Uppskattar du när det bara är du som har koll?
Se upp!

För när CANEA Project används, samlas all viktig projektinformation och görs tillgänglig för både interna och externa medlemmar.

CANEA-Project-2

Ett heltäckande projektverktyg med integrerat stöd för alla typer av projekt och intressenter – såsom ledning, resursägare, beställare, projektledare och projektdeltagare.

Förbättra resultaten i er projektverksamhet


CANEA Project ger dig en utmärkt överblick över hela projektportföljen, inklusive lönsamhet och status, som gör det enklare att prioritera och fatta beslut.

icon-royal-screen-person

Mer projektledning

Låt projektledaren fokusera på ledning istället för administration och distribution av information.

 

icon-royal-group-tickmark

Ökat samarbete

Samla all projektinformation på en plats och gör den tillgänglig för både interna och externa medlemmar.

icon-royal-list-tickmark

Bättre resultat och effekt

Hjälper dig med prioritering av projekt, resursstyrning och analys av portföljer och program.

Funktioner

Kraftfulla funktioner för planering och styrning av aktiviteter, resurser och kostnader hjälper dig att genomföra projekten framgångsrikt enligt strategi och plan.

Hantera projektportföljer och program i flera nivåer med aggregerad status. Överblicka flera projekt samtidigt ur olika perspektiv såsom projekttyp, organisation och strategi. Möjliggör både prioritering och styrning av multiprojektverksamheter för ledning och projektkontor.

Hantera resurserna över hela projektverksamheten. Planera resurser och roller i projekt på både aktiviteter och arbetspaket, periodiserat vecko-, månads- eller kvartalsvis. Överblicka överbokningar och tillgänglighet på resurser per resurs, roll, avdelning och period.

Verktyget ger ditt team rätt stöd genom hela projektgenomförandet. Resultatet är bättre tillämpning av metodiken och bättre efterlevnad. Använd er egen projektmodell eller någon av de befintliga på marknaden, såsom XLPM eller PROPS. Systemet konfigureras med valfritt antal modeller bestående av faser, grindar, kriterier och dokumentmallar.

Planera projektet online och dela enkelt tidplanen med alla berörda. Skapa hierarkiska WBS-modeller med enkel drag-och-släpp-funktionalitet. Planera aktiviteter i Gantt-scheman med tider och beroenden. Stöd för basplaner, versionshantering, kritiska linjen och behörigheter för rätt åtkomst. Stödjer även planering av kostnader och resurser på alla nivåer i projektet.

Effektiv samverkan i teamet påverkar resultatet av projektet i stor utsträckning. CANEA Project erbjuder sociala funktioner i hela systemet för att möjliggöra diskussion och informationsdelning på ett naturligt sätt kopplat till dokument, aktiviteter, risker med mera. Systemet notifierar automatiskt ändringar, nyheter och inlägg som sker i projekten – både på projektnivå och aggregerad individnivå. Systemet är även integrerat med online-möten och chatt.

Hantera och dela all projektrelaterad dokumentation online. Smarta funktioner för att enkelt ladda upp och redigera dokument. Stöd för mappar, behörighetsstyrning, mallar, versionshantering och koppling till Outlook. Även stöd för hantering av uppgifter, risker och andra typer av ärenden såsom ändringar, inköp och avvikelser.

Generera rapporter i systemet i tabellformat eller som interaktiva diagram. Skapa beslutsunderlag och analysera sammanställningar med parametrar såsom nytta, tid, kostnad, projekttyp, prioritet och status. Systemet levereras med en kraftfull och flexibel analysdel för grafisk presentation.

CANEA Project hanterar ekonomisk information i projekten utifrån perspektiven kalkyl, budget, utfall och prognos. Hanteras på valfri aktivitets-, arbetspakets- och projektnivå. Stöd för periodisering av data och extern koppling till ekonomisystem.

Låt användare redovisa tid per dag, projekt och aktivitet. Även rapportering av ETC för att få kontroll över status och progress på aktiviteter. Funktioner för sammanställningar och uppföljning av rapporterad tid på projekt- och aktivitetsnivå.

Du är i gott sällskap

Hundratals organisationer i en mängd olika branscher har redan upptäckt fördelarna med vårt projektledningssystem CANEA Project. Ta gärna en titt på våra kundcase!

Vi blev övertygade direkt när vi tittade på CANEA Project. Fem orter är inblandade i Kinnarps utvecklingsprojekt och vi behöver göra projekten visuella för alla inblandade. Det här kommer att hjälpa oss. Jag blev heltänd på kombinationen av kraftfullhet och enkelhet!

Se vad CANEA Project
kan göra för dig

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

Användningsområden

Vi har levererat effektiva IT-lösningar för att skapa ökad lönsamhet och nöjdare kunder sedan 1997. Kombinationen av vårt system för projektledning, flexibla produkter och erfarna konsulter har gjort våra lösningar populära inom en rad användningsområden.

planning_01
Projekthantering

Öka er projektmognad! Projekthanteringsverktyg för bättre planering, ledning och samarbete i er projektverksamhet.

people_01
Portföljhantering

Nyckeln till lyckad projektverksamhet! Hantera en komplex projektverksamhet med en smart lösning för portföljhantering.

planning_02
Projektmognadsanalys

Förbättra din organisations projektverksamhet! Vi levererar kompletta åtgärdsplaner för ökad projektmognad.

iStock-842856646-1
On demand - Webbinarium

Lyckade projekt

Hur kan ni som organisation arbeta för att skapa lyckade projekt? Välkommen till ett webbinarium som ger er verktygen som lyfter er projektorganisation.

CANEA ONE
är en komplett produktfamilj –
låt oss presentera
övriga medlemmar

CANEA Project är bara en av medlemmarna i familjen. Utöver projekthantering har vi också verktyg för ärende- och dokumenthantering, processmodellering och strategiaktivering. Alla våra moduler är egenutvecklade, lättanvända och givetvis anpassningsbara till er verklighet och vardag. Lika självklart kan de också integreras och kombineras efter behov.

document-symbol

CANEA Document

Effektiv och samlad dokumenthantering av all affärskritisk information utan krångliga mappstrukturer.

Läs mer

Workflow Symbol

CANEA Workflow

Genom att skapa körbara processer i CANEA Workflow får du både bättre koll på läget och smidigare handläggning. 

Läs mer

icon-small-strategy

CANEA Strategy

Ett system som hjälper dig skapa förståelse och engagemang kring strategin genom kopplingar till den dagliga verksamheten.

Läs mer

process-symbol

CANEA Process

Visualiserade processer som gör det enkelt att hålla verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga – och aktuella.

Läs mer

Boka demo

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.