Operativ effektivitet

Processutveckling
– bort från byråkrati
och slöseri

Vad är processer och processutveckling?

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och belysa var i organisationen värde skapas.

Alla företag och organisationer arbetar i processer – vare sig man vet om det eller inte. Process är bara ett annat ord för det sätt man arbetar på eller ”hur man gör det man gör”.

Processer handlar om att förstå ett flöde – en förädlingskedja – genom en verksamhet och att optimera hela flödet, snarare än att suboptimera enskilda delprocesser eller funktioner.

Att utveckla processer består av två huvudsakliga delar – processkartläggning och processförbättring:

Processutveckling, Processkartläggning & processförbättring

Processkartläggning

Behovet att kartlägga processer uppkommer ofta då organisationen står inför någon av följande situationer:

 • Uppköp eller sammanslagning av företag eller organisationer.
 • Effektivitets- eller lönsamhetsproblem.
 • Ny eller ändrad ledningsgrupp.
 • Anställda eller kunder är missnöjda. 
 • Kapacitetsproblem vid tillväxt.
 • Certifiering inom kvalitets- och/eller miljöområdet. 
 • Införande av nytt affärssystem.
konsult operativ effektivitet förbättringsarbete

Processförbättring

Det viktigaste inom processutveckling är att reflektera över på vilket sätt processen stödjer verksamhetens övergripande strategi. Det visar om processen har rätt fokus och bidrar till att prioritera rätt förbättringsinsatser:

 • Eliminering av byråkrati och annat slöseri. 
 • Analys av adderat förädlingsvärde och genomloppstid (ledtid).
 • Felsäkring av processen.
 • Standardisering och automatisering.
 • Integration med kunden/leverantören.
 • Omstrukturering av processen (re-engineering). 

Så lyckas du med processutvecklingen

Processutvecklingen bör utformas som ett projekt för att bli resurseffektiv och skapa driv mot önskat resultat. En tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation underlättas avsevärt.

Vår metodik

Vi baserar processutvecklingen på vedertagen teori i kombination med mångåriga erfarenhet.

Genom att tidigt definiera och enas om vilka verksamhetens huvudprocesser är och hur de bidrar till att realisera verksamhetens övergripande strategi ges ett tydligt och prioriterat fokus. Det gör att processkartläggningen genomförs i de delar av verksamheten där man får ut störst effekt av insatsen. Under kartläggningsarbetet blir det även tydligt vad som behöver förbättras för att arbetet i processerna ska ske så effektivt och generera så bra resultat som möjligt. Som avslutning säkerställs att effekterna bibehålls genom att implementera arbetssätt för fortsatt förvaltning och vidareutveckling.

Vårt upplägg kännetecknas av en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice för givande diskussioner, involverande och engagerande workshops samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om vad man bör tänka på när man leder implementering och genomförande: FörändringsledarskapFörändringsmetodik Projektledning.

Anlita våra konsulter för processutveckling

Våra konsulter eller processutvecklare anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid events eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss är att vi har:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra vår kompetens.
 • En positiv, professionell och engagerande approach.
 • Förmågan att identifiera dina unika förutsättningar och därefter anpassa upplägget för bästa effekt.