Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningar

Med över 4000 deltagare per år och medelbetyget 4,7 av 5 är vi sedan 25 år tillbaka ett av branschens mest respekterade utbildningsföretag.

läs mer om
våra distans-utbildningar

Vilket utbildningsområde intresserar dig?

Välj bland över 60 utbildningar inom ett flertal områden – fysiska eller på distans. Klicka i kategorier nedan för att filtrera. Alternativt läs mer om alla våra utbildningar i utbildningskatalogen eller om våra distansutbildningar här.

Strategi

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du som ledare får människor att själva vilja ta ansvar för och genomföra förändringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 23 aug
 • Malmö: 18 okt
 • Stockholm: 16 nov
 • Göteborg: 24 jan
 • Göteborg: 27 jun

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 10 nov

Företagsstrategi i praktiken 3 dagar

Att arbeta med strategiutveckling innebär att man ställs inför många både intressanta och svåra frågeställningar.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Systematisk marknadsutveckling 2 dagar

Hur får man egentligen sin organisation att identifiera och utveckla ”rätt” affärer som ligger i linje med den övergripande företagsstrategin? Vilka är de lönsamma segmenten och produkterna?

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Nyttorealisering & Business case

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ökat fokus - Ordföranderollen

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Beslutsfattande – en hörnpelare i ledarskapet 2 dagar

En nyckel till en lyckad professionell karriär är att kunna fatta effektiva och bra beslut. Ofta i stressade situationer och med begränsad information till hands. Hur gör man för att fatta bra beslut? Kan man lära sig att bli en bra beslutsfattare? Absolut! I denna kurs får du en översikt av beslutsfattande, vanliga beslutsfällor och metoder som hjälper dig fatta beslut.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) 2 dagar

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Ledarskap

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du som ledare får människor att själva vilja ta ansvar för och genomföra förändringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 23 aug
 • Malmö: 18 okt
 • Stockholm: 16 nov
 • Göteborg: 24 jan
 • Göteborg: 27 jun

Ny som chef och ledare 4 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en stark ledarskapsplattform att utgå ifrån i din nya roll som chef och ledare. Oavsett om du har tidigare ledarerfarenhet eller inte, är utveckling och tid att sätta sig in i sin nya ledarroll de mest värdefulla investeringarna som du kan göra.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 10 feb

Skapa och leda högpresterande team 3 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill öka din förståelse för vad du behöver göra för att skapa högpresterande team samt vill få med dig en pragmatisk modell och konkreta verktyg för att utveckla din grupp till ett högpresterande team.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 3 feb

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 10 nov

Ledarskap för projektledare 3 dagar

Utbildningen ger dig som projektledare en enastående möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 16 aug
 • Stockholm: 17 feb

Ledarskap för Lean 2 dagar

Ledarskapet är en av de viktigaste grundpelarna i en framgångsrik Lean-satsning. Utbildningen ger ett djupare perspektiv på ledarskapet som bygger en Lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 27 sep
 • Göteborg: 7 mar

HR som förändringsledare 3 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill bidra till att öka organisationens förmåga att hantera förändringar och uppnå önskade resultat i tid utan onödig stress och energikrävande konflikter.

Kommande tillfällen
 • Online: 23 sep
 • Göteborg: 13 dec
 • Stockholm: 23 feb

Beslutsfattande – en hörnpelare i ledarskapet 2 dagar

En nyckel till en lyckad professionell karriär är att kunna fatta effektiva och bra beslut. Ofta i stressade situationer och med begränsad information till hands. Hur gör man för att fatta bra beslut? Kan man lära sig att bli en bra beslutsfattare? Absolut! I denna kurs får du en översikt av beslutsfattande, vanliga beslutsfällor och metoder som hjälper dig fatta beslut.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ledarskap i projekt 1 dag

Denna virtuella endagarskurs erbjuder grund för en av projektledarens viktigaste kompetenser, ledarskap. Projekt är tidsbegränsade och ställer krav på en projektledarens förmåga att effektivt leda projektgrupper. Vi går igenom grunden för att ge dig som projektledare förmåga att vägleda, motivera och styra en projektgrupp.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Förstå dig själv och andra mer genom DISC 1 dag

Utvecklingsdagen riktar sig till dig som vill öka förståelsen för dina egna drivkrafter och hur det påverkar ditt samarbete och kommunikation med andra.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Förändringsledning

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du som ledare får människor att själva vilja ta ansvar för och genomföra förändringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 23 aug
 • Malmö: 18 okt
 • Stockholm: 16 nov
 • Göteborg: 24 jan
 • Göteborg: 27 jun

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 10 nov

HR som förändringsledare 3 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill bidra till att öka organisationens förmåga att hantera förändringar och uppnå önskade resultat i tid utan onödig stress och energikrävande konflikter.

Kommande tillfällen
 • Online: 23 sep
 • Göteborg: 13 dec
 • Stockholm: 23 feb

Nyttorealisering & Business case

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Förverkliga ditt hållbarhetsarbete med förändringsledning 1 dag

Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du med ansvar för hållbarhetsfrågor får hela din organisation delaktig och engagerad för att nå era gemensamma hållbarhetsmål.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Effektiv förändringsledning 2 dagar

Med effektiv förändringsledning skapar du och din verksamhet med en enkel struktur goda förutsättningar för att i tid nå de effektmål ni satt upp. Genom att vägleda individer, grupper och verksamheten från nuvarande situation till ett önskat framtida läge, utvecklas både förståelse till varför förändringen är nödvändig samt den avgörande viljan till att ändra beteenden.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Projektledning

Projektledning 3 dagar

Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Kommande tillfällen
 • Online: 23 aug
 • Göteborg: 13 sep
 • Stockholm: 6 okt
 • Online: 25 okt
 • Malmö: 17 nov
 • Stockholm: 6 dec
 • Göteborg: 10 jan
 • Online: 2 feb
 • Malmö: 23 feb
 • Stockholm: 28 mar

Ledarskap för projektledare 3 dagar

Utbildningen ger dig som projektledare en enastående möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 16 aug
 • Stockholm: 17 feb

Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)® 5 dagar

Denna utbildning är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI för att leda och hantera projekt på ett effektivt sätt.

Kommande tillfällen
 • Online: 16 aug
 • Malmö: 11 okt
 • Göteborg: 13 dec
 • Stockholm: 17 jan
 • Online: 14 mar

Granska och rädda projekt 3 dagar

Hur genomför man en lyckad och givande projektrevision samtidigt som man stärker och motiverar projektteamet? Och hur använder man resultat för att rädda ett projekt ur en kris?

Kommande tillfällen
 • Online: 6 okt
 • Göteborg: 12 jan

Agila arbetssätt 2 dagar

Utbildningen ger dig som redan är projektledare en unik möjlighet att utveckla dig till att även leda agila initiativ.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 1 nov
 • Göteborg: 24 feb

PRINCE2® Foundation 3 dagar

PRINCE2 är en av världens mest använda projektledningsstandarder. PRINCE2 är också mer av praktisk projektmodell och projektledningsmetodik än andra välkända ramverk samt direkt applicerbar i din verklighet.

Kommande tillfällen
 • Online: 23 aug
 • Malmö: 21 mar

Leading SAFe® 2 dagar

Just nu genomgår organisationer och företag stora förändringar och flera av dem har insett vinster med ett agilt arbetssätt. SAFe® är ett ramverk som samlat det bästa från Lean och Agilt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 22 nov
 • Göteborg: 21 mar

PRINCE2® Practitioner 2 dagar

Denna påbyggnadsutbildning erbjuder dig en praktisk träning i hur PRINCE2-metodiken kan anpassas och tillämpas på olika typer av projekt. Practitioner är certifieringsnivån över PRINCE2 Foundation.

Kommande tillfällen
 • Online: 26 aug
 • Malmö: 24 mar

Förbereda och leda workshop 1 dag

Utbildningen ger dig med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten), en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder och genomför effektiva workshops.

Kommande tillfällen
 • Online: 9 sep
 • Göteborg: 27 jan

Projektledning – Fortsättning 3 dagar

Projektledare förväntas leverera värde och nytta genom sina projektleveranser. För att lyckas med detta behövs förmågan att själv förstå, förmedla och kommunicera de viktigaste affärsaspekterna i ett projekt.

Kommande tillfällen
 • Online: 20 sep
 • Stockholm: 2 feb

Agil Projektledning 3 dagar

Har du som projektledare börjat fundera på om och när det är lämpligt att arbeta agilt eller funderar på varför många pratar om agilt i olika sammanhang? Hjälper det agila arbetssättet oss att hantera förändrade förutsättningar såsom nya kundkrav, teknikskiften eller oväntade händelser med global påverkan?

Kommande tillfällen
 • Online: 6 sep
 • Göteborg: 1 dec
 • Stockholm: 24 jan

Leda komplexa projekt 5 dagar

Har du som projektledare förmåga att se organisationer från ett högre perspektiv och effektivt förhandla och genomföra beslut i projektet som stödjer strategin?

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Nyttorealisering & Business case

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Projektstyrning för chefer och styrgrupp 1 dag

Utbildningen behandlar vilket ansvar och vilka krav som ställs på dig som chef, projektbeställare och styrgruppsmedlem. Att leverera styrning och stöd som medarbetare har behov av på mest effektiva sätt.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Projektledarutbildning - Att arbeta i projekt 1 dag

Denna utbildning ger dig en effektiv grundutbildning i projektkunskap. Här varvas föreläsningar, snabbövningar, bikupor och diskussioner.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Projektekonomi 1 dag

Utbildningen ger en dig en introduktion till projektbudgetens syfte, att skapa realistisk projektbudget, för och efterkalkyl, kostnadsstyrning och ändringshantering. Den syftar också till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi som ”företaget i företaget”.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ledarskap i projekt 1 dag

Denna virtuella endagarskurs erbjuder grund för en av projektledarens viktigaste kompetenser, ledarskap. Projekt är tidsbegränsade och ställer krav på en projektledarens förmåga att effektivt leda projektgrupper. Vi går igenom grunden för att ge dig som projektledare förmåga att vägleda, motivera och styra en projektgrupp.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Revision

Granska och rädda projekt 3 dagar

Hur genomför man en lyckad och givande projektrevision samtidigt som man stärker och motiverar projektteamet? Och hur använder man resultat för att rädda ett projekt ur en kris?

Kommande tillfällen
 • Online: 6 okt
 • Göteborg: 12 jan

Internrevision - ISO 9001 3 dagar

I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag.

Kommande tillfällen
 • Online: 16 aug
 • Göteborg: 6 sep
 • Stockholm: 28 sep
 • Online: 18 okt
 • Göteborg: 15 nov
 • Stockholm: 13 dec
 • Online: 10 jan
 • Malmö: 2 feb
 • Göteborg: 28 feb
 • Stockholm: 28 mar

Arbetsmiljörevision - ISO 45001 3 dagar

I denna utbildning går vi igenom standarden ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1. Du lär dig också förbättringsinriktad revisionsmetodik.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 4 okt
 • Online: 13 dec
 • Stockholm: 7 mar

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor 5 dagar

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Kommande tillfällen
 • Bjertorp: 9 aug
 • Bjertorp: 27 sep
 • Bjertorp: 8 nov
 • Bjertorp: 24 jan
 • Bjertorp: 21 mar

Intern Miljörevision - ISO 14001 3 dagar

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 6 sep
 • Online: 18 okt
 • Göteborg: 22 nov
 • Stockholm: 7 feb

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion 3 dagar

Detta är en avancerad CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770 som påbyggnad på en revisionsledarutbildning. Den innehåller miljöledningssystem, ISO 14001 och revisionsmetodik. Framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 13 okt
 • Göteborg: 28 mar

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kommande tillfällen
 • Online: 21 okt
 • Stockholm: 16 dec
 • Göteborg: 3 mar

Internrevision ISO 27001 3 dagar

Denna utbildning ger deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 1 sep
 • Göteborg: 24 jan

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera några av de svåraste kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
 • Online: 14 okt
 • Göteborg: 10 mar

Integrerad internrevision 5 dagar

Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Online: 18 okt
 • Stockholm: 13 dec
 • Göteborg: 28 feb

Internrevision - IATF 16949:2016 2 dagar

I denna utbildning lär du dig att revidera gentemot standarden IATF 16949. Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 9 dec
Informationssäkerhet

Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001 1 dag

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Kommande tillfällen
 • Online: 18 aug
 • Stockholm: 22 nov
 • Göteborg: 10 feb

Internrevision ISO 27001 3 dagar

Denna utbildning ger deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 1 sep
 • Göteborg: 24 jan

Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken 2 dagar

I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet. Utgångspunkten är standarden ISO 27001:2017.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Processer och Effektivisering

Effektiv processutveckling 3 dagar

Utbildningen fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets processer.

Kommande tillfällen
 • Online: 13 sep
 • Göteborg: 27 okt
 • Stockholm: 1 dec
 • Online: 12 jan
 • Göteborg: 14 mar

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Online: 4 okt
 • Göteborg: 31 jan

Leda och förbättra processer 2 dagar

En processledarutbildning som riktar sig till dig som vill få ut mer av dina processer genom att förstå hur processorganisationen kan användas som grund för att leda och förbättra processer.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Värdeflödesanalys 2 dagar

Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Riskanalys med hjälp av FMEA 1 dag

FMEA är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Kvalitet

ISO 9001 Grundkurs 1 dag

Denna utbildning ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Online: 23 sep
 • Stockholm: 15 nov
 • Göteborg: 22 dec
 • Malmö: 17 jan
 • Online: 14 feb
 • Stockholm: 31 mar

Internrevision - ISO 9001 3 dagar

I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag.

Kommande tillfällen
 • Online: 16 aug
 • Göteborg: 6 sep
 • Stockholm: 28 sep
 • Online: 18 okt
 • Göteborg: 15 nov
 • Stockholm: 13 dec
 • Online: 10 jan
 • Malmö: 2 feb
 • Göteborg: 28 feb
 • Stockholm: 28 mar

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor 5 dagar

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Kommande tillfällen
 • Bjertorp: 9 aug
 • Bjertorp: 27 sep
 • Bjertorp: 8 nov
 • Bjertorp: 24 jan
 • Bjertorp: 21 mar

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 3 dagar

Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för att uppnå organisationens strategi och mål samt öka kundnöjdhet och miljöprestanda. De internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 visar hur detta kan uppnås.

Kommande tillfällen
 • Online: 23 aug
 • Stockholm: 20 sep
 • Online: 11 okt
 • Göteborg: 1 nov
 • Malmö: 1 dec
 • Göteborg: 17 jan
 • Online: 14 feb
 • Stockholm: 14 mar

Effektiva korrigerande åtgärder - 8D 2 dagar

8D är en problemlösningsmetodik för produkt- och processförbättringar.

Kommande tillfällen
 • Online: 27 sep

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera några av de svåraste kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
 • Online: 14 okt
 • Göteborg: 10 mar

Integrerad internrevision 5 dagar

Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Online: 18 okt
 • Stockholm: 13 dec
 • Göteborg: 28 feb

IATF 16949:2016 - Krav och verktyg 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskap och förståelse om grundtankarna i IATF 16949, praktisk tolkning av tilläggskraven samt övning i ett flertal verktyg, s.k. Core Tools: APQP, SPC, MSA, FMEA och PPAP.

Kommande tillfällen
 • Online: 27 sep
 • Göteborg: 6 dec
 • Göteborg: 21 feb

Internrevision - IATF 16949:2016 2 dagar

I denna utbildning lär du dig att revidera gentemot standarden IATF 16949. Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 9 dec

Omvärldsbevakning och framtidsanalys 1 dag

Omvärldsbevakning är något alla organisationer måste ägna sig åt. Är man ISO 9001 certifierad så krävs det av standarden. Men än viktigare är att om man missar vad som händer i omvärlden är det lätt hänt att man är det nästa Blockbuster eller Kodak.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001 2 dagar

Utbildningen ger dig grunderna i hur man strukturerar och bygger ett verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Vidareutbildning av revisorer 2 dagar

Ta del av de senaste verktygen för att hitta väsentliga förbättringar som ökar din organisations effektivitet. Du får arbetssätt som gör ledningen och medarbetarna engagerade i att genomföra förändringarna.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

FMEA enligt AIAG-VDA 2 dagar

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nya handboken? Under utbildningens gång gås den nya 7 stegsmetoden igenom och jämförs med metodiken i AIAG´s FMEA utg 4. Allt för att förstå vad som är nytt men även grunderna i FMEA gås igenom.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Agil

Agila arbetssätt 2 dagar

Utbildningen ger dig som redan är projektledare en unik möjlighet att utveckla dig till att även leda agila initiativ.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 1 nov
 • Göteborg: 24 feb

Leading SAFe® 2 dagar

Just nu genomgår organisationer och företag stora förändringar och flera av dem har insett vinster med ett agilt arbetssätt. SAFe® är ett ramverk som samlat det bästa från Lean och Agilt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 22 nov
 • Göteborg: 21 mar

Agil Projektledning 3 dagar

Har du som projektledare börjat fundera på om och när det är lämpligt att arbeta agilt eller funderar på varför många pratar om agilt i olika sammanhang? Hjälper det agila arbetssättet oss att hantera förändrade förutsättningar såsom nya kundkrav, teknikskiften eller oväntade händelser med global påverkan?

Kommande tillfällen
 • Online: 6 sep
 • Göteborg: 1 dec
 • Stockholm: 24 jan

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Online: 4 okt
 • Göteborg: 31 jan

Agilt förbättringsarbete 1 dag

Det ”Agila manifestot” har länge skapat stor framgång inom produktutveckling där både variation och flexibilitet är vardag. Konceptet ”Agile” vilar på liknande principer som Lean har guidat oss med länge, men erbjuder alternativa arbetsmetoder för att möjliggöra snabba och flexibla utvecklingsprocesser.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Lean

Leading SAFe® 2 dagar

Just nu genomgår organisationer och företag stora förändringar och flera av dem har insett vinster med ett agilt arbetssätt. SAFe® är ett ramverk som samlat det bästa från Lean och Agilt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 22 nov
 • Göteborg: 21 mar

Ledarskap för Lean 2 dagar

Ledarskapet är en av de viktigaste grundpelarna i en framgångsrik Lean-satsning. Utbildningen ger ett djupare perspektiv på ledarskapet som bygger en Lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 27 sep
 • Göteborg: 7 mar

Lean i praktiken 3 dagar

Leanutbildningen ger grundläggande kunskap och ett bredare perspektiv på Lean. Vi visar hur principerna kan appliceras inom olika branscher och hur vi kan skapa ett ökat kundvärde inom hela verksamheten.

Kommande tillfällen
 • Malmö: 20 sep
 • Stockholm: 20 dec
 • Göteborg: 7 feb

Lean – Avancerad tillämpning 3 dagar

För att lyckas med att skapa effektiva flöden som är kärnan i hela Lean-konceptet krävs förutom en grundläggande förståelse för konceptet, att man också har förmågan att välja rätt verktyg för rätt syfte.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 1 nov
 • Stockholm: 17 jan

Six Sigma Yellow Belt 2 dagar

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, bestående förändringar och mätbara resultat.

Kommande tillfällen
 • Online: 17 mar

Six Sigma Green Belt 6 dagar

Detta utbildningsprogram för motsvarande ”Green Belt”-nivån inom Six Sigma genomförs under 6 dagar fördelat på 3 st tillfällen. Deltagarna förväntas under tiden praktisera metodiken i den egna verksamheten och påvisa mätbara resultat. Coachning /mentorstöd tillgodoses av föreläsaren under utbildningen.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 30 aug
 • Göteborg: 4 nov
 • Stockholm: 13 jan

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Online: 4 okt
 • Göteborg: 31 jan

Introduktion till Lean 1 dag

Konceptet som vi kallar ”Lean” har länge skapat stor framgång inom verksamheter av alla storlekar och oavsett bransch. Konceptets grund vilar på principer som guidar oss till ett gemensamt sätt att tänka, samt arbetsmetoder och verktyg som möjliggör för medarbetare att följa principerna.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Värdeflödesanalys 2 dagar

Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Riskanalys med hjälp av FMEA 1 dag

FMEA är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Agilt förbättringsarbete 1 dag

Det ”Agila manifestot” har länge skapat stor framgång inom produktutveckling där både variation och flexibilitet är vardag. Konceptet ”Agile” vilar på liknande principer som Lean har guidat oss med länge, men erbjuder alternativa arbetsmetoder för att möjliggöra snabba och flexibla utvecklingsprocesser.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Arbetsmiljö

System för arbetsmiljö - ISO 45001 2 dagar

Under utbildningen lär du dig hur man systematiserar sitt arbetsmiljöarbete. Kunskap om lagstiftningen, AFS 2001:1 och internationella standarder är grundstenar.

Kommande tillfällen
 • Online: 7 okt
 • Stockholm: 21 feb

Arbetsmiljörevision - ISO 45001 3 dagar

I denna utbildning går vi igenom standarden ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1. Du lär dig också förbättringsinriktad revisionsmetodik.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 4 okt
 • Online: 13 dec
 • Stockholm: 7 mar

Arbetsmiljölagstiftning 2 dagar

Den omfattande arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivarens kunskaper.

Kommande tillfällen
 • Online: 30 aug
 • Göteborg: 3 feb

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kommande tillfällen
 • Online: 21 okt
 • Stockholm: 16 dec
 • Göteborg: 3 mar

Integrerad internrevision 5 dagar

Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Online: 18 okt
 • Stockholm: 13 dec
 • Göteborg: 28 feb
Miljö

ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken 2 dagar

Skaffa dig kunskap om vad ett miljöledningssystem är, vad som händer inom området och vad det praktiskt innebär för ditt företag.

Kommande tillfällen
 • Online: 16 sep
 • Stockholm: 4 nov
 • Göteborg: 20 dec
 • Stockholm: 27 jan

Intern Miljörevision - ISO 14001 3 dagar

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 6 sep
 • Online: 18 okt
 • Göteborg: 22 nov
 • Stockholm: 7 feb

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion 3 dagar

Detta är en avancerad CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770 som påbyggnad på en revisionsledarutbildning. Den innehåller miljöledningssystem, ISO 14001 och revisionsmetodik. Framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 13 okt
 • Göteborg: 28 mar

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 3 dagar

Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för att uppnå organisationens strategi och mål samt öka kundnöjdhet och miljöprestanda. De internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 visar hur detta kan uppnås.

Kommande tillfällen
 • Online: 23 aug
 • Stockholm: 20 sep
 • Online: 11 okt
 • Göteborg: 1 nov
 • Malmö: 1 dec
 • Göteborg: 17 jan
 • Online: 14 feb
 • Stockholm: 14 mar

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kommande tillfällen
 • Online: 21 okt
 • Stockholm: 16 dec
 • Göteborg: 3 mar

Energiledningssystem ISO 50001 2 dagar

Denna utbildning ger dig insikt i syftet och nytta av systematisk energiledning. Utbildningen påvisar behov och nytta med kopplingen mellan företagets strategi och ett energiledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Online: 29 nov
 • Göteborg: 17 mar

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera några av de svåraste kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
 • Online: 14 okt
 • Göteborg: 10 mar

Integrerad internrevision 5 dagar

Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Online: 18 okt
 • Stockholm: 13 dec
 • Göteborg: 28 feb

Miljölagstiftning 2 dagar

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ställer krav på att organisationen både följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning.

Kommande tillfällen
 • Online: 4 okt
 • Göteborg: 25 nov
 • Stockholm: 21 mar
Six Sigma

Six Sigma Yellow Belt 2 dagar

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, bestående förändringar och mätbara resultat.

Kommande tillfällen
 • Online: 17 mar

Six Sigma Black Belt 13 dagar

Förbättringsarbete är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra, och på längre sikt ett villkor för överlevnad. Koncept och metodik som skapar förståelse och guidar medarbetare till rätt fakta och beslutsunderlag är en viktig del för att lyckas.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 28 mar

Six Sigma Green Belt 6 dagar

Detta utbildningsprogram för motsvarande ”Green Belt”-nivån inom Six Sigma genomförs under 6 dagar fördelat på 3 st tillfällen. Deltagarna förväntas under tiden praktisera metodiken i den egna verksamheten och påvisa mätbara resultat. Coachning /mentorstöd tillgodoses av föreläsaren under utbildningen.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 30 aug
 • Göteborg: 4 nov
 • Stockholm: 13 jan

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Online: 4 okt
 • Göteborg: 31 jan

Värdeflödesanalys 2 dagar

Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Six Sigma Champion 1 dag

För att säkerställa ett effektivt införande av Six Sigma som förbättringsmetodik och lyckade projekt, krävs en genomgående förståelse och ett engagemang i organisationen.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Hållbarhet

Förverkliga ditt hållbarhetsarbete med förändringsledning 1 dag

Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du med ansvar för hållbarhetsfrågor får hela din organisation delaktig och engagerad för att nå era gemensamma hållbarhetsmål.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Hållbarhetsarbete enligt ISO 26000 1 dag

Denna utbildning ger dig insikt i syfte och nytta av systematiskt samhällsarbetet. Utbildningen påvisar behov och nytta med koppling mellan företagets strategi och samhällsansvar.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Energi

Energiledningssystem ISO 50001 2 dagar

Denna utbildning ger dig insikt i syftet och nytta av systematisk energiledning. Utbildningen påvisar behov och nytta med kopplingen mellan företagets strategi och ett energiledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Online: 29 nov
 • Göteborg: 17 mar
Styrelseutbildningar

Ökat fokus - Ordföranderollen

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) 2 dagar

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
CANEA ONE

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process 1 dag

En viktig del i utbildningen är att lära sig att bygga en ny dokumenttyp och samtidigt få förståelse för centrala begrepp som metadata och dess påverkan på sökbarhet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 29 sep
 • Online: 20 okt
 • Stockholm: 24 nov
 • Göteborg: 26 jan
 • Online: 16 feb
 • Stockholm: 22 mar

Projektledning i CANEA Project 1 dag

Under utbildningen fokuserar deltagarna på användning av systemet ur en projektledares perspektiv samt hur användningen hänger ihop med den aktuella konfigurationen av systemet.

Kommande tillfällen
 • Online: 14 sep
 • Göteborg: 12 okt
 • Stockholm: 16 nov
 • Online: 18 jan
 • Göteborg: 15 mar

Konfigurering av CANEA Project 1 dag

Skaffa dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project. Du lär dig bland annat konfiguration av projekttyper och projektmodeller eftersom det är centralt för hur arbetet bedrivs i systemet.

Kommande tillfällen
 • Online: 15 sep
 • Göteborg: 13 okt
 • Stockholm: 17 nov
 • Online: 19 jan
 • Göteborg: 16 mar

Konfigurering av CANEA Workflow 1 dag

Utbildningen ger dig en djupare insikt i CANEA Workflow. Du får lära dig hur du skapar en konfiguration av ett ärendeflöde i systemet med faser, formulär och regler.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 30 sep
 • Online: 21 okt
 • Stockholm: 25 nov
 • Göteborg: 27 jan
 • Online: 17 feb
 • Stockholm: 23 mar

Konfigurering av CANEA Strategy 1 dag

Bli en mästare på att koppla strategi med den dagliga verksamheten. Systemet utgår ifrån ett strategiskt perspektiv och mycket av innehållet kretsar kring begrepp såsom ”Balanced Scorecard”, perspektiv och mål.

Kommande tillfällen
 • Online: 16 sep
 • Göteborg: 14 okt
 • Stockholm: 18 nov
 • Online: 20 jan
 • Göteborg: 17 mar
Seminarium

Ledningssystem för Informationssäkerhet ISO 27001 Halvdag

Seminarium som belyser hur er organisation kan arbeta mer systematiskt med informationssäkerhet. Skapa en bättre förståelse för informationssäkerhet i sin helhet, viktig lagstiftning och standarder samt hur ni som organisation kan få koll på era informationstillgångar.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
4,7av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf

Caneas företagsinterna utbildningar

Utbildningar ur det öppna programmet

Vi erbjuder samtliga av våra utbildningar ur det öppna programmet även som företagsinterna alternativ. De flesta utbildningarna kan även genomföras på engelska och i andra länder än Sverige.

Praktisk information

Praktisk information

Här nedan hittar du info om allt det praktiska som rör din utbildning hos oss.

Våra föreläsare

Vi strävar efter att erbjuda föreläsare i världsklass. Detta uppnår vi genom hårda kvalificeringsregler och krav på att samtliga föreläsare har förankring i verkligheten genom konsultuppdrag och annan kundkontakt.