Ledningsgruppsutveckling

Tillsammans skapar
vi ditt dream team

Lyckas med ledningsgruppsutveckling

En ledningsgrupp verkar för att tillföra ett värde för organisationen. Om en ledningsgrupp inte tillför värde till organisationen, och dess intressenter, så är den i stort sätt meningslös.

Så, vad kännetecknar en välfungerande ledningsgrupp? Vi på CANEA skulle säga att det är en gemensam syn verksamheten och ledningsgruppens uppdrag, medlemmarnas samverkan och kommunikation, samt tilliten till varandra och respekt för fattade beslut. För att uppnå detta krävs ofta insatser och arbeten – en ledningsgruppsutveckling som följer en tydlig process för att skapa ett effektivt ledningsteam.

Vi hjälper dig att utveckla din organisation

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare med gedigen erfarenhet och kunskap. Här specificerar ni tillsammans målsättningar, utmaningar och behov. Nästa steg är en dialog om upplägg, koncept och metodik – allt för att passar era behov. Tillsammans arbetar vi med: 

  • Strategi, kultur och ledarskap i en integrerad verksamhetsprocess
  • Engagerar ledare och medarbetare
  • Säkerställer ägarskap, samt fångar kreativitet och engagemang för genomförandet
  • Rätt teorier och metoder som får driv i förändringsprocessen
  • Ett lyhört och agilt arbetssätt med fokus framtidsvisioner
konsult-ledarskap l-ledningsgruppsutveckling-vill-du-prata

Vad är ledningsgrupps-utveckling?

För att lyckas med att skapa en välfungerande ledningsgrupp krävs gemensamma överenskommelser, roller och ansvarsfördelning. För detta krävs ofta en utvecklingsstrategi som på ett effektivt och tydligt sätt hjälper ledningsgruppen i rätt riktning – mot den önskade målbilden.

Vi på CANEA arbetar med utveckling av ledning och ledarskap i både större strategiutvecklingsprojekt och i separata insatser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar kritiska områden och förmågor som är av betydelse för organisationens framgång. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika uppdrag kommer väl till pass i nulägesanalyser och för att tillföra nya perspektiv.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.