Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningar

Vi ger utbildning inom en mängd olika områden. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor erfarenhet inom varje område. Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf

Digitala utbildningstillfällen
Med det rådande läget gällande covid-19, har vi ett alternativt digitalt upplägg till våra fysiska utbildningstillfällen.
Läs mer här

Vilket utbildningsområde intresserar dig?

Sortera våra utbildningar nedan efter den kategori som intresserar dig.

Strategi

Företagsstrategi i praktiken 3 dagar

Öppen utbildning
Att arbeta med strategiutveckling innebär att man ställs inför många både intressanta och svåra frågeställningar.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 12 aug

Systematisk marknadsutveckling 2 dagar

Öppen utbildning
Hur får man egentligen sin organisation att identifiera och utveckla ”rätt” affärer som ligger i linje med den övergripande företagsstrategin? Vilka är de lönsamma segmenten och produkterna?

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 20 aug

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du som ledare får människor att själva vilja ta ansvar för och genomföra förändringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Malmö: 20 apr
 • Göteborg: 8 jun
 • Stockholm: 24 aug
 • Göteborg: 5 okt
 • Stockholm: 7 dec
 • Malmö: 1 feb

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror. Ofta är skälet att man känner sig obekväm och alltför sällan tränar sin färdighet i att använda de kommunikationsverktyg man vet finns.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 20 aug
 • Stockholm: 28 jan

Nyttorealisering & Business case 1 dag

Intern utbildning
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) 2 dagar

Öppen utbildning
Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling. Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Ökat fokus - Ordföranderollen 1 dag

Öppen utbildning
En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Ledarskap

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du som ledare får människor att själva vilja ta ansvar för och genomföra förändringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Malmö: 20 apr
 • Göteborg: 8 jun
 • Stockholm: 24 aug
 • Göteborg: 5 okt
 • Stockholm: 7 dec
 • Malmö: 1 feb

Ny som chef och ledare 5 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill få en stark ledarskapsplattform att utgå ifrån i din nya roll som chef och ledare. Oavsett om du har tidigare ledarerfarenhet eller inte, är utveckling och tid att sätta sig in i sin nya ledarroll de mest värdefulla investeringarna som du kan göra.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 15 jun
 • Stockholm: 16 sep
 • Göteborg: 7 dec
 • Stockholm: 15 mar

Skapa och leda högpresterande team 3 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill öka din förståelse för vad du behöver göra för att skapa högpresterande team samt vill få med dig en pragmatisk modell och konkreta verktyg för att utveckla din grupp till ett högpresterande team.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 23 apr
 • Stockholm: 12 okt
 • Göteborg: 11 jan

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror. Ofta är skälet att man känner sig obekväm och alltför sällan tränar sin färdighet i att använda de kommunikationsverktyg man vet finns.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 20 aug
 • Stockholm: 28 jan

Leda människor i projekt 3 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig som projektledare en enastående möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 28 sep
 • Göteborg: 8 feb

Agil coachning 2 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig en unik möjlighet att utveckla dig inom Agil coachning, vilket är en viktig del i det Agila arbetssättet. För att medarbetarna, teamen och organisationen ska kunna vara så kreativa, autonoma och självgående som möjligt behöver de både stöttas och utmanas på ett balanserat och gärna varierat sätt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 28 maj
 • Stockholm: 27 aug
 • Göteborg: 12 nov
 • Stockholm: 8 mar

Beslutsfattande – en hörnpelare i ledarskapet 2 dagar

Öppen utbildning
En nyckel till en lyckad professionell karriär är att kunna fatta effektiva och bra beslut. Ofta i stressade situationer och med begränsad information till hands. Hur gör man för att fatta bra beslut? Kan man lära sig att bli en bra beslutsfattare? Absolut! I denna kurs får du en översikt av beslutsfattande, vanliga beslutsfällor och metoder som hjälper dig fatta beslut. Vi kommer att varva teori med övningar och praktikfall för att lära oss bättre beslutsfattande. Utöver att fatta egna beslut kommer vi också diskutera hur man kan hjälpa andra att fatta de beslut man vill.

Förstå dig själv och andra mer genom DISC 1 dag

Öppen utbildning
Utvecklingsdagen riktar sig till dig som vill öka förståelsen för dina egna drivkrafter och hur det påverkar ditt samarbete och kommunikation med andra.

Förändringsledning

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du som ledare får människor att själva vilja ta ansvar för och genomföra förändringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Malmö: 20 apr
 • Göteborg: 8 jun
 • Stockholm: 24 aug
 • Göteborg: 5 okt
 • Stockholm: 7 dec
 • Malmö: 1 feb

Ny som chef och ledare 5 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill få en stark ledarskapsplattform att utgå ifrån i din nya roll som chef och ledare. Oavsett om du har tidigare ledarerfarenhet eller inte, är utveckling och tid att sätta sig in i sin nya ledarroll de mest värdefulla investeringarna som du kan göra.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 15 jun
 • Stockholm: 16 sep
 • Göteborg: 7 dec
 • Stockholm: 15 mar

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror. Ofta är skälet att man känner sig obekväm och alltför sällan tränar sin färdighet i att använda de kommunikationsverktyg man vet finns.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 20 aug
 • Stockholm: 28 jan

Förbereda och leda workshop 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten), en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder och genomför effektiva workshops.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 11 jun
 • Stockholm: 8 okt
 • Göteborg: 17 dec
 • Stockholm: 11 mar

Nyttorealisering & Business case 1 dag

Intern utbildning
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Projektledning

Projektledning 3 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 27 apr
 • Göteborg: 18 maj
 • Stockholm: 8 jun
 • Göteborg: 1 jul
 • Stockholm: 17 aug
 • Göteborg: 7 sep

Leda människor i projekt 3 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig som projektledare en enastående möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 28 sep
 • Göteborg: 8 feb

Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)® 5 dagar

Öppen utbildning
Denna utbildning är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI för att leda och hantera projekt på ett effektivt sätt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 4 maj
 • Stockholm: 17 aug
 • Göteborg: 19 okt
 • Stockholm: 18 jan

Leda komplexa projekt 5 dagar

Öppen utbildning
Denna femdagarskurs erbjuder dig en ge dig en genomgång av ämnet projektledning. Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 25 maj
 • Göteborg: 14 sep
 • Stockholm: 23 nov
 • Göteborg: 8 mar

Granska och rädda projekt 3 dagar

Öppen utbildning
Hur genomför man en lyckad och givande projektrevision samtidigt som man stärker och motiverar projektteamet? Och hur använder man resultat för att rädda ett projekt ur en kris?

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 19 aug
 • Göteborg: 29 mar

Agil projektledning 2 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig som redan är projektledare en unik möjlighet att utveckla dig till att även leda Agila projekt. Utbildningen ger dig förståelse för skillnaden mot traditionell projektledning och verktyg och färdigheter för att hantera de nya utmaningarna och få utväxling av det Agila sättet att arbeta.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 25 jun
 • Stockholm: 23 sep
 • Göteborg: 10 dec
 • Stockholm: 2 feb

PRINCE2® Foundation 3 dagar

Öppen utbildning
PRINCE2 är en av världens mest använda projektledningsstandarder. PRINCE2 är också mer av praktisk projektmodell och projektledningsmetodik än andra välkända ramverk samt direkt applicerbar i din verklighet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 24 aug
 • Göteborg: 1 feb

PRINCE2® Practitioner 2 dagar

Öppen utbildning
Denna påbyggnadsutbildning erbjuder dig en praktisk träning i hur PRINCE2-metodiken kan anpassas och tillämpas på olika typer av projekt. Practitioner är certifieringsnivån över PRINCE2 Foundation.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 27 aug
 • Göteborg: 4 feb

Förbereda och leda workshop 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten), en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder och genomför effektiva workshops.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 11 jun
 • Stockholm: 8 okt
 • Göteborg: 17 dec
 • Stockholm: 11 mar

Agil coachning 2 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig en unik möjlighet att utveckla dig inom Agil coachning, vilket är en viktig del i det Agila arbetssättet. För att medarbetarna, teamen och organisationen ska kunna vara så kreativa, autonoma och självgående som möjligt behöver de både stöttas och utmanas på ett balanserat och gärna varierat sätt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 28 maj
 • Stockholm: 27 aug
 • Göteborg: 12 nov
 • Stockholm: 8 mar

Nyttorealisering & Business case 1 dag

Intern utbildning
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Projektstyrning för chefer och styrgrupp 1 dag

Intern utbildning
Utbildningen behandlar vilket ansvar och vilka krav som ställs på dig som chef, projektbeställare och styrgruppsmedlem. Att leverera styrning och stöd som medarbetare har behov av på mest effektiva sätt.

Introduktion till projektledning 1 dag

Intern utbildning
Denna utbildning ger dig en effektiv grundutbildning i projektkunskap. Här varvas föreläsningar, snabbövningar, bikupor och diskussioner.

Projektekonomi 1 dag

Intern utbildning
Utbildningen ger en dig en introduktion till projektbudgetens syfte, att skapa realistisk projektbudget, för och efterkalkyl, kostnadsstyrning och ändringshantering. Den syftar också till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi som ”företaget i företaget”.

Projektplanering 2 dagar

Intern utbildning
I denna fortsättningskurs lär du dig hur man tar fram en realistisk projektplan utifrån uppsatta projektmål för tid, kostnad och omfattning.

Projektstyrning 2 dagar

Intern utbildning
I denna utbildning lär du dig de verktyg och metoder som du behöver för att ha översikt över var projektet är vid en viss tidpunkt jämfört med plan, var projektet är på väg och hur du hanterar avvikelser från projektplan.

Projektledarcertifiering - CAPM® 3 dagar

Intern utbildning
Denna utbildning ger en god överblick över A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide samtidigt som den förbereder dig för Certified Associate in Project Management (CAPM)®-certifiering.

Kvalitet

Granska och rädda projekt 3 dagar

Öppen utbildning
Hur genomför man en lyckad och givande projektrevision samtidigt som man stärker och motiverar projektteamet? Och hur använder man resultat för att rädda ett projekt ur en kris?

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 19 aug
 • Göteborg: 29 mar

ISO 9001 Grundkurs 1 dag

Öppen utbildning
Denna utbildning ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 29 jun
 • Göteborg: 31 aug
 • Stockholm: 15 okt
 • Göteborg: 14 dec
 • Stockholm: 21 jan
 • Malmö: 11 mar

Internrevision - ISO 9001 3 dagar

Öppen utbildning
I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 11 maj
 • Göteborg: 8 jun
 • Stockholm: 1 jul
 • Malmö: 24 aug
 • Göteborg: 21 sep
 • Stockholm: 12 okt

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor 5 dagar

Öppen utbildning
Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Kommande tillfällen
 • Bjertorp: 25 maj
 • Bjertorp: 10 aug
 • Bjertorp: 2 nov
 • Bjertorp: 8 feb

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001 2 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig grunderna i hur man strukturerar och bygger ett verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 11 jun
 • Göteborg: 1 okt
 • Stockholm: 9 nov
 • Göteborg: 25 mar

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 3 dagar

Öppen utbildning
Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för att uppnå organisationens strategi och mål samt öka kundnöjdhet och miljöprestanda. De internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 visar hur detta kan uppnås.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 24 jun
 • Göteborg: 17 aug
 • Stockholm: 21 sep
 • Göteborg: 26 okt
 • Stockholm: 2 dec
 • Malmö: 20 jan

IATF 16949:2016 - Krav och verktyg 3 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig kunskap och förståelse om grundtankarna i IATF 16949, praktisk tolkning av tilläggskraven samt övning i ett flertal verktyg, s.k. Core Tools: APQP, SPC, MSA, FMEA och PPAP.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 15 jun
 • Göteborg: 21 sep
 • Göteborg: 23 nov
 • Göteborg: 1 feb

Internrevision - IATF 16949:2016 2 dagar

Öppen utbildning
I denna utbildning lär du dig att revidera gentemot standarden IATF 16949. Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 24 sep
 • Göteborg: 4 feb

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Öppen utbildning
Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera de nya kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 18 maj
 • Stockholm: 1 okt
 • Göteborg: 28 jan

Integrerad internrevision 5 dagar

Öppen utbildning
Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 11 maj
 • Göteborg: 21 sep
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 25 jan

FMEA AIAG-VDA 1 dag

Öppen utbildning
Vilka är de viktigaste förändringarna i den nya handboken? Under utbildningens gång gås den nya 7 stegsmetoden igenom och jämförs med metodiken i AIAG´s FMEA utg 4. Allt för att förstå vad som är nytt men även grunderna i FMEA gås igenom. Utbildningen kommer att beröra alla tre FMEA varianterna så som Design, Process samt den nya delen Monitoring and System Response. Utbildningen sker genom växelvis föreläsning och övningar i form av praktikfall och gruppdiskussioner.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 7 sep
 • Göteborg: 11 nov
 • Göteborg: 21 jan

8D - Metodiska korrigerande åtgärder 2 dagar

Öppen utbildning
8D är en problemlösningsmetodik för produkt- och processförbättringar.

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem 2 dagar

Öppen utbildning
Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Vidareutbildning av revisorer 2 dagar

Intern utbildning
Ta del av de senaste verktygen för att hitta väsentliga förbättringar som ökar din organisations effektivitet. Du får arbetssätt som gör ledningen och medarbetarna engagerade i att genomföra förändringarna.

Nya IATF 16949:2016 1 dag

Intern utbildning
Vilka är de viktigaste förändringarna i den nyligen publicerade kvalitetsstandarden?

Revision

Granska och rädda projekt 3 dagar

Öppen utbildning
Hur genomför man en lyckad och givande projektrevision samtidigt som man stärker och motiverar projektteamet? Och hur använder man resultat för att rädda ett projekt ur en kris?

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 19 aug
 • Göteborg: 29 mar

Internrevision - ISO 9001 3 dagar

Öppen utbildning
I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 11 maj
 • Göteborg: 8 jun
 • Stockholm: 1 jul
 • Malmö: 24 aug
 • Göteborg: 21 sep
 • Stockholm: 12 okt

Arbetsmiljörevision - ISO 45001 3 dagar

Öppen utbildning
I denna utbildning går vi igenom standarden ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1 . Du lär dig också förbättringsinriktad revisionsmetodik.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 25 maj
 • Stockholm: 28 sep
 • Göteborg: 23 nov
 • Stockholm: 22 feb

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor 5 dagar

Öppen utbildning
Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Kommande tillfällen
 • Bjertorp: 25 maj
 • Bjertorp: 10 aug
 • Bjertorp: 2 nov
 • Bjertorp: 8 feb

Intern Miljörevision - ISO 14001 3 dagar

Öppen utbildning
För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 15 jun
 • Göteborg: 2 sep
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 7 dec
 • Stockholm: 1 feb

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion 3 dagar

Öppen utbildning
Detta är en avancerad CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770 som påbyggnad på en revisionsledarutbildning. Den innehåller miljöledningssystem, ISO 14001 och revisionsmetodik. Framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 19 okt
 • Göteborg: 22 mar

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Öppen utbildning
Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 14 maj
 • Göteborg: 24 sep
 • Stockholm: 17 dec
 • Göteborg: 28 jan

Internrevision - IATF 16949:2016 2 dagar

Öppen utbildning
I denna utbildning lär du dig att revidera gentemot standarden IATF 16949. Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 24 sep
 • Göteborg: 4 feb

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Öppen utbildning
Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera de nya kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 18 maj
 • Stockholm: 1 okt
 • Göteborg: 28 jan

Integrerad internrevision 5 dagar

Öppen utbildning
Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 11 maj
 • Göteborg: 21 sep
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 25 jan

Internrevision ISO 27001 3 dagar

Öppen utbildning
Denna utbildning ger deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001. I kursen ges en noggrann genomgång av de olika kraven i ISO 27001 (inklusive dess bilaga A) samt hur revision mot dessa krav kan planeras och genomföras. Kursen går även igenom generell revisionsmetodik med många praktiska tips och råd och i olika övningar och realistiska praktikfall tränar deltagarna sina färdigheter. Kursen avslutas med skriftligt kunskapsprov.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 27 apr
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 1 feb
Arbetsmiljö

System för arbetsmiljö - ISO 45001 2 dagar

Öppen utbildning
Under utbildningen lär du dig hur man systematiserar sitt arbetsmiljöarbete. Kunskap om lagstiftningen, AFS 2001:1 och internationella standarder är grundstenar.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 3 jun
 • Göteborg: 10 sep
 • Stockholm: 9 nov
 • Göteborg: 15 mar

Arbetsmiljörevision - ISO 45001 3 dagar

Öppen utbildning
I denna utbildning går vi igenom standarden ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1 . Du lär dig också förbättringsinriktad revisionsmetodik.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 25 maj
 • Stockholm: 28 sep
 • Göteborg: 23 nov
 • Stockholm: 22 feb

Arbetsmiljölagstiftning 2 dagar

Öppen utbildning
Den omfattande arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivarens kunskaper.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 5 okt
 • Stockholm: 18 jan

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Öppen utbildning
Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 14 maj
 • Göteborg: 24 sep
 • Stockholm: 17 dec
 • Göteborg: 28 jan

Integrerad internrevision 5 dagar

Öppen utbildning
Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 11 maj
 • Göteborg: 21 sep
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 25 jan

Nya ISO 45001:2018 1 dag

Öppen utbildning
ISO 45001, arbetsmiljöledning som ersätter OHSAS 18001. Vilka är de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? Under utbildningen går vi igenom de viktigaste förändringarna från OHSAS 18001 till ISO 45001.

Informationssäkerhet

Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001 1 dag

Öppen utbildning
Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 22 jun
 • Göteborg: 31 aug
 • Stockholm: 30 nov
 • Göteborg: 11 feb

Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken 2 dagar

Öppen utbildning
I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet. Utgångspunkten är standarden ISO 27001:2017.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 12 nov
 • Göteborg: 1 mar

Internrevision ISO 27001 3 dagar

Öppen utbildning
Denna utbildning ger deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001. I kursen ges en noggrann genomgång av de olika kraven i ISO 27001 (inklusive dess bilaga A) samt hur revision mot dessa krav kan planeras och genomföras. Kursen går även igenom generell revisionsmetodik med många praktiska tips och råd och i olika övningar och realistiska praktikfall tränar deltagarna sina färdigheter. Kursen avslutas med skriftligt kunskapsprov.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 27 apr
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 1 feb
Processer och Effektivisering

Effektiv processutveckling 3 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets processer.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 1 jun
 • Stockholm: 9 sep
 • Malmö: 19 okt
 • Göteborg: 2 dec
 • Stockholm: 8 feb

Leda och förbättra processer 2 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen riktar sig till dig som vill få ut mer av dina processer genom att förstå hur processorganisationen kan användas som grund för att leda och förbättra processer.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 20 aug
 • Göteborg: 13 jan

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Öppen utbildning
Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 jun
 • Stockholm: 24 aug
 • Göteborg: 22 feb

Six Sigma Black Belt 13 dagar

Öppen utbildning
Förbättringsarbete är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra, och på längre sikt ett villkor för överlevnad. Koncept och metodik som skapar förståelse och guidar medarbetare till rätt fakta och beslutsunderlag är en viktig del för att lyckas. Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, skapa bestående förändringar och mätbara resultat.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 13 jan

Värdeflödesanalys 2 dagar

Öppen utbildning
Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, LEAN-koordinator, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa dina kunskaper inom förbättringsmetodik, och specifik kring kartläggning och analys av värdeflöden. Efter utbildningen förväntas du som deltagare kunna facilitera och driva värdeflödesanalyser självständigt på ditt företag.

Riskanalys med hjälp av FMEA 1 dag

Intern utbildning
FMEA är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.

Agil

Agil projektledning 2 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig som redan är projektledare en unik möjlighet att utveckla dig till att även leda Agila projekt. Utbildningen ger dig förståelse för skillnaden mot traditionell projektledning och verktyg och färdigheter för att hantera de nya utmaningarna och få utväxling av det Agila sättet att arbeta.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 25 jun
 • Stockholm: 23 sep
 • Göteborg: 10 dec
 • Stockholm: 2 feb

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Öppen utbildning
Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 jun
 • Stockholm: 24 aug
 • Göteborg: 22 feb

Agil coachning 2 dagar

Öppen utbildning
Utbildningen ger dig en unik möjlighet att utveckla dig inom Agil coachning, vilket är en viktig del i det Agila arbetssättet. För att medarbetarna, teamen och organisationen ska kunna vara så kreativa, autonoma och självgående som möjligt behöver de både stöttas och utmanas på ett balanserat och gärna varierat sätt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 28 maj
 • Stockholm: 27 aug
 • Göteborg: 12 nov
 • Stockholm: 8 mar
Miljö

Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001 2 dagar

Öppen utbildning
Skaffa dig kunskap om vad ett miljöledningssystem är, vad som händer inom området och vad det praktiskt innebär för ditt företag.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 18 maj
 • Göteborg: 29 jun
 • Stockholm: 7 sep
 • Göteborg: 8 okt
 • Stockholm: 26 nov
 • Göteborg: 4 feb

Intern Miljörevision - ISO 14001 3 dagar

Öppen utbildning
För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 15 jun
 • Göteborg: 2 sep
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 7 dec
 • Stockholm: 1 feb

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion 3 dagar

Öppen utbildning
Detta är en avancerad CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770 som påbyggnad på en revisionsledarutbildning. Den innehåller miljöledningssystem, ISO 14001 och revisionsmetodik. Framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 19 okt
 • Göteborg: 22 mar

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 3 dagar

Öppen utbildning
Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för att uppnå organisationens strategi och mål samt öka kundnöjdhet och miljöprestanda. De internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 visar hur detta kan uppnås.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 24 jun
 • Göteborg: 17 aug
 • Stockholm: 21 sep
 • Göteborg: 26 okt
 • Stockholm: 2 dec
 • Malmö: 20 jan

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Öppen utbildning
Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 14 maj
 • Göteborg: 24 sep
 • Stockholm: 17 dec
 • Göteborg: 28 jan

Miljölagstiftning 2 dagar

Öppen utbildning
Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ställer krav på att organisationen både följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 15 jun
 • Göteborg: 14 sep
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 17 mar

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Öppen utbildning
Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera de nya kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 18 maj
 • Stockholm: 1 okt
 • Göteborg: 28 jan

Integrerad internrevision 5 dagar

Öppen utbildning
Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 11 maj
 • Göteborg: 21 sep
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 25 jan
Lean

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Öppen utbildning
Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 jun
 • Stockholm: 24 aug
 • Göteborg: 22 feb

Six Sigma Green Belt 6 dagar

Öppen utbildning
Detta utbildningsprogram för motsvarande ”Green Belt”-nivån inom Six Sigma genomförs under 6 dagar fördelat på 2 st tillfällen. Deltagarna förväntas under tiden praktisera metodiken i den egna verksamheten och påvisa mätbara resultat. Coachning /mentorstöd tillgodoses av föreläsaren under utbildningen.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 1 jun
 • Stockholm: 24 sep
 • Göteborg: 9 nov
 • Stockholm: 25 jan

Lean för tjänster, administration och service 3 dagar

Öppen utbildning
I denna utbildning går vi igenom de vanligaste verktygen inom Lean och hur dessa kan användas i administrativa eller tjänsteproducerande verksamheter.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 8 jun

Lean produktion 4 dagar

Öppen utbildning
Verktygen och metoderna är minst sagt väl beprövade. Denna intensiva fyradagarskurs fokuserar på Lean-konceptets praktiska tillämpning. Vi går igenom och tränar på de Lean-verktyg och metoder som är lämpliga att använda inom produktion.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 11 aug

Värdeflödesanalys 2 dagar

Öppen utbildning
Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, LEAN-koordinator, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa dina kunskaper inom förbättringsmetodik, och specifik kring kartläggning och analys av värdeflöden. Efter utbildningen förväntas du som deltagare kunna facilitera och driva värdeflödesanalyser självständigt på ditt företag.

Lean för hela verksamheten 3 dagar

Intern utbildning
I utbildningen ger vi ett bredare perspektiv på Lean och visar hur vi kan applicera samma tankesätt inom olika branscher och hur vi kan skapa ett ökat kundvärde inom hela verksamheten, inte bara inom produktion.

Riskanalys med hjälp av FMEA 1 dag

Intern utbildning
FMEA är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.

Six Sigma

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Öppen utbildning
Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 jun
 • Stockholm: 24 aug
 • Göteborg: 22 feb

Six Sigma Green Belt 6 dagar

Öppen utbildning
Detta utbildningsprogram för motsvarande ”Green Belt”-nivån inom Six Sigma genomförs under 6 dagar fördelat på 2 st tillfällen. Deltagarna förväntas under tiden praktisera metodiken i den egna verksamheten och påvisa mätbara resultat. Coachning /mentorstöd tillgodoses av föreläsaren under utbildningen.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 1 jun
 • Stockholm: 24 sep
 • Göteborg: 9 nov
 • Stockholm: 25 jan

Six Sigma Black Belt 13 dagar

Öppen utbildning
Förbättringsarbete är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra, och på längre sikt ett villkor för överlevnad. Koncept och metodik som skapar förståelse och guidar medarbetare till rätt fakta och beslutsunderlag är en viktig del för att lyckas. Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, skapa bestående förändringar och mätbara resultat.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 13 jan

Lean för tjänster, administration och service 3 dagar

Öppen utbildning
I denna utbildning går vi igenom de vanligaste verktygen inom Lean och hur dessa kan användas i administrativa eller tjänsteproducerande verksamheter.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 8 jun

Värdeflödesanalys 2 dagar

Öppen utbildning
Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, LEAN-koordinator, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa dina kunskaper inom förbättringsmetodik, och specifik kring kartläggning och analys av värdeflöden. Efter utbildningen förväntas du som deltagare kunna facilitera och driva värdeflödesanalyser självständigt på ditt företag.

Six Sigma Champion 1 dag

Öppen utbildning
För att säkerställa ett effektivt införande av Six Sigma som förbättringsmetodik och lyckade projekt, krävs en genomgående förståelse och ett engagemang i organisationen.

Seminarium

Ledningssystem för Informationssäkerhet ISO 27001 Halvdag

Intern utbildning
Seminarium som belyser hur er organisation kan arbeta mer systematiskt med informationssäkerhet. Skapa en bättre förståelse för informationssäkerhet i sin helhet, viktig lagstiftning och standarder samt hur ni som organisation kan få koll på era informationstillgångar. Informationen i din organisation är kanske er allra viktigaste tillgång. Det handlar inte bara om ren sekretessbelagd information och djupt bevarade företagshemligheter, utan lika mycket om dokument och processer som medarbetar- och kunddata.

Styrelseutbildningar

Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) 2 dagar

Öppen utbildning
Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling. Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Ökat fokus - Ordföranderollen 1 dag

Öppen utbildning
En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Hållbarhet

Hållbar affärsutveckling och socialt ansvarstagande 2 dagar

Intern utbildning
Framgångsrikt hållbarhetsarbete är integrerat i företagets strategi och verksamhet. Utbildningen ger dig en verktygslåda för att göra strategiska analyser, metoder för införande i det dagliga arbetet och arbetssätt för uppföljning och kommunikation.

CANEA Academy CSR 1 dag

Intern utbildning
Denna utbildning är en paketering av utbildning och praktiskt arbete för att lyfta ditt företags arbete med socialt ansvarstagande - CSR.

CANEA ONE

Projektledning i CANEA Project 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. Under utbildningen fokuserar deltagarna på användning av systemet ur en projektledares perspektiv samt hur användningen hänger ihop med den aktuella konfigurationen av systemet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 20 okt
 • Stockholm: 17 nov
Kommande tillfällen
 • Online: 13 maj

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. En viktig del i utbildningen är att lära sig att bygga en ny dokumenttyp och samtidigt få förståelse för centrala begrepp som metadata och dess påverkan på sökbarhet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 10 jun
 • Göteborg: 9 sep
 • Stockholm: 7 okt
 • Göteborg: 4 nov
 • Stockholm: 9 dec
 • Göteborg: 27 jan
Kommande tillfällen
 • Online: 22 apr

Konfigurering av CANEA Workflow 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. Utbildningen ger dig en djupare insikt i CANEA Workflow. Du får lära dig hur du skapar en konfiguration av ett ärendeflöde i systemet med faser, formulär och regler.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 11 jun
 • Göteborg: 10 sep
 • Stockholm: 8 okt
 • Göteborg: 5 nov
 • Stockholm: 10 dec
 • Göteborg: 28 jan
Kommande tillfällen
 • Online: 23 apr

Konfigurering av CANEA Project 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. Skaffa dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project. Du lär dig bland annat konfiguration av projekttyper och projektmodeller eftersom det är centralt för hur arbetet bedrivs i systemet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 21 okt
 • Stockholm: 18 nov
Kommande tillfällen
 • Online: 12 maj

Konfigurering av CANEA Strategy 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. Bli en mästare på att koppla strategi med den dagliga verksamheten. Systemet utgår ifrån ett strategiskt perspektiv och mycket av innehållet kretsar kring begrepp såsom ”Balanced Scorecard”, perspektiv och mål.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 okt
 • Stockholm: 19 nov
Kommande tillfällen
 • Online: 14 maj
Webbinarium

Projektledning i CANEA Project 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. Under utbildningen fokuserar deltagarna på användning av systemet ur en projektledares perspektiv samt hur användningen hänger ihop med den aktuella konfigurationen av systemet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 20 okt
 • Stockholm: 17 nov
Kommande tillfällen
 • Online: 13 maj

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. En viktig del i utbildningen är att lära sig att bygga en ny dokumenttyp och samtidigt få förståelse för centrala begrepp som metadata och dess påverkan på sökbarhet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 10 jun
 • Göteborg: 9 sep
 • Stockholm: 7 okt
 • Göteborg: 4 nov
 • Stockholm: 9 dec
 • Göteborg: 27 jan
Kommande tillfällen
 • Online: 22 apr

Konfigurering av CANEA Workflow 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. Utbildningen ger dig en djupare insikt i CANEA Workflow. Du får lära dig hur du skapar en konfiguration av ett ärendeflöde i systemet med faser, formulär och regler.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 11 jun
 • Göteborg: 10 sep
 • Stockholm: 8 okt
 • Göteborg: 5 nov
 • Stockholm: 10 dec
 • Göteborg: 28 jan
Kommande tillfällen
 • Online: 23 apr

Konfigurering av CANEA Project 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. Skaffa dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project. Du lär dig bland annat konfiguration av projekttyper och projektmodeller eftersom det är centralt för hur arbetet bedrivs i systemet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 21 okt
 • Stockholm: 18 nov
Kommande tillfällen
 • Online: 12 maj

Konfigurering av CANEA Strategy 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. Bli en mästare på att koppla strategi med den dagliga verksamheten. Systemet utgår ifrån ett strategiskt perspektiv och mycket av innehållet kretsar kring begrepp såsom ”Balanced Scorecard”, perspektiv och mål.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 okt
 • Stockholm: 19 nov
Kommande tillfällen
 • Online: 14 maj
Online

Projektledning i CANEA Project 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. Under utbildningen fokuserar deltagarna på användning av systemet ur en projektledares perspektiv samt hur användningen hänger ihop med den aktuella konfigurationen av systemet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 20 okt
 • Stockholm: 17 nov
Kommande tillfällen
 • Online: 13 maj

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. En viktig del i utbildningen är att lära sig att bygga en ny dokumenttyp och samtidigt få förståelse för centrala begrepp som metadata och dess påverkan på sökbarhet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 10 jun
 • Göteborg: 9 sep
 • Stockholm: 7 okt
 • Göteborg: 4 nov
 • Stockholm: 9 dec
 • Göteborg: 27 jan
Kommande tillfällen
 • Online: 22 apr

Konfigurering av CANEA Workflow 1 dag

Öppen utbildning
Utbildningen kommer de närmsta månaderna ske i digital form. Kontakta oss gärna om ni önskar mer information. Utbildningen ger dig en djupare insikt i CANEA Workflow. Du får lära dig hur du skapar en konfiguration av ett ärendeflöde i systemet med faser, formulär och regler.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 11 jun
 • Göteborg: 10 sep
 • Stockholm: 8 okt
 • Göteborg: 5 nov
 • Stockholm: 10 dec
 • Göteborg: 28 jan
Kommande tillfällen
 • Online: 23 apr
4,7av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf

Caneas företagsinterna utbildningar

Utbildningar ur det öppna programmet

Vi erbjuder samtliga av våra utbildningar ur det öppna programmet även som företagsinterna alternativ. De flesta utbildningarna kan även genomföras på engelska och i andra länder än Sverige.

Praktisk information

Praktisk information

Här nedan hittar du info om allt det praktiska som rör din utbildning hos oss.

Våra föreläsare

Vi strävar efter att erbjuda föreläsare i världsklass. Detta uppnår vi genom hårda kvalificeringsregler och krav på att samtliga föreläsare har förankring i verkligheten genom konsultuppdrag och annan kundkontakt.