Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningar

Med över 4000 deltagare per år och medelbetyget 4,7 av 5 är vi sedan 25 år tillbaka ett av branschens mest respekterade utbildningsföretag.

läs mer om
vårt digitala
upplägg

Vilket utbildningsområde intresserar dig?

Välj bland över 60 utbildningar inom ett flertal områden. Klicka i rätt kategori nedan eller läs mer i vår utbildningskatalog.

Seminarium

Ledningssystem - huvudvärk eller huvudsak? en halvdag

Seminarie

Vårt inspirationsseminarium om hur man går från ett kravdrivet till ett verksamhetsdrivet ledningssystem blev snabbt fullsatt förra gången. Därför kör vi nu en favorit i repris, men med möjlighet att delta antingen fysiskt eller digitalt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 26 nov
Strategi

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du som ledare får människor att själva vilja ta ansvar för och genomföra förändringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 7 dec
 • Malmö: 1 feb
 • Göteborg: 8 mar
 • Stockholm: 19 apr

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror. Ofta är skälet att man känner sig obekväm och alltför sällan tränar sin färdighet i att använda de kommunikationsverktyg man vet finns.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 28 jan

Företagsstrategi i praktiken 3 dagar

Öppen utbildning

Att arbeta med strategiutveckling innebär att man ställs inför många både intressanta och svåra frågeställningar.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Systematisk marknadsutveckling 2 dagar

Öppen utbildning

Hur får man egentligen sin organisation att identifiera och utveckla ”rätt” affärer som ligger i linje med den övergripande företagsstrategin? Vilka är de lönsamma segmenten och produkterna?

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Nyttorealisering & Business case

Intern utbildning

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) 2 dagar

Öppen utbildning

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling. Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ökat fokus - Ordföranderollen

Öppen utbildning

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Strategi för osäkra tider 1 dag

Digital utbildning

Välkomen på denna endagsutbildning!

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Ledarskap

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du som ledare får människor att själva vilja ta ansvar för och genomföra förändringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 7 dec
 • Malmö: 1 feb
 • Göteborg: 8 mar
 • Stockholm: 19 apr

Ny som chef och ledare 5 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en stark ledarskapsplattform att utgå ifrån i din nya roll som chef och ledare. Oavsett om du har tidigare ledarerfarenhet eller inte, är utveckling och tid att sätta sig in i sin nya ledarroll de mest värdefulla investeringarna som du kan göra.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 7 dec
 • Stockholm: 15 mar

Skapa och leda högpresterande team 3 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill öka din förståelse för vad du behöver göra för att skapa högpresterande team samt vill få med dig en pragmatisk modell och konkreta verktyg för att utveckla din grupp till ett högpresterande team.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 11 jan

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror. Ofta är skälet att man känner sig obekväm och alltför sällan tränar sin färdighet i att använda de kommunikationsverktyg man vet finns.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 28 jan

Leda människor i projekt 3 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen ger dig som projektledare en enastående möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 8 feb

Beslut under stora osäkerheter 1 dag

Digital utbildning

Hur gör vi för att fatta så bra beslut som möjligt? Och hur gör vi när saker ändrar sig snabbt och vi inte har all fakta? Det är inte helt enkelt, och det finns många faktorer som gör att vi blir missledda i vårat beslutsfattande. Den här kursen tar sin utgångspunkt i psykologisk forskning och belyser många av fällorna som finns runt beslutsfattande. Kursen ger praktiska råd om hur man kan fatta mer genomtänkta, och förhoppningsvis bättre beslut, både professionellt och privat. Kunskapen går också bra att använda för att få igenom sina förslag och idéer i olika situationer.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Agil coachning 2 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen ger dig en unik möjlighet att utveckla dig inom Agil coachning, vilket är en viktig del i det Agila arbetssättet. För att medarbetarna, teamen och organisationen ska kunna vara så kreativa, autonoma och självgående som möjligt behöver de både stöttas och utmanas på ett balanserat och gärna varierat sätt.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Beslutsfattande – en hörnpelare i ledarskapet 2 dagar

Öppen utbildning

En nyckel till en lyckad professionell karriär är att kunna fatta effektiva och bra beslut. Ofta i stressade situationer och med begränsad information till hands. Hur gör man för att fatta bra beslut? Kan man lära sig att bli en bra beslutsfattare? Absolut! I denna kurs får du en översikt av beslutsfattande, vanliga beslutsfällor och metoder som hjälper dig fatta beslut. Vi kommer att varva teori med övningar och praktikfall för att lära oss bättre beslutsfattande. Utöver att fatta egna beslut kommer vi också diskutera hur man kan hjälpa andra att fatta de beslut man vill.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ledarskap i projekt 1 dag

Digital utbildning

Denna virtuella endagarskurs erbjuder grund för en av projektledarens viktigaste kompetenser, ledarskap. Projekt är tidsbegränsade och ställer krav på en projektledarens förmåga att effektivt leda projektgrupper. Vi går igenom grunden för att ge dig som projektledare förmåga att vägleda, motivera och styra en projektgrupp.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Att leda en effektiv ledningsgrupp 4 dagar

Digital utbildning

”Att Leda en effektiv ledningsgrupp” är en virtuell utbildning som ger dig verktygen att leda och skapa en mer effektiv ledningsgrupp där du mellan träffarna får jobba med dina och din grupps utmaningar.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Förstå dig själv och andra mer genom DISC 1 dag

Öppen utbildning

Utvecklingsdagen riktar sig till dig som vill öka förståelsen för dina egna drivkrafter och hur det påverkar ditt samarbete och kommunikation med andra.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Förändringsledning

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du som ledare får människor att själva vilja ta ansvar för och genomföra förändringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 7 dec
 • Malmö: 1 feb
 • Göteborg: 8 mar
 • Stockholm: 19 apr

Ny som chef och ledare 5 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en stark ledarskapsplattform att utgå ifrån i din nya roll som chef och ledare. Oavsett om du har tidigare ledarerfarenhet eller inte, är utveckling och tid att sätta sig in i sin nya ledarroll de mest värdefulla investeringarna som du kan göra.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 7 dec
 • Stockholm: 15 mar

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror. Ofta är skälet att man känner sig obekväm och alltför sällan tränar sin färdighet i att använda de kommunikationsverktyg man vet finns.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 28 jan

Förbereda och leda workshop 1 dag

Digital utbildning

Utbildningen ger dig med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten), en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder och genomför effektiva workshops.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 17 dec
 • Stockholm: 11 mar

Effektiv förändringsledning 2 dagar

Digital utbildning

Med effektiv förändringsledning skapar du och din verksamhet med en enkel struktur goda förutsättningar för att i tid nå de effektmål ni satt upp. Genom att vägleda individer, grupper och verksamheten från nuvarande situation till ett önskat framtida läge, utvecklas både förståelse till varför förändringen är nödvändig samt den avgörande viljan till att ändra beteenden.

Kommande tillfällen
 • Online: 9 nov
 • Online: 11 jan

Nyttorealisering & Business case

Intern utbildning

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Projektledning

Projektledning 3 dagar

Digital utbildning

Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Kommande tillfällen
 • Malmö: 12 okt
 • Stockholm: 2 nov
 • Göteborg: 7 dec
 • Stockholm: 13 jan
 • Malmö: 15 feb
 • Göteborg: 15 mar
Kommande tillfällen
 • Online: 16 nov
 • Online: 25 jan

Leda människor i projekt 3 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen ger dig som projektledare en enastående möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 8 feb

Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)® 5 dagar

Öppen utbildning

Denna utbildning är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI för att leda och hantera projekt på ett effektivt sätt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 18 jan

Leda komplexa projekt 5 dagar

Öppen utbildning

Har du flerårig erfarenhet som projektledare, men vill skaffa dig nya insikter och fortsätta utvecklas i din roll? Om du tidigare utbildat dig inom grundläggande projektledning kan denna utbildning vara nästa steg för dig. Vi ger dig möjligheten att fördjupa dig i använda metoder och verktyg inom området samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 23 nov
 • Göteborg: 8 mar

Granska och rädda projekt 3 dagar

Öppen utbildning

Hur genomför man en lyckad och givande projektrevision samtidigt som man stärker och motiverar projektteamet? Och hur använder man resultat för att rädda ett projekt ur en kris?

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 29 mar

Agil projektledning 2 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen ger dig som redan är projektledare en unik möjlighet att utveckla dig till att även leda agila initiativ. Utbildningen ger dig förståelse för agila värderingar, principer och metoder. Du får en förståelse för varför agila metoder kan vara fördelaktiga och hur organisationer kombinerar traditionell projektledning och agilt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 10 dec
 • Stockholm: 2 feb

PRINCE2® Foundation 3 dagar

Öppen utbildning

PRINCE2 är en av världens mest använda projektledningsstandarder. PRINCE2 är också mer av praktisk projektmodell och projektledningsmetodik än andra välkända ramverk samt direkt applicerbar i din verklighet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 1 feb

PRINCE2® Practitioner 2 dagar

Öppen utbildning

Denna påbyggnadsutbildning erbjuder dig en praktisk träning i hur PRINCE2-metodiken kan anpassas och tillämpas på olika typer av projekt. Practitioner är certifieringsnivån över PRINCE2 Foundation.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 4 feb

Leading SAFe® 2 dagar

Öppen utbildning

Just nu genomgår organisationer och företag stora förändringar och flera av dem har insett vinster med ett agilt arbetssätt. SAFe® är ett ramverk som samlat det bästa från Lean och Agilt. Systemtänkande, produktveckling, värdeflöde och hur företag kan arbeta med flera agila team i större organisationer gås igenom. Ramverket ger svar på hur man kan planera, koordinera och samordna arbetet från operativ nivå upp till ledningsnivå. Leading SAFe® kursen ger gedigna kunskaper i ramverket inklusive SAFe® värderingarna. I kursen ingår också möjligheten till SA 5.0 certifiering.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 12 nov
 • Stockholm: 8 mar

Förbereda och leda workshop 1 dag

Digital utbildning

Utbildningen ger dig med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten), en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder och genomför effektiva workshops.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 17 dec
 • Stockholm: 11 mar

Nyttorealisering & Business case

Intern utbildning

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Beslut under stora osäkerheter 1 dag

Digital utbildning

Hur gör vi för att fatta så bra beslut som möjligt? Och hur gör vi när saker ändrar sig snabbt och vi inte har all fakta? Det är inte helt enkelt, och det finns många faktorer som gör att vi blir missledda i vårat beslutsfattande. Den här kursen tar sin utgångspunkt i psykologisk forskning och belyser många av fällorna som finns runt beslutsfattande. Kursen ger praktiska råd om hur man kan fatta mer genomtänkta, och förhoppningsvis bättre beslut, både professionellt och privat. Kunskapen går också bra att använda för att få igenom sina förslag och idéer i olika situationer.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Projektstyrning för chefer och styrgrupp 1 dag

Intern utbildning

Utbildningen behandlar vilket ansvar och vilka krav som ställs på dig som chef, projektbeställare och styrgruppsmedlem. Att leverera styrning och stöd som medarbetare har behov av på mest effektiva sätt.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Introduktion till projektledning 1 dag

Intern utbildning

Denna utbildning ger dig en effektiv grundutbildning i projektkunskap. Här varvas föreläsningar, snabbövningar, bikupor och diskussioner.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Projektekonomi 1 dag

Intern utbildning

Utbildningen ger en dig en introduktion till projektbudgetens syfte, att skapa realistisk projektbudget, för och efterkalkyl, kostnadsstyrning och ändringshantering. Den syftar också till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi som ”företaget i företaget”.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Projektplanering 2 dagar

Intern utbildning

I denna fortsättningskurs lär du dig hur man tar fram en realistisk projektplan utifrån uppsatta projektmål för tid, kostnad och omfattning.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Projektstyrning 2 dagar

Intern utbildning

I denna utbildning lär du dig de verktyg och metoder som du behöver för att ha översikt över var projektet är vid en viss tidpunkt jämfört med plan, var projektet är på väg och hur du hanterar avvikelser från projektplan.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Projektledarcertifiering - CAPM® 3 dagar

Intern utbildning

Denna utbildning ger en god överblick över A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide samtidigt som den förbereder dig för Certified Associate in Project Management (CAPM)®-certifiering.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Agil coachning 2 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen ger dig en unik möjlighet att utveckla dig inom Agil coachning, vilket är en viktig del i det Agila arbetssättet. För att medarbetarna, teamen och organisationen ska kunna vara så kreativa, autonoma och självgående som möjligt behöver de både stöttas och utmanas på ett balanserat och gärna varierat sätt.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ledarskap i projekt 1 dag

Digital utbildning

Denna virtuella endagarskurs erbjuder grund för en av projektledarens viktigaste kompetenser, ledarskap. Projekt är tidsbegränsade och ställer krav på en projektledarens förmåga att effektivt leda projektgrupper. Vi går igenom grunden för att ge dig som projektledare förmåga att vägleda, motivera och styra en projektgrupp.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Introduktion till Projektledning 1 dag

Digital utbildning

Börja din resa mot projektledarrollen med denna interaktiva, digitala endagsutbildning. Denna dag kommer ge dig som nybliven projektledare, nyfiken på yrket eller projektmedarbetare en effektiv grundutbildning i projektkunskap.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Kvalitet

Granska och rädda projekt 3 dagar

Öppen utbildning

Hur genomför man en lyckad och givande projektrevision samtidigt som man stärker och motiverar projektteamet? Och hur använder man resultat för att rädda ett projekt ur en kris?

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 29 mar

ISO 9001 Grundkurs 1 dag

Digital utbildning

Denna utbildning ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 15 okt
 • Göteborg: 14 dec
 • Stockholm: 21 jan
 • Malmö: 11 mar
Kommande tillfällen
 • Online: 1 dec

Internrevision - ISO 9001 3 dagar

Öppen utbildning

I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 12 okt
 • Göteborg: 16 nov
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 25 jan
 • Malmö: 1 mar
 • Stockholm: 29 mar

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor 5 dagar

Öppen utbildning

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Kommande tillfällen
 • Bjertorp: 2 nov
 • Bjertorp: 8 feb

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001 2 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen ger dig grunderna i hur man strukturerar och bygger ett verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 9 nov
 • Göteborg: 25 mar

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 3 dagar

Öppen utbildning

Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för att uppnå organisationens strategi och mål samt öka kundnöjdhet och miljöprestanda. De internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 visar hur detta kan uppnås.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 26 okt
 • Stockholm: 2 dec
 • Malmö: 20 jan
 • Göteborg: 8 mar

Effektiva korrigerande åtgärder - 8D 2 dagar

Digital utbildning

8D är en problemlösningsmetodik för produkt- och processförbättringar.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Kommande tillfällen
 • Online: 15 okt
 • Online: 11 jan

Integrerad internrevision 5 dagar

Öppen utbildning

Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 25 jan

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Öppen utbildning

Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera de nya kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 28 jan

IATF 16949:2016 - Krav och verktyg 3 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen ger dig kunskap och förståelse om grundtankarna i IATF 16949, praktisk tolkning av tilläggskraven samt övning i ett flertal verktyg, s.k. Core Tools: APQP, SPC, MSA, FMEA och PPAP.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 23 nov
 • Göteborg: 1 feb

Internrevision - IATF 16949:2016 2 dagar

Öppen utbildning

I denna utbildning lär du dig att revidera gentemot standarden IATF 16949. Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 4 feb

FMEA enligt AIAG-VDA 1 dag

Digital utbildning

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nya handboken? Under utbildningens gång gås den nya 7 stegsmetoden igenom och jämförs med metodiken i AIAG´s FMEA utg 4. Allt för att förstå vad som är nytt men även grunderna i FMEA gås igenom. Utbildningen kommer att beröra alla tre FMEA varianterna så som Design, Process samt den nya delen Monitoring and System Response. Utbildningen sker genom växelvis föreläsning och övningar i form av praktikfall och gruppdiskussioner.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 11 nov
 • Göteborg: 21 jan
Kommande tillfällen
 • Online: 8 feb

Vidareutbildning av revisorer 2 dagar

Intern utbildning

Ta del av de senaste verktygen för att hitta väsentliga förbättringar som ökar din organisations effektivitet. Du får arbetssätt som gör ledningen och medarbetarna engagerade i att genomföra förändringarna.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Nya IATF 16949:2016 1 dag

Intern utbildning

Vilka är de viktigaste förändringarna i den nyligen publicerade kvalitetsstandarden?

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem 2 dagar

Öppen utbildning

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Revision

Granska och rädda projekt 3 dagar

Öppen utbildning

Hur genomför man en lyckad och givande projektrevision samtidigt som man stärker och motiverar projektteamet? Och hur använder man resultat för att rädda ett projekt ur en kris?

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 29 mar

Internrevision - ISO 9001 3 dagar

Öppen utbildning

I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 12 okt
 • Göteborg: 16 nov
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 25 jan
 • Malmö: 1 mar
 • Stockholm: 29 mar

Arbetsmiljörevision - ISO 45001 3 dagar

Öppen utbildning

I denna utbildning går vi igenom standarden ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1 . Du lär dig också förbättringsinriktad revisionsmetodik.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 23 nov
 • Stockholm: 22 feb

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor 5 dagar

Öppen utbildning

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Kommande tillfällen
 • Bjertorp: 2 nov
 • Bjertorp: 8 feb

Intern Miljörevision - ISO 14001 3 dagar

Öppen utbildning

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 7 dec
 • Stockholm: 1 feb

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion 3 dagar

Öppen utbildning

Detta är en avancerad CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770 som påbyggnad på en revisionsledarutbildning. Den innehåller miljöledningssystem, ISO 14001 och revisionsmetodik. Framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 mar

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Öppen utbildning

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 17 dec
 • Göteborg: 28 jan

Internrevision - IATF 16949:2016 2 dagar

Öppen utbildning

I denna utbildning lär du dig att revidera gentemot standarden IATF 16949. Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 4 feb

Internrevision ISO 27001 3 dagar

Öppen utbildning

Denna utbildning ger deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001. I kursen ges en noggrann genomgång av de olika kraven i ISO 27001 (inklusive dess bilaga A) samt hur revision mot dessa krav kan planeras och genomföras. Kursen går även igenom generell revisionsmetodik med många praktiska tips och råd och i olika övningar och realistiska praktikfall tränar deltagarna sina färdigheter. Kursen avslutas med skriftligt kunskapsprov.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 1 feb

Integrerad internrevision 5 dagar

Öppen utbildning

Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 25 jan

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Öppen utbildning

Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera de nya kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 28 jan
Arbetsmiljö

ISO 45001 grundkurs 1 dag

Digital utbildning

Denna utbildning ger deltagarna god förmåga i att skapa ett ramverk för att systematiskt hantera en organisations faror och risker i arbetsmiljön. Kursdeltagarna får också en genomgång av en modell för att säkerställa att policy, mål och handlingsplaner stöder sin organisations strategiska inriktning. Under utbildningen kommer teori omsättas i praktik genom grupparbeten.

Kommande tillfällen
 • Online: 26 okt
 • Online: 1 feb

System för arbetsmiljö - ISO 45001 2 dagar

Öppen utbildning

Under utbildningen lär du dig hur man systematiserar sitt arbetsmiljöarbete. Kunskap om lagstiftningen, AFS 2001:1 och internationella standarder är grundstenar.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 9 nov
 • Göteborg: 15 mar

Arbetsmiljörevision - ISO 45001 3 dagar

Öppen utbildning

I denna utbildning går vi igenom standarden ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1 . Du lär dig också förbättringsinriktad revisionsmetodik.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 23 nov
 • Stockholm: 22 feb

Arbetsmiljölagstiftning 2 dagar

Öppen utbildning

Den omfattande arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivarens kunskaper.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 18 jan

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Öppen utbildning

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 17 dec
 • Göteborg: 28 jan

Integrerad internrevision 5 dagar

Öppen utbildning

Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 25 jan

Nya ISO 45001:2018 1 dag

Öppen utbildning

ISO 45001, arbetsmiljöledning som ersätter OHSAS 18001. Vilka är de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? Under utbildningen går vi igenom de viktigaste förändringarna från OHSAS 18001 till ISO 45001.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Informationssäkerhet

Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001 1 dag

Digital utbildning

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 30 nov
 • Göteborg: 11 feb
Kommande tillfällen
 • Online: 25 jan

Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken 2 dagar

Digital utbildning

I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet. Utgångspunkten är standarden ISO 27001:2017.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 12 nov
 • Göteborg: 1 mar

Internrevision ISO 27001 3 dagar

Öppen utbildning

Denna utbildning ger deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001. I kursen ges en noggrann genomgång av de olika kraven i ISO 27001 (inklusive dess bilaga A) samt hur revision mot dessa krav kan planeras och genomföras. Kursen går även igenom generell revisionsmetodik med många praktiska tips och råd och i olika övningar och realistiska praktikfall tränar deltagarna sina färdigheter. Kursen avslutas med skriftligt kunskapsprov.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 1 feb

Informationssäkerhet och ISO 27001 1 dag

Digital utbildning

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap inom området informationssäkerhet och standarden ISO/IEC 27001. Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet eller ansvarar för att organisationen lever upp till specificerade krav inom detta område.

Kommande tillfällen
 • Online: 25 jan

Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken 1 dag

Digital utbildning

I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet eller ansvarar för att organisationen lever upp till specificerade krav inom detta område.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Processer och Effektivisering

Effektiv processutveckling 3 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets processer.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 2 dec
 • Stockholm: 8 feb

Leda och förbättra processer 2 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som vill få ut mer av dina processer genom att förstå hur processorganisationen kan användas som grund för att leda och förbättra processer.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 13 jan

Six Sigma Black Belt 13 dagar

Öppen utbildning

Förbättringsarbete är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra, och på längre sikt ett villkor för överlevnad. Koncept och metodik som skapar förståelse och guidar medarbetare till rätt fakta och beslutsunderlag är en viktig del för att lyckas. Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, skapa bestående förändringar och mätbara resultat.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 13 jan

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Öppen utbildning

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 feb

Värdeflödesanalys 2 dagar

Öppen utbildning

Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, LEAN-koordinator, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa dina kunskaper inom förbättringsmetodik, och specifik kring kartläggning och analys av värdeflöden. Efter utbildningen förväntas du som deltagare kunna facilitera och driva värdeflödesanalyser självständigt på ditt företag.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Riskanalys med hjälp av FMEA 1 dag

Intern utbildning

FMEA är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Processutveckling enligt CANEA Metoden 1 dag

Digital utbildning

Vi går under en dag i högt tempo igenom allt du behöver veta om processer, processutveckling och processorienterade ledningssystem. Du lär dig en metod för helheten, från hur du sätter upp ett processorienteringsprojekt för din organisation, hur du definierar processarkitekturen, förbereder organisationen och det stora arbetet med hur du utvecklar och inför dina processer. Du får konkreta verktyg med dig som du kan använda efter utbildningen är klar. Vi ger dig en övergripande orientering i de viktigaste verktygen.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Agil

Agil projektledning 2 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen ger dig som redan är projektledare en unik möjlighet att utveckla dig till att även leda agila initiativ. Utbildningen ger dig förståelse för agila värderingar, principer och metoder. Du får en förståelse för varför agila metoder kan vara fördelaktiga och hur organisationer kombinerar traditionell projektledning och agilt.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 10 dec
 • Stockholm: 2 feb

Leading SAFe® 2 dagar

Öppen utbildning

Just nu genomgår organisationer och företag stora förändringar och flera av dem har insett vinster med ett agilt arbetssätt. SAFe® är ett ramverk som samlat det bästa från Lean och Agilt. Systemtänkande, produktveckling, värdeflöde och hur företag kan arbeta med flera agila team i större organisationer gås igenom. Ramverket ger svar på hur man kan planera, koordinera och samordna arbetet från operativ nivå upp till ledningsnivå. Leading SAFe® kursen ger gedigna kunskaper i ramverket inklusive SAFe® värderingarna. I kursen ingår också möjligheten till SA 5.0 certifiering.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 12 nov
 • Stockholm: 8 mar

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Öppen utbildning

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 feb

Agil coachning 2 dagar

Öppen utbildning

Utbildningen ger dig en unik möjlighet att utveckla dig inom Agil coachning, vilket är en viktig del i det Agila arbetssättet. För att medarbetarna, teamen och organisationen ska kunna vara så kreativa, autonoma och självgående som möjligt behöver de både stöttas och utmanas på ett balanserat och gärna varierat sätt.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Agilt förbättringsarbete 1 dag

Digital utbildning

Det ”Agila manifestot” har länge skapat stor framgång inom produktutveckling där både variation och flexibilitet är vardag. Konceptet ”Agile” vilar på liknande principer som Lean har guidat oss med länge, men erbjuder alternativa arbetsmetoder för att möjliggöra snabba och flexibla utvecklingsprocesser. Med tydligt fokus på kunden skapar Agila arbetsmetoder transparens, samarbete och rätt prioriteringar i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Online

ISO 45001 grundkurs 1 dag

Digital utbildning

Denna utbildning ger deltagarna god förmåga i att skapa ett ramverk för att systematiskt hantera en organisations faror och risker i arbetsmiljön. Kursdeltagarna får också en genomgång av en modell för att säkerställa att policy, mål och handlingsplaner stöder sin organisations strategiska inriktning. Under utbildningen kommer teori omsättas i praktik genom grupparbeten.

Kommande tillfällen
 • Online: 26 okt
 • Online: 1 feb

Lean – Bygg ett framgångsrikt förbättringsarbete 1 dag

Digital utbildning

Konceptet som vi kallar ”Lean” har länge skapat stor framgång inom verksamheter av alla storlekar och oavsett bransch. Konceptets grund vilar på principer som guidar oss till ett gemensamt sätt att tänka, samt arbetsmetoder och verktyg som möjliggör för medarbetare att följa principerna. Med tydligt fokus på kunden skapar konceptet arbetsmetoder för transparens, samarbete och rätt prioriteringar, och ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Online: 14 dec

Omvärldsbevakning och framtidsanalys 1 dag

Digital utbildning

Omvärldsbevakning är något alla organisationer måste ägna sig åt. Är man ISO 9001 certifierad så krävs det av standarden. Men än viktigare är att om man missar vad som händer i omvärlden är det lätt hänt att man är det nästa Blockbuster eller Kodak. I den här kursen lär vi oss hur man systematiskt kan arbeta med omvärldsbevakning och framtidsanalyser. Vi tittar på verktyg och exempel från verkligheten för att lära oss vad som passar vår verksamhet och organisation.

Kommande tillfällen
 • Online: 19 okt

ISO 14001 grundkurs 1 dag

Digital utbildning

Denna utbildning ger deltagarna god förmåga i att skapa ett ramverk för att identifiera en organisations miljöpåverkan och förändringar i miljöpåverkan. Kursdeltagarna får också en genomgång av en modell för att säkerställa att policy, mål och handlingsplaner stöder sin organisations strategiska inriktning. Under utbildningen kommer teori omsättas i praktik genom grupparbeten.

Kommande tillfällen
 • Online: 30 nov

Effektiv förändringsledning 2 dagar

Digital utbildning

Med effektiv förändringsledning skapar du och din verksamhet med en enkel struktur goda förutsättningar för att i tid nå de effektmål ni satt upp. Genom att vägleda individer, grupper och verksamheten från nuvarande situation till ett önskat framtida läge, utvecklas både förståelse till varför förändringen är nödvändig samt den avgörande viljan till att ändra beteenden.

Kommande tillfällen
 • Online: 9 nov
 • Online: 11 jan

Full kontroll på hållbarhetsarbetet 2 dagar

Digital utbildning

Kursen ger er en orientering av de verktyg som finns, en introduktion till hållbarhet och hur man ska tänka kring strategi, implementering, styrning, samt rapportering. Ni får en verktygslåda för att välja rätt verktyg, att göra strategiska analyser, metoder samt redskap för införande i det dagliga arbetet och arbetssätt för uppföljning och kommunikation. Detta förmedlas genom en blandning av föreläsningar och övningar. I övningarna knyter ni an till er verksamhet. Hållbarhetsarbete för företag

Kommande tillfällen
 • Online: 10 nov

Informationssäkerhet och ISO 27001 1 dag

Digital utbildning

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap inom området informationssäkerhet och standarden ISO/IEC 27001. Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet eller ansvarar för att organisationen lever upp till specificerade krav inom detta område.

Kommande tillfällen
 • Online: 25 jan

Beslut under stora osäkerheter 1 dag

Digital utbildning

Hur gör vi för att fatta så bra beslut som möjligt? Och hur gör vi när saker ändrar sig snabbt och vi inte har all fakta? Det är inte helt enkelt, och det finns många faktorer som gör att vi blir missledda i vårat beslutsfattande. Den här kursen tar sin utgångspunkt i psykologisk forskning och belyser många av fällorna som finns runt beslutsfattande. Kursen ger praktiska råd om hur man kan fatta mer genomtänkta, och förhoppningsvis bättre beslut, både professionellt och privat. Kunskapen går också bra att använda för att få igenom sina förslag och idéer i olika situationer.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ledarskap i projekt 1 dag

Digital utbildning

Denna virtuella endagarskurs erbjuder grund för en av projektledarens viktigaste kompetenser, ledarskap. Projekt är tidsbegränsade och ställer krav på en projektledarens förmåga att effektivt leda projektgrupper. Vi går igenom grunden för att ge dig som projektledare förmåga att vägleda, motivera och styra en projektgrupp.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Introduktion till Projektledning 1 dag

Digital utbildning

Börja din resa mot projektledarrollen med denna interaktiva, digitala endagsutbildning. Denna dag kommer ge dig som nybliven projektledare, nyfiken på yrket eller projektmedarbetare en effektiv grundutbildning i projektkunskap.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Agilt förbättringsarbete 1 dag

Digital utbildning

Det ”Agila manifestot” har länge skapat stor framgång inom produktutveckling där både variation och flexibilitet är vardag. Konceptet ”Agile” vilar på liknande principer som Lean har guidat oss med länge, men erbjuder alternativa arbetsmetoder för att möjliggöra snabba och flexibla utvecklingsprocesser. Med tydligt fokus på kunden skapar Agila arbetsmetoder transparens, samarbete och rätt prioriteringar i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Strategi för osäkra tider 1 dag

Digital utbildning

Välkomen på denna endagsutbildning!

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Processutveckling enligt CANEA Metoden 1 dag

Digital utbildning

Vi går under en dag i högt tempo igenom allt du behöver veta om processer, processutveckling och processorienterade ledningssystem. Du lär dig en metod för helheten, från hur du sätter upp ett processorienteringsprojekt för din organisation, hur du definierar processarkitekturen, förbereder organisationen och det stora arbetet med hur du utvecklar och inför dina processer. Du får konkreta verktyg med dig som du kan använda efter utbildningen är klar. Vi ger dig en övergripande orientering i de viktigaste verktygen.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken 1 dag

Digital utbildning

I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet eller ansvarar för att organisationen lever upp till specificerade krav inom detta område.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Att leda en effektiv ledningsgrupp 4 dagar

Digital utbildning

”Att Leda en effektiv ledningsgrupp” är en virtuell utbildning som ger dig verktygen att leda och skapa en mer effektiv ledningsgrupp där du mellan träffarna får jobba med dina och din grupps utmaningar.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Konferens

CANEA ONE Användarkonferens 2021 1 dag

Seminarie

Välkommen till Göteborg för nästa års Användarkonferens Missa inte möjligheten att under ett par intensiva dagar få både inspiration, ny kunskap och träffa många andra användare av CANEA ONE. Användarkonferensen äger rum den 20-21 maj 2021 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 20 maj
Lean

Lean – Bygg ett framgångsrikt förbättringsarbete 1 dag

Digital utbildning

Konceptet som vi kallar ”Lean” har länge skapat stor framgång inom verksamheter av alla storlekar och oavsett bransch. Konceptets grund vilar på principer som guidar oss till ett gemensamt sätt att tänka, samt arbetsmetoder och verktyg som möjliggör för medarbetare att följa principerna. Med tydligt fokus på kunden skapar konceptet arbetsmetoder för transparens, samarbete och rätt prioriteringar, och ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Kommande tillfällen
 • Online: 14 dec

Ledarskap för Lean 2 dagar

Öppen utbildning

Ledarskapet är en av de viktigaste grundpelarna i en framgångsrik Lean-satsning. Utbildningen ger ett djupare perspektiv på ledarskapet som bygger en Lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 11 nov
 • Stockholm: 2 feb

Lean 3 dagar

Öppen utbildning

Leanutbildningen ger grundläggande kunskap och ett bredare perspektiv på Lean. Vi visar hur principerna kan appliceras inom olika branscher och hur vi kan skapa ett ökat kundvärde inom hela verksamheten.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 8 dec
 • Göteborg: 15 mar

Leading SAFe® 2 dagar

Öppen utbildning

Just nu genomgår organisationer och företag stora förändringar och flera av dem har insett vinster med ett agilt arbetssätt. SAFe® är ett ramverk som samlat det bästa från Lean och Agilt. Systemtänkande, produktveckling, värdeflöde och hur företag kan arbeta med flera agila team i större organisationer gås igenom. Ramverket ger svar på hur man kan planera, koordinera och samordna arbetet från operativ nivå upp till ledningsnivå. Leading SAFe® kursen ger gedigna kunskaper i ramverket inklusive SAFe® värderingarna. I kursen ingår också möjligheten till SA 5.0 certifiering.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 12 nov
 • Stockholm: 8 mar

Six Sigma Green Belt 6 dagar

Öppen utbildning

Detta utbildningsprogram för motsvarande ”Green Belt”-nivån inom Six Sigma genomförs under 6 dagar fördelat på 3 st tillfällen. Deltagarna förväntas under tiden praktisera metodiken i den egna verksamheten och påvisa mätbara resultat. Coachning /mentorstöd tillgodoses av föreläsaren under utbildningen.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 9 nov
 • Stockholm: 25 jan

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Öppen utbildning

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 feb

Lean för tjänster, administration och service 3 dagar

Öppen utbildning

I denna utbildning går vi igenom de vanligaste verktygen inom Lean och hur dessa kan användas i administrativa eller tjänsteproducerande verksamheter.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Lean produktion 4 dagar

Öppen utbildning

Verktygen och metoderna är minst sagt väl beprövade. Denna intensiva fyradagarskurs fokuserar på Lean-konceptets praktiska tillämpning. Vi går igenom och tränar på de Lean-verktyg och metoder som är lämpliga att använda inom produktion.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Värdeflödesanalys 2 dagar

Öppen utbildning

Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, LEAN-koordinator, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa dina kunskaper inom förbättringsmetodik, och specifik kring kartläggning och analys av värdeflöden. Efter utbildningen förväntas du som deltagare kunna facilitera och driva värdeflödesanalyser självständigt på ditt företag.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Riskanalys med hjälp av FMEA 1 dag

Intern utbildning

FMEA är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Agilt förbättringsarbete 1 dag

Digital utbildning

Det ”Agila manifestot” har länge skapat stor framgång inom produktutveckling där både variation och flexibilitet är vardag. Konceptet ”Agile” vilar på liknande principer som Lean har guidat oss med länge, men erbjuder alternativa arbetsmetoder för att möjliggöra snabba och flexibla utvecklingsprocesser. Med tydligt fokus på kunden skapar Agila arbetsmetoder transparens, samarbete och rätt prioriteringar i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Miljö

ISO 14001 grundkurs 1 dag

Digital utbildning

Denna utbildning ger deltagarna god förmåga i att skapa ett ramverk för att identifiera en organisations miljöpåverkan och förändringar i miljöpåverkan. Kursdeltagarna får också en genomgång av en modell för att säkerställa att policy, mål och handlingsplaner stöder sin organisations strategiska inriktning. Under utbildningen kommer teori omsättas i praktik genom grupparbeten.

Kommande tillfällen
 • Online: 30 nov

Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001 2 dagar

Öppen utbildning

Skaffa dig kunskap om vad ett miljöledningssystem är, vad som händer inom området och vad det praktiskt innebär för ditt företag.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 8 okt
 • Stockholm: 26 nov
 • Göteborg: 4 feb

Intern Miljörevision - ISO 14001 3 dagar

Öppen utbildning

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 7 dec
 • Stockholm: 1 feb

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion 3 dagar

Öppen utbildning

Detta är en avancerad CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770 som påbyggnad på en revisionsledarutbildning. Den innehåller miljöledningssystem, ISO 14001 och revisionsmetodik. Framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 mar

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 3 dagar

Öppen utbildning

Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för att uppnå organisationens strategi och mål samt öka kundnöjdhet och miljöprestanda. De internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 visar hur detta kan uppnås.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 26 okt
 • Stockholm: 2 dec
 • Malmö: 20 jan
 • Göteborg: 8 mar

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Öppen utbildning

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 17 dec
 • Göteborg: 28 jan

Miljölagstiftning 2 dagar

Öppen utbildning

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ställer krav på att organisationen både följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 17 mar

Integrerad internrevision 5 dagar

Öppen utbildning

Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 14 dec
 • Göteborg: 25 jan

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Öppen utbildning

Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera de nya kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 28 jan
Webbinarium

Lyckade projekt 1 timme

Webbinarium

Under webbinariet ger vi er tips och inspiration för att få en klarare överblick och skapa kontroll över projektverksamheten. Vidare visar vi på hur ni kan arbeta för att projektorganisationen ska dra åt ett och samma håll. Med ramverk som P5-modellen förklarare vi närmare hur ni kan uppnå en ökad projektmognad i er organisation. Webbinariets innehåll: Hur ni på ett effektivt och systematiskt sätt kan öka projektmognaden. Hur ni ska gå tillväga för att påbörja arbetet med en mognadsanalys för er projektverksamhet.

Kommande tillfällen
 • Online: 19 nov

Agil strategiaktivering 1 timme

Webbinarium

Kommande tillfällen
 • Online: 9 okt
 • Online: 4 dec

Användarvänliga ledningssystem 1 timme

Webbinarium

Välkommen till ett webbinarium där vi belyser vad som är viktigt att tänka på för att skapa ett lättillgängligt och följsamt ledningssystem. I vårt IT-system CANEA ONE visar vi närmare på hur ni kan arbeta med ert ledningssystem för att skapa engagemang i organisationen och hur ni faktiskt går tillväga för att implementeras det i praktiken. Webbinariets innehåll: Framgångsfaktorerna för att lyckas med ert ledningssystem. Fallgroparna att undvika för att nå era mål. Hur ni kan strukturera och hantera information, dokument och processer.

Kommande tillfällen
 • Online: 2 okt
 • Online: 13 nov
 • Online: 7 dec

EQMS för Life Science 1 timme

Webbinarium

Produktkvalitet och säkerhet i kombination med kundnöjdhet är oerhört viktigt för företag som verkar inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranschen. Därför har vi utvecklat ett flexibelt och skalbart system som hjälper till att möta kraven från regleringar och standarder, stödjer förändringar och tillväxtinitiativ samt är lätt att använda.

Kommande tillfällen
 • Online: 23 okt
 • Online: 20 nov
 • Online: 18 dec

IT-stöd för ledningssystem inom tillverkningsindustrin 1 timme

Webbinarium

Står du likt många andra inför utmaningen att samla alla delar i verksamhetssystemet? För att behålla konkurrenskraft, minimera kvalitetsbristkostnader, skapa klarare styrning och fokusera på det som faktiskt skapar värde krävs en klar överblick över verksamheten. Under detta webbinarie visar vi hur din organisation kan skapa struktur med hjälp av IT-lösningen CANEA ONE, för bättre lönsamhet genom effektivitet och förbättringsarbete. Vad som krävs för att leda, mäta och förbättra verksamheten, samt hur ni kan integrera era Core Tools och processer – allt från 8D till APQP.

Kommande tillfällen
 • Online: 6 nov

Digitaliserade processer 1 timme

Webbinarium

Under detta webbinarie kommer vi belysa vad som är viktigt att tänka på när man vill effektivisera sina processer genom digitalisering. Vi kommer att dela med oss av både framgångsfaktorer att följa, och fallgropar att undvika. Vi kommer också visa hur man på ett enkelt sätt kan digitalisera olika typer av administrativa processer där flera personer är inblandade, där det är många ärenden och mycket information som ska hanteras.

Kommande tillfällen
 • Online: 2 okt
 • Online: 7 dec

ISO 27001 – introduktion till informationssäkerhet 1 timme

Webbinarium

Under detta webbinarium ger vi en introduktion till området informationssäkerhet samt förståelse för hur den internationella standarden ISO 27001 kan användas för att skapa ett systematiskt arbete med informationssäkerhet i er organisation. Med en blandning av värdefulla insikter och exempel från verkligheten visar vi på hur ni kan organisera arbetet – steg för steg. Webbinariets innehåll: Introduktion till informationssäkerhet. Information som en tillgång. Överblick över hot, sårbarheter och risker. Systematiskt informationssäkerhetsarbete med ISO 27001.

Kommande tillfällen
 • Online: 27 nov

Ledningssystem - huvudvärk eller huvudsak? 3 timmar

Webbinarium

Delta antingen digitalt eller var på plats fysiskt. Få ut den fulla potentialen av ert ledningssystem under ett webbinarium där vi berättar mer om hur ni går från ett kravdrivet ledningssystem till ett som tillför nytta samt efterfrågas av ledning och medarbetare. Hur gör ni för att vända ledningssystemet från huvudvärk till en huvudsak? Det hoppas vi på att kunna ge er svar på. Lär dig mer om användarvänliga ledningssystem

Kommande tillfällen
 • Online: 26 nov

Utveckla hållbarhetsarbetet med förändringsledning 1 timme

Webbinarium

Under webbinariet ger vi en introduktion till tre övergripande steg i ert hållbarhetsarbete – prioritera – implementera – kommunicera. För att hållbarhetsarbetet ska få de eftersökta effekterna krävs hänsyn till gruppen och företagets förändringsförmåga. Därför ger vi tips på hur ni kopplar hållbarhetsarbetet till en tydlig förändringsprocess utifrån best practise samt hur ni möter typiska reaktioner och behov hos medarbetarna vid förändring. Webbinariet innehåller: Att bryta ner hållbarhetsbegreppet till väsentlighetsaspekter för att prioritera Att integrera hållbarhet i verksamheten

Kommande tillfällen
 • Online: 13 okt

Förverkliga ert hållbarhetsarbete

Webbinarium

Under webbinariet ger vi en introduktion till hållbarhetsområdet, tips och trix kring hur ni kan implementera ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi kombinerar teori med exempel på hur ett IT-verktyg kan stödja hållbarbetsarbetet i form av exempelvis rapportering och ärendehantering. Webbinariet innehåller: En introduktion till hållbarhet, de tre dimensionerna och agenda 2030 Tips på hur hållbarhet kan integreras i den dagliga verksamheten Kommunikation med intressenter

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Six Sigma

Six Sigma Green Belt 6 dagar

Öppen utbildning

Detta utbildningsprogram för motsvarande ”Green Belt”-nivån inom Six Sigma genomförs under 6 dagar fördelat på 3 st tillfällen. Deltagarna förväntas under tiden praktisera metodiken i den egna verksamheten och påvisa mätbara resultat. Coachning /mentorstöd tillgodoses av föreläsaren under utbildningen.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 9 nov
 • Stockholm: 25 jan

Six Sigma Black Belt 13 dagar

Öppen utbildning

Förbättringsarbete är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra, och på längre sikt ett villkor för överlevnad. Koncept och metodik som skapar förståelse och guidar medarbetare till rätt fakta och beslutsunderlag är en viktig del för att lyckas. Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, skapa bestående förändringar och mätbara resultat.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 13 jan

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Öppen utbildning

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 feb

Lean för tjänster, administration och service 3 dagar

Öppen utbildning

I denna utbildning går vi igenom de vanligaste verktygen inom Lean och hur dessa kan användas i administrativa eller tjänsteproducerande verksamheter.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Six Sigma Champion 1 dag

Öppen utbildning

För att säkerställa ett effektivt införande av Six Sigma som förbättringsmetodik och lyckade projekt, krävs en genomgående förståelse och ett engagemang i organisationen.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Värdeflödesanalys 2 dagar

Öppen utbildning

Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, LEAN-koordinator, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa dina kunskaper inom förbättringsmetodik, och specifik kring kartläggning och analys av värdeflöden. Efter utbildningen förväntas du som deltagare kunna facilitera och driva värdeflödesanalyser självständigt på ditt företag.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
CANEA ONE

Konfigurering av CANEA Workflow 1 dag

Digital utbildning

Utbildningen ger dig en djupare insikt i CANEA Workflow. Du får lära dig hur du skapar en konfiguration av ett ärendeflöde i systemet med faser, formulär och regler.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 5 nov
 • Stockholm: 10 dec
 • Göteborg: 28 jan
Kommande tillfällen
 • Online: 17 dec

Konfigurering av CANEA Strategy 1 dag

Digital utbildning

Bli en mästare på att koppla strategi med den dagliga verksamheten. Systemet utgår ifrån ett strategiskt perspektiv och mycket av innehållet kretsar kring begrepp såsom ”Balanced Scorecard”, perspektiv och mål.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 22 okt
 • Stockholm: 19 nov
Kommande tillfällen
 • Online: 14 jan

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process 1 dag

Digital utbildning

En viktig del i utbildningen är att lära sig att bygga en ny dokumenttyp och samtidigt få förståelse för centrala begrepp som metadata och dess påverkan på sökbarhet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 4 nov
 • Stockholm: 9 dec
 • Göteborg: 27 jan
Kommande tillfällen
 • Online: 16 dec

Projektledning i CANEA Project 1 dag

Digital utbildning

Under utbildningen fokuserar deltagarna på användning av systemet ur en projektledares perspektiv samt hur användningen hänger ihop med den aktuella konfigurationen av systemet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 20 okt
 • Stockholm: 17 nov
Kommande tillfällen
 • Online: 12 jan

Konfigurering av CANEA Project 1 dag

Digital utbildning

Skaffa dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project. Du lär dig bland annat konfiguration av projekttyper och projektmodeller eftersom det är centralt för hur arbetet bedrivs i systemet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 21 okt
 • Stockholm: 18 nov
Kommande tillfällen
 • Online: 13 jan
Hållbarhet

Full kontroll på hållbarhetsarbetet 2 dagar

Digital utbildning

Kursen ger er en orientering av de verktyg som finns, en introduktion till hållbarhet och hur man ska tänka kring strategi, implementering, styrning, samt rapportering. Ni får en verktygslåda för att välja rätt verktyg, att göra strategiska analyser, metoder samt redskap för införande i det dagliga arbetet och arbetssätt för uppföljning och kommunikation. Detta förmedlas genom en blandning av föreläsningar och övningar. I övningarna knyter ni an till er verksamhet. Hållbarhetsarbete för företag

Kommande tillfällen
 • Online: 10 nov

CANEA Academy CSR

Intern utbildning

Denna utbildning är en paketering av utbildning och praktiskt arbete för att lyfta ditt företags arbete med socialt ansvarstagande - CSR.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Hållbar affärsutveckling och socialt ansvarstagande 2 dagar

Intern utbildning

Framgångsrikt hållbarhetsarbete är integrerat i företagets strategi och verksamhet. Utbildningen ger dig en verktygslåda för att göra strategiska analyser, metoder för införande i det dagliga arbetet och arbetssätt för uppföljning och kommunikation.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Styrelseutbildningar

Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) 2 dagar

Öppen utbildning

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling. Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ökat fokus - Ordföranderollen

Öppen utbildning

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
4,7av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf

Caneas företagsinterna utbildningar

Utbildningar ur det öppna programmet

Vi erbjuder samtliga av våra utbildningar ur det öppna programmet även som företagsinterna alternativ. De flesta utbildningarna kan även genomföras på engelska och i andra länder än Sverige.

Praktisk information

Praktisk information

Här nedan hittar du info om allt det praktiska som rör din utbildning hos oss.

Våra föreläsare

Vi strävar efter att erbjuda föreläsare i världsklass. Detta uppnår vi genom hårda kvalificeringsregler och krav på att samtliga föreläsare har förankring i verkligheten genom konsultuppdrag och annan kundkontakt.