CANEA ONE

IT-stöd för
vård och omsorg

Har du tröttnat på att behöva använda flera olika
IT-system för att kunna utföra dina arbetsuppgifter?
Då kan IT-stödet CANEA ONE skänka dig den
sinnesfrid du behöver.

Gå från avsikt till verklighet med ett användarvänligt
IT-stöd

CANEA ONE är ett komplett system för vårdgivare och socialtjänst som skapar en röd tråd från strategier och planer till arbetet i verksamheten.

Kraftfullt och flexibelt för användare med höga krav, men samtidigt lättanvänt för medarbetare ute i verksamheten. Kanske är det just därför allt fler vård- & omsorgsgivare samt socialtjänster väljer CANEA ONE?

icon-lavender-group-tickmark
Följer socialstyrelsens föreskrifter

CANEA ONE är utformat för att förenkla och effektivisera verksamheten i enlighet med SOSFS 2011:9.

Icon-pine-list-tickmark
Stödjer systematiskt kvalitetsarbete

Ett kraftfullt stöd för systematiskt förbättringsarbete som skapar förutsättningar för ett levande ledningssystem där alla känner sig involverade.

icon-heroblue-bulb
Mindre komplext, mer användarvänligt

Samlar all information på en plats och presenterar den utifrån den enskilde medarbetarens roll och behov.

Icon-ice-puzzle
Röd tråd från strategi till verksamhet

Innehåller valbara moduler som tillsammans skapar ett integrerat system för allt från strategisk planering till det dagliga arbetet – där allt hänger ihop.

De använder redan CANEA ONE

CANEA ONE har ett stort antal nöjda användare bland tunga aktörer inom vård- & omsorgssektorn, både på den offentliga och privata sidan. Se kundberättelserna nedan. 

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

CANEAs lösning för vård och omsorg

CANEA ONE får alla delar av din organisation att hänga ihop – från strategier och planer till det dagliga operativa arbetet. Det hjälper dig att uppfylla lagkraven och borgar för en högre patientsäkerhet, samtidigt som du får ett kraftfullt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Vår målsättning är CANEA ONE ska vara ett levande ledningssystem för samtliga medarbetare som säkerställer kontinuerliga förbättringar, högre kvalitet och större delaktighet.

Vårt IT-system finns representerat såväl inom regionerna med vårdcentraler och akutsjukhus som inom kommunal omsorg med äldrevård, assistans och socialtjänst. Några exempel på våra kunder är Region Östergötland, Region Värmland, Gävle Kommun, Mölndals stad, Region Gotland och S:t Eriks Ögonsjukhus.

Funktioner

CANEA ONE är ett komplett verksamhetsstöd för både strategisk planering och operativ verksamhet.

Visar relevant information och uppgifter utifrån användarens roll i organisationen, vilket bidrar till god användbarhet för den enskilde medarbetaren.

Ett flexibelt processorienterat ledningssystem med klickbara processkartor och kvalitetssäkrad livscykelhantering för styrande dokument, såsom rutiner, checklistor och policyer.

Körbara processer såsom egenkontroller, avvikelser, förbättringsförslag, riskanalyser och klagomål/anmälningar för en effektivare handläggning och bättre möjlighet till uppföljning, statistik och rapportering.

CANEA ONE gör det lättare att hitta rätt information vid rätt tidpunkt, men även enklare att nå ut med viktig information till rätt målgrupp och säkerställa att budskapet når fram genom läskvittenser och tester.

Rapportera in aktiviteter och få tillgång till viktiga dokument direkt i mobilen eller på surfplattan.

CANEA ONEs moduler ger dig ett levande och effektivt ledningssystem som skapar en röd tråd hela vägen från strategi till operativ verksamhet.

I takt med att våra behov ökar så är vi tacksamma för att systemet tänker åt en som en hjälpreda och gör det lätt att hålla ordning.

Några fler av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer bli effektivare. Nedan ser du några exempel på vilka vi arbetat med. 

IT-Boka-Demo-modul-Man

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.