Transformation

Förbättring är bra. Förnyelse är bättre.  

Transformation
som skapar nytta

Transformationer och utvecklingssatsningar initieras och drivs för att skapa nytta. För att bli lyckade behöver de både genomföras på ett strukturerat sätt och ta hänsyn till de mänskliga aspekterna.  

En nödvändig transformationen kan handla om förnyelse inom olika områden. Den kan vara teknologisk, kompetensmässig, strukturell, strategisk, duglighetsinriktad, digital eller organisatorisk, för att nämna några. Var fokus behöver ligga är olika från fall till fall men en sak är gemensam, transformationen ska vara en påtaglig förändring.  

Vi är specialister på att gå från tanke till framgångsrik förändring i komplexa organisationer. Vårt upplägg för projekt-, program- och portföljhantering samt förändringsledning och innovation garanterar en systematisk och målinriktad styrning.  

När du behöver utveckling och förnyelse har vi manskapet och metodiken att genomföra den.

6 fördelar

Tillsammans gör vi er transformation strukturerad och verkningsfull

Vi har i många år framgångsrikt arbetat med företag i flera branscher för att skapa och genomföra fungerande upplägg när det gäller transformationer. Våra kunder har nått en högre projektmognad och en ökad förmåga att realisera nytta i sina förnyelseinitiativ

Våra insatser ger:  

icon-ocean-group-tickmark
Effektivt genomförande

Transformationen genomförs effektivt och med hänsyn till de mänskliga aspekterna.  

icon-heroblue-puzzle
Balanserad resursanvändning

Det gäller att undvika suboptimeringar av resurser och delprocesser.

icon-mint-screen-person
Effektiva arbetssätt

En lyckad transformation uppnås med strukturerade och utvecklande arbetssätt.

Icon-ice-list-tickmark
Nyttoskapande förutsättningar

Vi lägger grunden för fortsatt nyttoskapande vid framtida initiativ.

icon-lavender-group-tickmark
Optimerad nytta

Vi bidrar med en mix av initiativ som resulterar i en optimerad nytta.

Icon-pine-bulb
Lyckade projekt

Projekt som håller deadline och budget samt uppfyller resurskraven blir en naturlig del av verksamheten för våra kunder.   

Konsult transformation
Arbetssätt

Kundnära, strukturerat och efter best practice

Lyckade transformationer är en funktion av både de strukturella förändringarna och engagemanget hos medarbetarna. Alla metoder och modeller som vi använder är baserade på forskning och best practice.
konsult-transformation-gedigen-erfarenhet
Erfarenhet

Gedigen erfarenhet av komplexa förnyelseprojekt

Våra konsulter har lång erfarenhet från en rad branscher av att projektleda komplexa förändringsprojekt som transformationer och av att använda metoder som projekt-, portfölj- och programhantering. Vårt arbete baseras på vår samlade erfarenhet, den senaste forskningen och de bästa metoderna. Och vi jobbar nära dig som kund. Kunskap om din organisations förutsättningar och det önskade utfallet av förändringen bestämmer riktning och val av metod.
Våra komponenter för att genomföra transformationer
Agile Center of Excellence

Ett litet, dedikerat team av experter som implementerar ett agilt arbetssätt och som stannar tills organisationen har byggt upp tillräcklig kunskap för att driva arbetet vidare själva. 

 

Förändringsanalys

En förändringsanalys visar vilken nivå av förändringsledning man ska lägga sig på samt klargör vilka angreppssätt som är lämpliga.

 

Förändringsmetodik

En väldefinierad och genomarbetad förändringsmetodik ger en stabil ram för att göra medarbetarna delaktiga och engagerade i stället för att bara reagera med motstånd mot förändringarna. 

 

Förändringsledarskap

Oavsett om det handlar om att implementera ett nytt system, nya rutiner eller att reducera kostnader, krävs en förändring i tanke- och arbetssätt. Det kräver planering och ledning. 

 

Innovation

Med hjälp av en samsyn på innovation, analys av organisationens förutsättningar och innovationsmognad skapar vi rekommendationer och lägger grunden för ett lyckat innovationsarbete.

 

Projektledare

Vi tillhandahåller projektledningstjänster för projekt som handlar om omorganisation, effektivisering, verksamhetsutveckling, centralisering eller införande av nya verksamhetskritiska IT-system. 

 

Projektmodell

Vår iterativa projektmodell innehåller en struktur för hur projekt ska drivas, de roller som behövs för projektledningen och mallar som stöttar projektledarna. 

 

Projektmognadsanalys

Verksamheter med hög projektmognad uppvisar signifikant bättre resultat i form av projekt som håller budget, levererar i tid och uppfyller ställda krav. 

 

Portfölj- och programhantering

Portföljhantering handlar om hur urval, uppstart, prioriteringar, styrning, samordning och uppföljning av projekt går till och programhantering handlar om att ta hand om relaterade projekt i program så att resurser och effekter kan samordnas.

 

Virtuellt projektkontor

Vi kan tillhandahålla ett virtuellt, eller utkontrakterat, projektkontor som ett kostnadseffektivt alternativ till ett internt projektkontor

 

Ledningsseminarier: Transformation

Vi erbjuder tre seminarier som på olika sätt presenterar hur din organisation kan arbeta med transformation. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med att välja det som passar bäst utifrån era behov.

 

Några av våra kunder

Vi är inne på vårt tredje år i förbättringsarbetet, med stöd av CANEA, vilket har lett fram till att vi har förbättrat resultatet med 10 - 12 MSEK under perioden.
Lennart Grundel_sv_low-1

Kontakta oss

Ta första steget i din transformationsutveckling – kontakta vår specialist Lennart Grundel så berättar han mer.