Transformation

Projektledare

Vi erbjuder projektledningstjänster till projekt som ska åstadkomma någon form av genomgripande förändring i en verksamhet. Vare sig det gäller omorganisering, effektivisering, verksamhetsutveckling, centralisering eller införande av verksamhetskritiska IT-system.

konsult-projektledare-2-utmaningar

Utmaningar för projektledare i ett förändringsprojekt

 
Projekt som ska driva en genomgripande förändring i en organisation ställer höga krav på professionell projektledning. Detta beror på en rad olika faktorer:Projekten har många intressenter, såväl interna som externa, vilka ofta har motstridiga behov, önskemål och krav.
  • Det slutliga projektmålet är många gånger inledningsvis en abstrakt bild av ett önskat läge. Därmed är det stor risk att intressenterna har olika tolkningar av målbilden.
  • Projekten ska inte bara resultera i fysiska leveransobjekt utan i ett konkret förändrat beteende hos ett stort antal människor.
  • Graden av osäkerhet i de inledande skedena är ofta hög, vilket ställer stora krav på riskhantering och hantering av förändringar under projektets gång.
  • Det finns en mängd naturliga skäl till varför människor är förändringsmotståndare, något som måste hanteras i projekten.
  • Projekten kräver ofta hårt arbete och mycket resurser från organisationen.
  • Det tar ofta tid innan effektmålen realiseras.

Projektledning i förändringsprojekt handlar om att hantera alla dessa utmaningar – och fler därtill – på ett metodiskt och strukturerat sätt för att nå en framgångsrikt genomförd förändring.

Förutsättningar för
att lyckas med projekt

Framgångsrika projekt är inte en slump. De är resultaten av en erfaren projektledare som använder väl beprövade och definierade metoder och verktyg för att uppnå ett förutsägbart resultat. Det kallar vi för professionell projektledning.