Målstyrning

En del av Strategiutveckling

Vad innebär målstyrning?

Med målstyrning och målnedbrytning kan en organisation svetsa samman medarbetarna genom att aktivt arbeta mot en gemensam målbild. Målstyrning och målnedbrytning är en del av konceptet Strategiutveckling, men används även inom Förändringsledning, Projektledning, Operativ Effektivitet och Ledningssystem.  
 
För att en organisation ska växa och nå sin vision måste det finnas tydliga riktlinjer och målsättningar. Utan målstyrning blir det svårt för anställda att veta åt vilket håll verksamheten ska utvecklas. Och det blir svårt att mäta resultaten av såväl strategiska initiativ som interna förbättringsarbeten.  

Målstyrning med balanced scorecard (balanserat styrkort)

Så lyckas du med målstyrning?

Genom att utforma målstyrningen som ett projekt blir arbetet mer resurseffektivt och skapar det engagemang i organisationen som krävs för att nå önskat resultat. En framgångsrik struktur för målstyrning i en organisation kan delas upp i kategorierna verksamhetsmål, processmål och avdelningsmål. Respektive kategori får sedan underkategorier som ligger i linje med organisationens övergripande målsättningar.  
Konsult operativ målstyrning, balance scorecard

Så jobbar CANEA med målstyrning

Vårt arbete med målstyrning baseras på välkända teorier och mångårig erfarenhet och kunskap inom området målstyrning. I den grundläggande fasen undersöker vi organisationens krav och behov, samt vad som är kritiskt för verksamhetens framgång. I nästa fas skapas målstrukturen som kopplar arbetet till verksamhetens processer och flöden i organisationens olika delar. I den slutgiltiga fasen, när målstyrningen är tydligt definierad, börjar arbetet för att nå målen och monitoreringen av hur verksamheten följer planen. 
 
Det som kännetecknar vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice, effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops samt strukturerad utbildning och coachning. 

CANEA arbetar med flera olika modeller för målstyrning, som till exempel Balanced Scorecards, Objectives & Key Results samt verksamhetsanpassad målstyrning. 

Läs mer om förändringsledarskap, och förändringsmetodik. 

Varför anlita CANEA?

Våra konsulter kan anlitas som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor. Enligt våra kunder är de främsta fördelarna med att skapa målstyrning med vår hjälp att: 

  • Vi har erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Vi erbjuder effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Vi har en förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra kompetens.
  • Vi ger en positiv, engagerande och professionell approach till problemställningar.
  • Vi identifierar förutsättningar och anpassar upplägget för att få bäst effekt.

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.