Tycker du det är roligt att leta efter information?
Trist!

CANEA Document hjälper dig snabbt till rätt information när du behöver den. Besparad tid kan istället läggas på värdeskapande arbete.

CANEA Document

Välkommen till ett dokumenthanteringssystem utan krångliga mappstrukturer. Du slipper slösa dyrbar tid på att leta information och kan istället fokusera på viktigare saker.

icon-ocean-list-tickmark

Säker hantering av affärskritisk information

CANEA Document ger dig säker hantering av alla typer av dokument – på ett och samma ställe. Genom att koppla metadata till informationen kan du skapa en virtuell, flerdimensionell mappstruktur. Det innebär att ett dokument kan visas på flera platser samtidigt, med behörighetsstyrd åtkomst. Rätt information på rätt plats, till rätt användare vid rätt tidpunkt!

icon-ocean-puzzle

Dokumentstyrning för ledningssystem

Du kan med fördel lägga in ditt företags processorienterade ledningssystem i CANEA Document. All framtagning och distribution av dokument kvalitetssäkras och effektiviseras. Dessutom har dina medarbetare alltid tillgång till den mest aktuella versionen av dokumenten – direkt via intranät, surfplattor och mobiltelefoner.

Dokumenthanteringssystem

Ta kontroll över informationen

CANEA Document kombinerar enkla och intuitiva sökfunktioner med kraftfulla funktioner för styrning av dokument ur ett livscykelperspektiv.

Maximal tillgänglighet
Sök och hitta information snabbt utifrån vad du behöver – inte utifrån var den är sparad.

Hög säkerhet
Säkra både riktighet, ändringar och åtkomst till all information – med hög spårbarhet.

Uppfyller kraven
Hantera informationen enligt standarder, lagstiftningar och andra krav på dokumentstyrning.

Funktioner

CANEA Document stödjer allt från framtagning, publicering och ändring till arkivering och gallring – med full spårbarhet och versionshantering.

CANEA Document erbjuder flera sätt att söka information för att passa olika behov. Sök via en rollbaserad startsida, fritext, virtuella mappar, prenumerationer, favoriter och klickbara processkartor.

Systemet har stöd för snabb och enkel visning av dokument direkt i webbläsaren. Det fungerar givetvis lika bra på mobila enheter som på en dator.

Med hjälp av dokumentmallar för flera olika typer av dokument styrs sidhuvud, grafisk layout och innehåll så att ni får en enhetlig struktur. Information i sidhuvud och sidfötter hålls automatiskt uppdaterad genom mallarna.

Genom att märka information och dokument med egenskaper får du en kraftigt förbättrad sökbarhet. Samma dokument kan då visas på olika sätt i så kallade virtuella mappar, exempelvis per process, per avdelning, per godkännare och per dokumenttyp.

CANEA Document hanterar dokument ur ett livscykelperspektiv med stöd för framtagning, granskning, godkännande, omarbetning och slutligen arkivering. Remisstödet hjälper till att säkerställa både spårbarheten och riktigheten hos era affärskritiska dokument.

Stöd för kvittens på flera sätt. Har dokumenten lästs av berörda medarbetare? Har de lästs och förståtts? Det finns även stöd för distributionskvittens för dokument som behöver skrivas ut på papper. Elektroniska signaturer kan aktiveras vid exempelvis godkännande av dokument.

Från systemets startsida når du snabbt och enkelt relevanta dokument. Startsidan är rollbaserad och visar i första hand information som berör den inloggade användaren utifrån roll och önskemål. Dess utformning och innehåll kan styras på både central och individuell nivå.

Fullt stöd för arkivering med god sökbarhet i arkivet och möjlighet att återställa arkiverade dokument. Användarens behörighetsnivå styr tillgången till arkivet och äldre versioner av dokument. All information versionshanteras med full spårbarhet bakåt till tidigare versioner.

Underhåll stora mängder dokument på ett enkelt sätt. Detta är ofta nödvändigt vid organisationsförändringar eller när information ska struktureras om. Med funktionerna för massunderhåll kan en administratör till exempel byta godkännare på hundratals dokument med bara ett par knapptryckningar.

Med CANEA Document har vi fått ett verktyg som ger oss rätt förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete inom hela organisationen. Effekten är ett levande och användarvänligt ledningssystem som hjälper oss att göra rätt, sparar tid och gör att vi kan fokusera på det allra viktigaste – att ge våra kunder den allra bästa omsorgen.

Se vad CANEA Document
kan göra för dig

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

Användningsområden

Vi har levererat effektiva IT-lösningar för att skapa ökad lönsamhet och nöjdare kunder sedan 1997. Kombinationen av flexibla produkter och erfarna konsulter har gjort våra lösningar populära inom en rad användningsområden.

planning_01
Ledningssystem

Ledningssystem – huvudvärk eller en huvudsak? Läs mer om hur våra IT-lösningar skapar goda förutsättningar för ett processorienterat, integrerat och levande ledningssystem.

people_01
Dokumenthantering

God dokumenthantering skapar ordning och reda i er verksamhet. Läs mer om sökning, strukturering och styrning av all typ av affärsinformation och dokumentation.

planning_02
GAP-analys

Skapa en konkret bild av hur ett ledningssystem står sig mot befintliga krav, samt hur organisationens olika delar kan utvecklas för att uppfylla nya eller önskade krav.

2FXBFG1-1
On demand - Webbinarium

Användarvänliga ledningssystem

Så skapar man ett användarvänligt ledningssystem som både underlättar det dagliga arbetet för medarbetarna och bidrar till en effektivare verksamhet.

CANEA ONE
är en komplett produktfamilj –
låt oss presentera
övriga medlemmar

CANEA Document är bara en av medlemmarna i familjen. Utöver dokumenthantering har vi också verktyg för ärende- och projekthantering, processmodellering och strategiaktivering. Alla våra moduler är egenutvecklade, lättanvända och givetvis anpassningsbara till er verklighet och vardag. Lika självklart kan de också integreras och kombineras efter behov.

process-symbol

Process

Visualiserade processer som gör det enkelt att hålla verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga – och aktuella.

Läs mer

Workflow Symbol

Workflow

Genom att skapa körbara processer i CANEA Workflow får du både bättre koll på läget och smidigare handläggning.

Läs mer

icon-small-strategy

Strategy

Ett system som hjälper dig skapa förståelse och engagemang kring strategin genom kopplingar till den dagliga verksamheten.

Läs mer

icon-small-project

Project

Optimera projektportföljerna och maximera nyttan av alla de investeringar som görs i projekt och strategiska initiativ.

Läs mer

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.