CANEA ONE

Vård och omsorg

Gå från plan till verklighet med ett användarvänligt
IT-stöd

CANEA ONE är ett komplett system för vårdgivare och socialtjänst som skapar en tydlig röd tråd från strategier och planer till arbetet i verksamheten.

Kraftfullt och flexibelt för användare med höga krav, men samtidigt lättanvänt för medarbetare ute i verksamheten. Kanske är det just därför allt fler privata och offentliga vård- och omsorgsgivare samt socialtjänster väljer CANEA ONE?

icon-lavender-group-tickmark
Följer socialstyrelsens föreskrifter

CANEA ONE är utformat för att förenkla och effektivisera verksamheten i enlighet med SOSFS 2011:9.

Icon-pine-list-tickmark
Stödjer systematiskt kvalitetsarbete

Ett kraftfullt stöd för systematiskt förbättringsarbete som skapar förutsättningar för ett levande ledningssystem där alla känner sig involverade.

icon-heroblue-bulb
Mindre komplext, mer användarvänligt

Samlar all information på en plats och presenterar den utifrån den enskilde medarbetarens roll och behov.

Icon-ice-puzzle
Röd tråd från strategi till verksamhet

Innehåller valbara moduler som tillsammans skapar ett integrerat system för allt från strategisk planering till det dagliga arbetet – där allt hänger ihop.

De använder redan CANEA ONE

CANEA ONE har ett stort antal nöjda användare bland tunga aktörer inom energi- och miljösektorn. Ta del av ett par case här nedan. 

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

CANEAs lösning för vård och omsorg

CANEA ONE får alla delar av din organisation att hänga ihop – från strategier och planer till det dagliga operativa arbetet. Det låter er säkerställa lagkrav och patientsäkerhet, samtidigt som ni får ett kraftfullt stöd för systematiskt kvalitetsarbete. Vår målsättning är CANEA ONE ska vara ett levande ledningssystem som riktar sig till samtliga medarbetare för ständiga förbättringar, högre kvalitet och delaktighet.

Vårt system finns representerat såväl inom landstingen, med vårdcentraler och akutsjukhus, som inom kommunal omsorg med äldrevård, assistans och socialtjänst. Några exempel på våra kunder är Region Östergötland, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Landstinget i Värmland, Gävle Kommun, Region Gotland, Frösunda och S:t Eriks Ögonsjukhus.

Funktioner

CANEA ONE är ett komplett verksamhetsstöd för både strategisk planering och operativ verksamhet.

Visar relevant information och uppgifter utifrån användarens roll i organisationen, vilket bidrar till god användbarhet för den enskilde medarbetaren.

Skapa ett flexibelt processorienterat ledningssystem med klickbara processkartor och kvalitetssäkrad livscykelhantering för styrande dokument, såsom rutiner, checklistor och policyer.

Skapa körbara processer såsom egenkontroller, avvikelser, förbättringsförslag, riskanalyser och klagomål/anmälningar för en effektivare handläggning och bättre möjlighet till uppföljning, statistik och rapportering.

CANEA ONE gör det enklare att hitta rätt information vid rätt tidpunkt, men även enklare att nå ut med viktig information till rätt målgrupp och säkerställa att budskapet når fram genom läskvittenser och tester.

Vår app gör det möjligt att rapportera in aktiviteter och få tillgång till viktiga dokument direkt i mobilen eller surfplattan.

CANEA ONE:s moduler gör det möjligt att få ett levande och effektivt ledningssystem som skapar en röd tråd hela vägen från strategi till operativ verksamhet.

I takt med att våra behov ökar så är vi tacksamma attsystemet tänker åt en som en hjälpreda och gör det lättatt hålla ordning.

Några fler av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer bli effektivare. Nedan ser du några exempel på vilka vi arbetat med. 

IT-Boka-Demo-modul-Man

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.