Ledningssystem

GAP-analys

Vi hjälper dig med certifieringen 

Effektiv handlingsplan
och beslutsunderlag

En GAP-analys hjälper organisationer att skapa en konkret, mer visuell bild av hur ett ledningssystem står sig mot verksamhetens befintliga krav. En rätt utförd GAP analys bidrar även till att en tydlig handlingsplan kan skapas, gällande hur organisationens olika delar tillsammans kan utvecklas för  att uppfylla nya eller önskade krav.

Om du söker en välfungerande metodik för att skapa levande och effektiva ledningssystem har vi på CANEA rätt verktyg och expertis inom området. Våra GAP-analyser kan till exempel göras mot ISO 9001:2015 för kvalitet, ISO 14001:2015 för miljö och ISO 45001:2018 för arbetsmiljö. Resultatet blir en effektiv handlingsplan och ett beslutsunderlag som du kan använda mot ledningsgruppen. Vi använder en GAP-analys för att hjälpa organisationer som upplever:

  • Låg intern processmognad
  • Svårigheter med att mäta prestanda i processer
  • Lågt engagemang från processägare
  • Frågetecken kring omvärldsanalys och riskhantering
  • Bristfällig metodik och tillvägagångssätt för förändring
  • Verksamhetens ledningssystem används inte på rätt sätt
Gap analys, gap-analys

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.