Operativ Effektivitet

Nulägesanalys

- en del av Operativ effektivitet & ledningssystem

Startpunkten för förändring

När omvärld och förutsättningar förändras med nya och högre krav måste också organisationen hinna med att utvecklas. Det börjar oftast med en analys som beskriver vilken potential som finns och vad som behöver göras för att nå den. 

Vad är en nulägesanalys?

En nulägesanalys är det första steget i en förändringsprocess. Det syftar till att ge en välgrundad bild av organisationens nuläge och peka ut prioriterade områden för utveckling.

Vi rekommenderar en genomgång av verksamheten ur ett antal olika perspektiv såsom strategi, målstyrning, processmognad, projektmognad, kultur och värderingar samt finansiell status. Det ger en mångdimensionell bild av verksamheten och ligger till grund för att identifiera vad som bör prioriteras.

Resultatet blir en förankrad bild av nuläget och utgör beslutsunderlag till ledningen i form av rekommenderade åtgärder. Nedan följer en genomgång av nyckelfrågor som belyses inom respektive perspektiv följt av en genomförandemodell för själva nulägesanalysen.

Konsult operativ effektivitet nulägesanalys nyckelperspektiv

Nyckelperspektiv
att analysera

Varje nulägesanalys skräddarsys utifrån den specifika situationen och det unika syftet med analysen. Vi brukar dock utgå från ett antal perspektiv och belysa flera olika frågeställningar inom ramen för varje område. Syftet är att få en helhetsbild av nuläget. Nedan följer en sammanfattning av nyckelperspektiven och vad som brukar ingå i analysen.

konsult-operativ-effektivitet-nulagesanalys-lyckad

Så blir nulägesanalysen lyckad

Nulägesanalysen bör utformas som ett projekt för att bli resurseffektiv och skapa driv mot önskat resultat. En tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation underlättas avsevärt. 

Vår metodik

Vi baserar processutvecklingen på vedertagen teori i kombination med mångåriga erfarenhet.

Vi arbetar med nulägesanalyser i både större strategiutvecklingsprojekt och separata analyser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med dig som kund identifierar kritiska områden som är av betydelse för din organisation. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika branscher kommer väl till pass i såväl datainsamling som analys och tillför de nya perspektiv som kan vara avgörande.

Vårt upplägg kännetecknas av en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice för givande diskussioner, involverande och engagerande workshops samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om vad man bör tänka på när man leder implementering och genomförande: FörändringsledarskapFörändringsmetodik Projektledning.

Anlita våra konsulter för nulägesanalys

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid events eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss är att vi har:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra vår kompetens.
  • En positiv, professionell och engagerande approach.
  • Förmågan att identifiera dina unika förutsättningar och därefter anpassa upplägget för bästa effekt.