Tjänster

Vi ser till att våra
IT-lösningar fungerar friktionsfritt

Vi stödjer arbetet med planering, införande och förvaltning av våra IT-lösningar med ett brett utbud av tjänster som omfattar allt från integration, drift och programunderhåll till support och utbildning. 

SaaS, extern drift eller egendrift

Som kund till oss kan du antingen prenumerera på vår SaaS-tjänst, låta oss drifta CANEA ONE på externa servrar eller drifta själv på egen infrastruktur. Vi hjälper dig att välja det alternativ som passar er verksamhet bäst.

Extern drift (SaaS)

SaaS – Software as a Service

Med vår prenumerationsbaserade SaaS-tjänst blir CANEA ONE tillgängligt direkt via webbläsaren. Det går snabbt att komma i gång och tjänsten är ständigt uppdaterad med den nyaste funktionaliteten och de senaste programfixarna. Uppdateringarna sker kontinuerligt och är inkrementella till skillnad mot vad som är fallet vid externt driftade eller egendriftade lösningar. Det ger en trygg och problemfri användning med hög tillgänglighet. SaaS-tjänsten är molnbaserad och driftas i Microsofts Azure-miljö. 

Fördelar med SaaS
 • Låg startkostnad, vilket är särskilt fördelaktigt för mindre verksamheter.
 • Det går att komma i gång snabbare eftersom det inte behövs någon ledtid för att få infrastrukturen på plats.
 • Det behövs ingen egen personal för att hantera driften.
 • Programvaran är alltid uppdaterad – så kallad evergreen IT.
 • Hög tillgänglighet och få driftstörningar.
Egen drift

Extern drift

Detta alternativ är inte prenumerationsbaserat och uppdateras inte fullt lika ofta. Det ger dig mer kontroll över versionsförändringar plus att du slipper hantera såväl teknik som infrastruktur. Vi säkerställer att nya versioner fungerar som de ska genom att vi installerar den nya programvaran i en testmiljö innan den driftsätts i produktionsmiljön.  I övrigt är fördelarna desamma som för SaaS-tjänsten – du når allt i systemet snabbt och enkelt via webbläsaren. 

Fördelar med extern drift
 • Det går att komma i gång snabbare eftersom det inte behövs någon ledtid för att få infrastrukturen på plats.
 • Det behövs ingen egen personal för att hantera driften.
 • Nya versioner provas i en testmiljö innan de driftsätts.
 • Hög tillgänglighet och få driftavbrott. 
Extern drift (SaaS)

Egendrift

Egendrift innebär att du som kund ställer upp med den maskin- och programvara som krävs för att använda CANEA ONE. Det gäller även underhåll, backup och support av infrastrukturen.

Underhållet av programvaran ger tillgång till alla nya versioner av systemet. Installationer och uppdateringar hanteras snabbt och enkelt av CANEA via fjärranslutning till ert nätverk och era servrar.

Fördelar med egendrift
 • Eventuell integration med befintliga system kan underlättas.
 • Kan vara ett kostnadseffektivt alternativ om ni har både driftkompetens och egna servrar.
 • Större kontroll över informationen och var den lagras. 

Införandeprojekt

Vi arbetar vi enligt en beprövad metodik när vi implementerar CANEA ONE för att säkerställa hög kvalitet och korrekt leverans. Inget lämnas åt slumpen.

Våra konsulter har djup förståelse för hur man skapar affärsnytta med IT. Vi hjälper gärna till med att både konfigurera och implementera våra produkter så att de uppfyller era behov.

Införandet av en IT-lösning sker alltid tillsammans med dig som uppdragsgivare. Arbetet bygger på en metodik som består av väldefinierade arbetssätt i kombination med den samlade erfarenheten från tidigare införanden.

Några av de aktiviteter som ingår:

 • Nulägesanalys och utredning av behov.
 • Workshoppar för att definiera arbetssätt.
 • Installation och konfiguration.
 • Testning och verifiering.
 • Utbildning och stöd vid implementeringen.
 • Överlämning till förvaltning.

Programunderhåll

Vi uppdaterar och utvecklar kontinuerligt CANEA ONE så att systemet är i fas med marknadens behov, användarnas återkoppling, den teknologiska utvecklingen samt nya standarder och trender.

Programunderhållet säkerställer att du har en modern IT-produkt som uppfyller de höga kraven från framgångsrika organisationer – nu och i framtiden.

Den kontinuerliga utvecklingen av plattformen möjliggörs tack vare att det är ett standardsystem som används av en stor grupp av kunder. Det gör att alla nya funktioner och uppdateringar alltid kommer alla till godo.

Vi släpper i dagsläget en ny version av CANEA ONE per kvartal.

integration

Integration

Vill du öka värdet av dina olika system? Då behöver du integrationslösningar. De gör att systemen kan utbyta information på ett förenklat och kontrollerat sätt vilket bland annat ökar effektiviteten och spar tid.

CANEA ONE-kunder väljer integrationer för att lösa behov såsom:

 • Sammankoppling av system för att minska risken för mänskliga fel och förbättra datakvaliteten.
 • Automatisering av manuella processer för att öka effektiviteten och minska antalet tidskrävande uppgifter.
 • Skicka information till och från CANEA ONE.

Vi en omfattande integrationsplattform för att kunna tillhandahålla olika typer av lösningar:

 • Anpassade integrationer 
  Med mångårig erfarenhet av att integrera CANEA ONE med andra affärssystem och datakällor, hjälper vi företag att både öka sin produktivitet och förbättra sin verksamhet. Våra anpassade integrationslösningar är utformade för att möta olika organisationers unika och specifika behov. 
 • CANEA ONE Open API 
  Vi erbjuder även ett öppet API som gör att ni kan utveckla integrationslösningar direkt mot CANEA ONE. Det ger er friheten att på egen hand skapa ett obegränsat antal kopplingar mellan era system.

Våra lösningar är pålitliga, skalbara och kostnadseffektiva oberoende av vilken lösning ni väljer. 

support

Support

Vi erbjuder tillgång till högkvalificerad rådgivning och assistans samt, vid behov, prioriterad hantering av frågor som rör användandet av CANEA ONE.

Era användare riktar alla frågor som rör CANEA ONE till er egen "första linjens" support. Er systemägare eller -förvaltare tillhandahåller kontaktuppgifterna. Det ger användarna den snabbaste och bästa hanteringen av ärendet.

Vi på CANEA tillhandahåller "andra linjens" support. Det vill säga – vi hjälper era supportansvariga att svara på de lite mer komplexa och tekniska frågorna.

Vår strävan och absoluta målsättning är att våra IT-lösningarna ska ge maximal nytta hos dig som kund och genom att erbjuda en supporttjänst med hög tillgänglighet, snabb hantering och hög kvalitet uppnår vi det.

Utbildning

Vi är ett utbildningsföretag och erbjuder därför våra kunder en grundlig, behovsanpassad utbildning när det gäller CANEA ONE.

Genom utbildning säkerställs att de som arbetar med verktygen har den kunskap som krävs för att kunna utnyttja alla funktioner och egenskaper till fullo. Vi minimerar behovet av utbildning för samtliga användare – både sällananvändarna och de som använder systemet dagligen – via vår systemdesign och våra intuitiva gränssnitt.

Vi erbjuder flera utbildningar. Även vid enklare införanden tillhandahåller vi utbildningar som anpassas till den aktuella konfigurationen:

 • Användarutbildning
  Beroende på konfiguration och produkt kan en utbildning sträcka sig från en halvdag till två dagars kurslängd. Användarutbildningarna innehåller teori varvat med verkliga praktikfall för att förklara produkternas grundläggande funktioner.
 • Superanvändarutbildning
  Förutom användarutbildningar så håller vi även utbildningar som riktar sig till så kallade superanvändare. De är ofta interna ambassadörer för CANEA ONE och tar med lätthet till sig nya arbetssätt. Utbildningen varierar i längd beroende på konfiguration och produkt.
 • Administratörsutbildning
  Denna utbildning är till för administratörer som vill fördjupa sig ytterligare i administration och teknik. Att ha en eller flera interna resurser som kan konfigurera systemet, skapa mallar och samtidigt ha en djupare förståelse för produkterna är en fördel för att vara helt självständig.

Flera av våra utbildningar ges även som öppna kurser och passar exempelvis perfekt för den som är ny som systemförvaltare eller superanvändare och vill lära sig mer om möjligheterna med systemet.