Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster vid införande av våra IT-lösningar som ger rätt stöd under arbetet med planering, införande och förvaltning. Tack vare snabb och kompetent driftsättning får ni nytta av er investering så tidigt som möjligt.

 

Drift

Som kunder till oss kan ni antingen installera CANEA ONE på egen infrastruktur, eller låta oss ta hand om driften. Vi hjälper er välja den lösning som passar bäst utifrån era behov.

Egen drift

Egen drift

Egen drift innebär att ni som kund själva står för den hårdvara och mjukvara som krävs för att använda vårt system. Detta innefattar även underhåll, backup och support av infrastrukturen.

Programunderhållet ger tillgång till alla nya versioner av CANEA ONE. Installationer och uppdateringarna hanteras snabbt och enkelt tillsammans, genom att vi har tillgång till fjärranslutning till ert nätverk och era servrar.

Fördelar med egen drift

Eventuell integration med befintliga system kan underlättas. Om ni redan har driftkompetens och servrar internt är detta ofta ett kostnadseffektivt alternativ.

Extern drift (SaaS)

Extern drift (SaaS)

Genom att låta oss ta hand om driften når ni alltid systemet snabbt och enkelt via webbläsaren över internet. All drift sköts av vår tillförlitliga driftleverantör på servrar som är dedikerade för våra produkter. I tjänsten ingår hög bredbandskapacitet, daglig backup, avbrottsfri elförsörjning, säker driftmiljö i toppmodern serverhall samt snabb och kompetent driftsupport.
Installationer och uppdateringarna hanteras snabbt och enkelt av oss då vi har direktåtkomst till servrarna.

Fördelar med extern drift

Låg startkostnad, vilket är särskilt fördelaktigt för mindre företag. Det går också ofta snabbare att komma igång då ledtider kring infrastruktur kortas. Ni behöver inte heller ha egen personal som hanterar driften.

Allmänt

CANEA ONE installeras både i en testmiljö och i en produktionsmiljö. På detta sätt säkerställs att alla nya versioner kan testas på ett effektivt sätt innan driftsättning.

Införandeprojekt

Vid införandet av CANEA ONE arbetar vi enligt en beprövad metodik för att säkerställa kvalitet och leverans. Du kan lita på att inget lämnas åt slumpen.

Våra konsulter har djup förståelse för hur man skapar affärsnytta med IT. Vi hjälper gärna till att konfigurera och införa våra produkter på ett sätt som är anpassat till just era behov.

Införandet av en IT-lösning sker alltid tillsammans med dig som uppdragsgivare, och bygger på en metodik bestående av väldefinierade arbetssätt och samlad erfarenhet från tidigare införanden.

Några av de aktiviteter som ingår:

 • Nulägesanalys och utredning av behov
 • Arbetsmöten i workshopsformat för att definiera arbetssätt
 • Installation och konfiguration
 • Testning och verifiering
 • Utbildning och implementationsstöd
 • Överlämning till förvaltning

Programunderhåll

Vi uppdaterar och utvecklar CANEA ONE kontinuerligt så att systemet är i fas med marknadens behov, användares feedback, den teknologiska utvecklingen samt nya standarder och trender.

Programunderhållet säkerställer att du har en modern IT-produkt som uppfyller de höga kraven från framgångsrika organisationer – nu och i framtiden.

Den kontinuerliga utvecklingen av plattformen möjliggörs tack vare att det är ett standardsystem som används av en stor gemensam kundbas. Det gör att alla nya funktioner och uppdateringar kommer alla till nytta.

Vi släpper i dagsläget en ny version av CANEA ONE per kvartal.

integration

Integration

Låt oss hjälpa till att integrera CANEA ONE med dina existerande lösningar, så att du får maximalt värde av systemet och bättre sammanhängande affärsprocesser.

Vi har stor erfarenhet av att skapa integrationer mellan CANEA ONE och andra affärssystem och datakällor, så du kan tryggt lämna den uppgiften till oss. Antingen genom att vi tar ansvar för hela integrationsarbetet, eller att vi hjälper till med delar som behovsanalys, kravspecificering, integrationsdesign och verifiering.

För att underlätta arbetet kommer våra produkter med delvis färdiga integrationsgränssnitt (API:er). På så vis kan informationen utbytas på ett standardiserat och framtidssäkert sätt. Vi har kompetens inom bland annat MS .Net, Web Services och MS SharePoint, och ställer upp med de resurser som behövs för att ditt företag ska få den absolut bästa lösningen.

Alla integrationer skapas som externa applikationer i kundens miljö för att ytterligare underlätta framtida uppgraderingar och underhåll.

support

Support

Vi erbjuder tillgång till högkvalificerad rådgivning och assistans samt prioriterad hantering av eventuella frågor gällande användandet av CANEA ONE.

Frågor kring systemet ställer era användare till er egen organisations första linjens support. Er systemägare eller systemförvaltare kan hjälpa dig med kontaktuppgifter. På så vis får du som användare snabbaste och bästa hanteringen av ärendet.

Vi på CANEA tillhandahåller andra linjens support. Det vill säga att vi hjälper era supportansvariga att svara på de lite mer komplexa och kanske mer tekniska frågorna vid behov.

Vår strävan och absoluta målsättning är att våra IT-lösningarna skall ge maximal nytta hos våra kunder och genom att erbjuda en supporttjänst med hög tillgänglighet, snabb hantering och hög kvalitet kan vi nå detta mål.

Utbildning

Vi är ett utbildningsföretag och som en naturlig del av införandet av CANEA ONE erbjuder vi våra kunder grundlig utbildning som kan anpassas utefter behov.

Genom utbildning säkerställs att de som arbetar med verktygen har nödvändig kunskap för att på bästa sätt kunna utnyttja funktioner och egenskaper till fullo. Vår ambition och strävan är naturligtvis att genom logisk systemdesign och intuitiva gränssnitt, minimera behovet av utbildning för alla målgrupper, såväl för sällananvändare som för de som använder systemen dagligdags.

Vi har ett flertal olika utbildningar att erbjuda. Även i enklare införanden tillhandahåller vi utbildningar som anpassas till just den aktuella konfigurationen:

 • Användarutbildning
  Beroende på konfiguration och produkt kan en utbildning sträcka sig från en halvdag till 2 dagars kurslängd. Användarutbildningar innehåller teori varvat med verkliga praktikfall i syfte att lära ut produkternas grundläggande funktioner.
 • Superanvändarutbildning
  Förutom användarutbildning så håller vi även utbildningar som riktar sig till så kallade superanvändare. Dessa användare är ofta interna ambassadörer av CANEA ONE och tar med lätthet till sig nya arbetssätt. Utbildningen varierar i längd beroende på konfiguration och produkt.
 • Administratörsutbildning
  Denna utbildning är för administratörer som skall fördjupa sig ytterligare i administration och teknik. Att ha en eller flera interna resurser som kan konfigurera systemet, skapa mallar och samtidigt ha en djupare förståelse för produkterna är en fördel för att vara helt självgående i systemet.

Flera av våra utbildningar går även som öppna kurser och passar perfekt exempelvis för den som är ny systemförvaltare eller superanvändare och vill lära sig mer om möjligheterna i systemet.