Utbildning

Ledningsgrupps-seminarier: Transformation

Vi lever i föränderliga tider och företag som inte hänger med i den snabba utvecklingen riskerar att bli irrelevanta.

Vi erbjuder tre seminarier som på olika sätt presenterar hur din organisation
kan arbeta med transformation. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med att
välja det som passar bäst utifrån era behov.

utbildning-ledningsgruppseminarer-transformation-ledningens-roll

Seminarium: Ledningens roll i förändringsarbete

Studier visar att ledningsgruppen, med sponsorn i spetsen, har mycket stor inverkan på hur framgångsrikt ett förändringsarbete blir. Det är framför allt agerande kring synlighet, kommunikation och samordning som står ut. Så hur gör man detta på bästa sätt? Vilka aktiviteter skapar ett synligt, kommunikativt och aktivt sponsorskap?

Under seminariet går vi igenom de aktiviteter som enligt forskning stödjer förändringen bäst, hur ni undviker de vanligaste misstagen samt vilka egenskaper hos sponsorskapet som ger störst framgång.

utbildning-ledningsgruppseminarer-transformation-overblick

Seminarium:
Skapa överblick
och synergieffekter
med virtuell projektsamordning

Organisationer som driver många utvecklingsinitiativ i projektform kan vinna mycket på att samordna sitt projektarbete. Samordning skapar förutsättningar för god projektverksamhet, höjer organisationens projektmognad och säkrar att ni får avkastning på de resurser ni avsätter. Det kan dock innebära stora initiala kostnader och kräva att interna nyckelresurser binds upp under lång tid.

Under seminariet tittar vi på hur er projekthantering kan uppnå alla positiva effekter av samordning – utan de stora initiala investeringar som blir följden vid outsourcing.

utbildning-ledningsgruppseminarer-transformation-innovation

Seminarium:
Kom i gång
med innovation

Innovation handlar om att skapa något nytt eller göra saker på ett nytt sätt. Att förnya sig och möta de växlande kraven på marknaden är en förutsättning för god konkurrenskraft externt – och för medarbetarnas engagemang internt. Visst låter detta positivt och bra, men hur kommer man igång med innovation i sin organisation?

Under seminariet går vi tillsammans igenom vilka förutsättningar som behövs för att bygga innovationskraft, samt hur ni skapar dessa förutsättningar i er organisation.

Lennart Grundel_sv_low-1-1

Kontakta oss

Ta första steget i din transformationsutveckling – kontakta vår specialist Lennart Grundel så berättar han mer.