Förbättringsverktyg för
felfinneri, förenkling
och förfining

Så hjälper vi organisationer att bli bättre på att bli bättre.

Hinder för framgångsrikt förbättringsarbete

Förbättringsarbete med hjälp av till exempel lean och six sigma är vanligt förekommande hos såväl större som mindre organisationer inom en rad branscher. Men alltför ofta saknas en helhetsbild där organisationens övergripande mål, ledningssystem och förbättringsarbete kan samspela. Förbättringsarbetet, och dess in- och utdata, kan till exempel finnas i flera olika system eller rent av på en fysisk tavla som inte alla har tillgång till. 

Problembilden kan sammanfattas så här: 

1

Ledningssystemet och förbättringsarbetet lever skilda liv utan koppling till varandra.

2

För många olika system
– ett för reklamationer, ett för förbättringsprojekt, ett för ledningssystemet, ett för intern problemhantering,
etcetera.
 

3

Allt förbättringsarbete blir inte dokumenterat.  

4

Förbättringsarbetet bedrivs lokalt på olika sajter utan överblick och styrning ovanifrån, vilket lätt leder till suboptimeringar.  

5

Kopplingen mellan daglig verksamhet och de pågående förbättringsinitiativen fungerar dåligt. För att få en tillräcklig koppling, och överblick, tvingas man leta efter information i flera system och kopiera data manuellt. 

6

Fysiska lean-tavlor används fortfarande, men skapar en klyfta mellan det digitala och det pappersburna. Plus att man bara kan ta del av tavlans information på plats.  

Tidigare hanterades avvikelser manuellt genom Excel och mejl. Nu lägger vi över hanteringen mer och mer i CANEA ONE, vilket är effektivare och säkrare. Det spar tid och samtidigt vet alla vem som äger en uppgift och status på den.

Så ökar vi effektiviteten i förbättringsarbetet

CANEA ONE effektiviserar förbättringsarbetet genom att samla och ordna all relevant data i ett gemensamt system. Det ger en god överblick över pågående initiativ, gör styrningen enklare och effektivare samt underlättar när det gäller att hålla berörda parter underrättade om vad som händer. Det minskar också risken för att förbättringsförslag blir liggande utan åtgärd för att småningom glömmas bort.  

Vår lösning på ovanstående problem, och det som gör att många organisationer väljer CANEA ONE för sitt förbättringsarbete, är att: 

  • CANEA ONE är ett förbättringsverktyg som transformerar förbättringsarbetet till en helt digital miljö, vilket bland annat sänker tröskeln när det gäller att initiera och dokumentera förbättringsinitiativ.
  • All data samlas i samma system vilket minskar omkostnaderna, tidspillan vid sökning av information, risken för att information försvinner samt systemkostnaderna, samtidigt som överblicken blir bättre.
  • Arbetets effektivitet ökar när det digitaliseras – relevant information kan spridas till rätt personer per automatik, påminnelser behöver inte skickas manuellt och initiativ riskerar inte att tappas bort på en filserver.
  • Det blir en kortare väg mellan förbättringsinitiativ och daglig verksamhet eftersom ett digitaliserat förbättringsarbete låter sig samköras med ledningssystemet.
  • Grafer och diagram visas digitalt samt är enkelt åtkomliga, sökbara och uppdaterade med de senaste datapunkterna.
  • Det är enkelt att konfigurera CANEA ONE oberoende av om ni valt PDCA, lean, six sigma, 8D, DMAIC eller någon annan metod för förbättringsarbetet.

Fokus på rätt saker för hela verksamheten – från nulägesanalys till genomförande. 

En tydlig tråd från strategisk till operativ nivå. 

Gemensam systematik i förbättringsarbetet i hela organisationen, även när den är geografiskt utspridd.  

Förbättringsarbetet blir en naturlig och integrerad del av verksamheten oavsett om tillvägagångssättet baserar sig på PDCA, DMAIC, Lean, Six Sigma, 8D eller kombinationer därav. 

De anställda blir engagerade och involverade, vilket säkerställer att förbättringarna genomförs och efterlevs.  

Slutsatser och underlag är lätt åtkomliga.  

Del av en
heltäckande lösning

CANEA Workflow är en av fem användarvänliga moduler som ingår i vår plattform CANEA ONE. Modulerna går utmärkt att använda fristående, och tillsammans bildar de ett heltäckande system för effektiv verksamhetsledning som kopplar ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Produktbild Guide- Så digitaliserar du organisationens förbättringsarbeten grå
Ladda ner vår guide

Så digitaliserar du organisationens förbättringsarbete

Idag är digitaliserat förbättringsarbete en avgörande faktor för en organisations överlevnad och konkurrenskraft. Men, att implementera ett digitalt förbättringsarbete går inte över en natt – det krävs kunskap om processer, flöden och arbetssätt, samt hur arbetet på bästa sätt kan synkroniseras med ett IT-stöd.

Mer om förbättringsarbete

Förbättringsarbete som ger ständiga förbättringar
ERFARENHET

CANEA kan förbättringsarbete

Vi brinner för förbättringsarbete med ständiga förbättringar – det är en av våra kärnkompetenser. Vår unika kombination av beprövade IT-lösningar, erfarna managementkonsulter och uppskattade utbildningar gör att vi har det som krävs för att hjälpa er att vässa ert förbättringsarbete, oberoende av er nuvarande grad av mognad eller de metoder ni använder i dagsläget.

iStock-916868952-1
On demand-webbinarium

Förbättringsarbete – metoder och verktyg

Vi visar er hur ni digitaliserar ert ständiga förbättringsarbetet inklusive avvikelsehantering, måluppföljning och processers långsiktiga utveckling för bättre överensstämmelse med verksamhetens strategi.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.