Strategiutveckling

Cirkulära affärsmodeller

Klimatförändringarna är ett faktum och moderna företag behöver sträva mot att ställa om till cirkulära affärsmodeller. Utöver miljöfördelarna innebär det möjligheter till nya intäktsströmmar, sänkta kostnader och banbrytande innovation. Företag som inte hänger med i omställningen riskerar däremot att förlora konkurrenskraft i takt med att kraven från kunder och andra intressenter ökar.

cirkulär affärsmodell

Vad är en cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med slutna loopar. Tanken är att råvaror, komponenter och produkter förlorar så lite som möjligt av sitt värde, förnybara energikällor används och kärnan utgörs av ett systemtänk. Den cirkulära ekonomin bygger på tre principer: Få bort avfall och föroreningar, återvinn och återanvänd produkter och material, regenerera miljö och natur.

konsult-strategi-cirkulara-affarsmodeller-utmaningar

Utmaningar

Att utveckla affärsmodeller och verksamhet mot en cirkulär ekonomi kan innebära att organisationen står inför en rad utmaningar. Här är några exempel:

  • Förändring av kultur och strategi.
  • Omställning av produktion och supply chain
  • Ny eller förändrad design av produkter
  • Tjänster nya relationer med samarbetspartners.

Alla företag har olika förutsättningar och ställs inför olika utmaningar, men en sak är tydlig: För att kunna genomföra de nödvändiga förändringarna behövs rätt verktyg och arbetssätt. 

Vårt erbjudande

Vi har erfarenheten, verktygen och metoderna som krävs för att skapa innovativa, hållbara och intäktsdrivande affärsmodeller. Här kan du läsa om ett urval av våra tjänster.

Cirkulär affärsmodell-2

 

Cirkulär analys

För att reda ut var ni står i ert hållbarhetsarbete idag, och vilka möjligheter ni har framåt, genomför vi en cirkulär analys. Med utgångspunkt i livscykelanalyser identifierar vi er ambitionsnivå, potential och vilka utvecklingsåtgärder som krävs för att ni ska kunna arbeta mer cirkulärt. Utifrån den cirkulära analysen tar vi tillsammans fram en handlingsplan.

Benchmarking

Vi har en utarbetad metod för benchmarking. Genom att jämföra er verksamhet med andra i liknande branscher, eller helt andra branscher, får ni möjlighet att förstå vad ni bör utveckla, och hur det bör göras, samt vad ni är bra på och hur det kan förstärkas ur ett cirkulärt perspektiv.

Utveckling av affärsmodeller

En effektiv affärsmodell innehåller beskrivningar av ett antal komponenter i företagets verksamhet och hur dessa samspelar. Vi stödjer er i arbetet med att designa nya cirkulära affärsmodeller eller göra befintliga affärsmodeller mer cirkulära, till exempel genom att addera kompletterande tjänster. Vi tittar bland annat på kunderbjudande, marknadsföring, resursanskaffning och logistik, strategiska partnerskap, ekonomistyrning och incitamentsmodeller.

Tjänstedesign

Genom att bygga och utveckla tjänster som stödjer att produkter och dess tillhörande delar får fler ”cirklar” utökar ni ert erbjudande. Utifrån ISO 56002:2021 Innovationsledning – Ledningssystem för innovation hjälper vi er att formulera nya tjänster. Verktygen som vi använder oss av vid tjänstedesign är bland annat kundresa, processkartläggning, värdeflödesanalys och digital transformation.

Cirkulära processer

Era processer kan behöva förändras för att bättre stödja cirkulära affärsmodeller. I en cirkulär ekonomi fokuserar vi på både interna och externa processflöden, där samarbetspartners och leverantörers processer blir en del av era. Vi kan hjälpa er med allt från processkartläggning till processförbättring, för att säkerställa att era processer skapar värde utan onödigt slöseri.

Ansöka om pengar

Idag finns flera nationella och internationella initiativ som vill stödja organisationer och verksamheter att ta klivet in i den cirkulära ekonomin. Detta innebär att verksamheter kan få bidrag för att göra en omställning. Att hitta och ansöka om bidrag kan vara en komplicerad och tidskrävande process som vi gärna hjälper er med.

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.