. Överblicka flera projekt samtidigt, samt ur olika perspektiv, såsom projekttyp, organisation och strategi. Möjliggör både prioritering och styrning av multiprojektverksamheter för ledning och projektkontor.

Hantera resurserna över hela projektverksamheten. Planera resurstilldelning och roller i projekt på både aktiviteter och arbetspaket, med vecko-, månads- eller kvartalsvis periodisering. Överblicka överbokningar och resurstillgänglighet per resurs, roll, avdelning eller period. 

Prioritera projekten inom portföljerna med hjälp av flexibel hantering av prioritetstyper. 

Se både det aggregerade nuläget inom portföljen i förhållande till flexibla statustyper och hur de enskilda projekten presterar 

Få en tydlig och detaljerad bild över portföljernas ekonomiska status.  

Få kontroll på projektplaneringen med hjälp av tydliga Gantt-scheman. Läs av projektens nuläge och planering.

Generera rapporter i systemet i tabellformat eller som interaktiva diagram. Skapa beslutsunderlag och analysera sammanställningar med parametrar såsom nytta, tid, kostnad, projekttyp, prioritet och status. Dra viktiga slutsatser med hjälp av all data. Exportera till färdiga Powerpoint-mallar som kan anpassas efter önskemål. Systemet levereras med en kraftfull och flexibel analysdel för grafisk presentation. 

Del av en
heltäckande lösning

CANEA Project är en av fem användarvänliga moduler som ingår i vår plattform CANEA ONE. Modulerna går utmärkt att använda fristående, och tillsammans bildar de ett heltäckande system för effektiv verksamhetsledning som kopplar ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Mer om
projektportföljhantering

it-losningar-projektportfoljhantering-canea-kan-produktportfoljhantering
ERFARENHET

CANEA kan projektportfölj-hantering

Hanteringen måste anpassas till varje organisations unika behov när det gäller resurser, aktiviteter, flöden, information och nyckeltal för att portföljhanteringen ska bli lyckosam. CANEA har lång erfarenhet av att designa och optimera projektportföljer och verktyget vi använder är beprövat med en komplett funktionalitet för alla typer av organisationer och projekt 

iStock-842856646-1
On demand - Webbinarium

Lyckade projekt

Hur kan ni som organisation arbeta för att skapa lyckade projekt? Välkommen till ett webbinarium som ger er verktygen som lyfter er projektorganisation.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.