Tjänster

Vi stödjer arbetet med planering, införande och förvaltning av våra IT-lösningar med ett brett utbud av tjänster, vilket innebär att du som kund snabbt kan dra nytta av den gjorda investeringen. 

 

Drift

Som kund till oss kan du antingen installera CANEA ONE på er egen infrastruktur eller låta oss ta hand om driften. Vi hjälper dig att välja den lösning som passar er bäst. 

Egen drift

Egendrift

Egendrift innebär att du som kund tillhandahåller den maskin- och programvara som krävs för att använda vårt system. Det innefattar underhåll, backup och support av infrastrukturen.

Underhållet av programvaran ger tillgång till alla nya versioner av CANEA ONE. Installationer och uppdateringar hanteras snabbt och enkelt via fjärranslutning till ert nätverk och era servrar.

Fördelar med egendrift

Eventuell integration med befintliga system kan underlättas. Om ni har både driftkompetens och egna servrar är detta ofta ett kostnadseffektivt alternativ.

Extern drift (SaaS)

Extern drift – Software as a Service (SaaS)

Om ni låter oss ta hand om driften, når ni alltid systemet snabbt och enkelt över internet via webbläsaren. Driften sköts på servrar som är dedikerade för våra produkter. I tjänsten ingår hög bredbandskapacitet, daglig backup, avbrottsfri elförsörjning, säker driftmiljö i toppmodern serverhall samt kvick och kompetent support. Installationer och uppdateringarna hanteras utan dröjsmål eftersom vi har direktåtkomst till servrarna.

Fördelar med extern drift

Startkostnaden är låg, vilket är särskilt fördelaktigt för mindre företag. Det går dessutom ofta snabbare att komma igång, eftersom ledtider när det gäller infrastruktur kortas. Det behövs heller ingen egen personal för att hantera driften.

Allmänt

CANEA ONE installeras både i en testmiljö och i en produktionsmiljö. På så vis säkerställs att alla nya versioner testas på ett effektivt sätt innan driftsättning.

Införandeprojekt

Vi arbetar vi enligt en beprövad metodik när vi implementerar CANEA ONE för att säkerställa hög kvalitet och korrekt leverans. Inget lämnas åt slumpen.

Våra konsulter har djup förståelse för hur man skapar affärsnytta med IT. Vi hjälper gärna till med att både konfigurera och implementera våra produkter så att de uppfyller era behov.

Införandet av en IT-lösning sker alltid tillsammans med dig som uppdragsgivare. Arbetet bygger på en metodik som består av väldefinierade arbetssätt i kombination med den samlade erfarenheten från tidigare införanden.

Några av de aktiviteter som ingår:

 • Nulägesanalys och utredning av behov.
 • Workshoppar för att definiera arbetssätt.
 • Installation och konfiguration.
 • Testning och verifiering.
 • Utbildning och stöd vid implementeringen.
 • Överlämning till förvaltning.

Programunderhåll

Vi uppdaterar och utvecklar kontinuerligt CANEA ONE så att systemet är i fas med marknadens behov, användarnas återkoppling, den teknologiska utvecklingen samt nya standarder och trender.

Programunderhållet säkerställer att du har en modern IT-produkt som uppfyller de höga kraven från framgångsrika organisationer – nu och i framtiden.

Den kontinuerliga utvecklingen av plattformen möjliggörs tack vare att det är ett standardsystem som används av en stor grupp av kunder. Det gör att alla nya funktioner och uppdateringar alltid kommer alla till godo.

Vi släpper i dagsläget en ny version av CANEA ONE per kvartal.

integration

Integration

Vill du öka värdet av dina olika system? Då behöver du integrationslösningar. De gör att systemen kan utbyta information på ett förenklat och kontrollerat sätt vilket bland annat ökar effektiviteten och spar tid.

CANEA ONE-kunder väljer integrationer för att lösa behov såsom:

 • Sammankoppling av system för att minska risken för mänskliga fel och förbättra datakvaliteten.
 • Automatisering av manuella processer för att öka effektiviteten och minska antalet tidskrävande uppgifter.
 • Skicka information till och från CANEA ONE.

Vi en omfattande integrationsplattform för att kunna tillhandahålla olika typer av lösningar:

 • Anpassade integrationer 
  Med mångårig erfarenhet av att integrera CANEA ONE med andra affärssystem och datakällor, hjälper vi företag att både öka sin produktivitet och förbättra sin verksamhet. Våra anpassade integrationslösningar är utformade för att möta olika organisationers unika och specifika behov. 
 • CANEA ONE Open API 
  Vi erbjuder även ett öppet API som gör att ni kan utveckla integrationslösningar direkt mot CANEA ONE. Det ger er friheten att på egen hand skapa ett obegränsat antal kopplingar mellan era system.

Våra lösningar är pålitliga, skalbara och kostnadseffektiva oberoende av vilken lösning ni väljer. 

support

Support

Vi erbjuder tillgång till högkvalificerad rådgivning och assistans samt, vid behov, prioriterad hantering av frågor som rör användandet av CANEA ONE.

Era användare riktar alla frågor som rör CANEA ONE till er egen "första linjens" support. Er systemägare eller -förvaltare tillhandahåller kontaktuppgifterna. Det ger användarna den snabbaste och bästa hanteringen av ärendet.

Vi på CANEA tillhandahåller "andra linjens" support. Det vill säga – vi hjälper era supportansvariga att svara på de lite mer komplexa och tekniska frågorna.

Vår strävan och absoluta målsättning är att våra IT-lösningarna ska ge maximal nytta hos dig som kund och genom att erbjuda en supporttjänst med hög tillgänglighet, snabb hantering och hög kvalitet uppnår vi det.

Utbildning

Vi är ett utbildningsföretag och erbjuder därför våra kunder en grundlig, behovsanpassad utbildning när det gäller CANEA ONE.

Genom utbildning säkerställs att de som arbetar med verktygen har den kunskap som krävs för att kunna utnyttja alla funktioner och egenskaper till fullo. Vi minimerar behovet av utbildning för samtliga användare – både sällananvändarna och de som använder systemet dagligen – via vår systemdesign och våra intuitiva gränssnitt.

Vi erbjuder flera utbildningar. Även vid enklare införanden tillhandahåller vi utbildningar som anpassas till den aktuella konfigurationen:

 • Användarutbildning
  Beroende på konfiguration och produkt kan en utbildning sträcka sig från en halvdag till två dagars kurslängd. Användarutbildningarna innehåller teori varvat med verkliga praktikfall för att förklara produkternas grundläggande funktioner.
 • Superanvändarutbildning
  Förutom användarutbildningar så håller vi även utbildningar som riktar sig till så kallade superanvändare. De är ofta interna ambassadörer för CANEA ONE och tar med lätthet till sig nya arbetssätt. Utbildningen varierar i längd beroende på konfiguration och produkt.
 • Administratörsutbildning
  Denna utbildning är till för administratörer som vill fördjupa sig ytterligare i administration och teknik. Att ha en eller flera interna resurser som kan konfigurera systemet, skapa mallar och samtidigt ha en djupare förståelse för produkterna är en fördel för att vara helt självständig.

Flera av våra utbildningar ges även som öppna kurser och passar exempelvis perfekt för den som är ny som systemförvaltare eller superanvändare och vill lära sig mer om möjligheterna med systemet.