Integritetspolicy

Detta dokument beskriver CANEA Partner Group AB’s (hädanefter kallat CANEA) integritetspolicy och förklarar hur vi använder dina personliga uppgifter (dvs. alla personidentifierande uppgifter om dig, som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress och som allmänt benämns ”dina uppgifter” i denna policy) när du söker en tjänst hos oss som samlas in via CANEAs hemsida, kundportal och webshop eller när du via ett tecknat avtal blir kund till CANEA. Denna integritetspolicy (tillsammans med våra användningsvillkor) beskriver hur personliga uppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller kommer att bearbetas av oss. Läs det nedanstående noggrant för att förstå våra synpunkter och metoder avseende dina personliga uppgifter och hur vi behandlar och skyddar dem.

Vilka är CANEA?

CANEA Partner Group AB levererar konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar inom fyra huvudområden: Strategi, Organisation & Effektivisering, Projektledning och Ledningssystem. CANEA Partner Group AB är ett företag registrerat i Sverige (org.nr. 556549-3268) med huvudkontor på Packhusgatan 6, 411 13 Göteborg, Sverige.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (GDPR).

Genom din beställning av produkter eller tjänster blir du registrerad hos CANEA. Registret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av leveransen.

Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till CANEA. Vi bedriver ett omfattande systematiskt och kontinuerligt säkerhetsarbete för att hindra att dina uppgifter kommer i obehörigas händer.

Information som vi samlar in

Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

 • Uppgifter som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på CANEA’s webbsida eller uppgifter du förser oss med på annat sätt. Detta omfattar uppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för att t.ex. ladda ner en whitepaper eller registrerar dig för ett seminarium, kurs eller vid ansökan av en tjänst hos CANEA (t.ex. e-postadress, namn, adress, telefonnummer, befattning, geografisk plats, utbildning och erfarenhet). Vi kan också be dig om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats, webbshop eller kundportal.
 • Uppgifter som du tillhandahåller vid köp av produkter eller tjänster eller tecknar avtal med CANEA. Detta omfattar uppgifter såsom e-postadress, namn, adress, telefonnummer, befattning, geografisk plats, digital användaridentitet.
 • Om du kontaktar oss kan vi spara information om korrespondensen och din epost-adress, utdelningsadress eller telefonnummer, beroende på hur du valt att kontakta oss
 • Information om dina besök på vår webbplats (inklusive men ej begränsat till allmän information om användare som skaffar åtkomst till eller använder CANEAs hemsida, såsom antalet besökare, personer som registrerat sig på vår hemsida, internet-protokolladresser, typ av webbläsare, webbläsarens språkinställning, hänvisande/utgångswebbplatser och -webbadresser, annan webbläsarhistorik, typ av plattform, antal klick, domännamn, ingångssidor, visade sidor och dessa sidors ordningsföljd, mängd tid spenderad på vissa sidor samt datum och tidpunkt). Läs mer om detta i vår Cookiepolicy.

Marknadsföring

 • Om du har kryssat i samtyckesrutan i beställningsformuläret om att du vill ha information om CANEAs produkter/tjänster och/eller nyhetsbrev via e-post samtycker du till att dina personuppgifter används för detta ändamål.
 • Om du abonnerar på vårt informations- och/eller nyhetsbrev kommer vi att skicka dessa till dig via e-post, och då använda den e-postadress du angivit. Vi lagrar den enbart för att kunna hålla vår kontakt med dig. Du kan när som helst avsluta informations- och/eller nyhetsbrevet genom att välja att avprenumerera direkt i brevet. Det går också bra att kontakta oss och säga att du vill bli borttagen från våra register.

Vi säljer eller delar aldrig din e-postadress och övriga uppgifter till någon annan part för att de skall kunna använda dessa i marknadsföringssyfte eller annat ändamål.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina uppgifter på följande sätt:

 • För att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på ett sätt som är så effektivt som möjligt för dig och för den enhet du använder,
 • För att förse dig med den information du begär från oss samt för att rekommendera relevanta produkter som enligt vår mening kan vara av intresse för dig, förutsatt att du har givit ditt medgivande till att bli kontaktad för sådana ändamål. Vi kommer även att använda dina uppgifter för att skicka ut e-postpåminnelser, information om nya produktutgåvor samt för att be dig om feedback och synpunkter. Sådana e-postmeddelanden kommer att innehålla länkar för hantering av inställningar och, i tillämpliga fall, länkar till avbeställning som du kan använda om du inte längre vill ta emot sådana e-postmeddelanden
 • För att underrätta dig om ändringar i vår tjänst som du har köpt eller prenumererar på
 • För att förse CANEAs HR avdelning med information om dig och ditt potentiella intresse i jobb som anslås på CANEAs hemsida. Vi kan använda dina uppgifter för att kontakta dig samt för rekryteringsändamål.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är:

 • Intresseavvägning vid utskick av erbjudanden eller nyheter om uppdateringar av produkter och tjänster samt inbjudan till aktiviteter såsom utbildningar, seminarier m.m. Vid avprenumeration upphör utskicken omedelbart. Dock kan uppgifterna komma att sparas i vårt register upp till 1 år efter avprenumeration i kvalitetssäkringssyfte.
 • Rättslig förpliktelse används när andra lagar kräver att vi lagrar informationen en viss tid såsom bokföringslagen m.fl.
 • Samtycke används i de fall ni självmant har valt att godkänna att vi får lagra era personuppgifter i syfte att administrera och leverera information, produkter eller tjänster. Ett samtycke kan återtas närsomhelst varpå vår behandling av dina personuppgifter upphör såvida inte annan förpliktelse såsom Rättslig förpliktelse eller Fullgörande avtal anger annat. Dock kan uppgifterna komma att sparas i vårt register upp till 1 år i kvalitetssäkringssyfte.
 • Fullgörande av avtal används i de fall du beställer eller har beställt produkter och/eller tjänster av CANEA. Beroende på produktens och tjänstens karaktär och omfattning kan tidsrymden för lagring av uppgifterna variera efter upphörande av avtalet.

Överföring av dina uppgifter till andra länder eller tredje part

Vi säljer eller delar aldrig din e-postadress och övriga uppgifter till någon annan part för att de skall kunna använda dessa i marknadsföringssyfte eller annat ändamål.

Vi kan dock dela dina personliga uppgifter till tredje part om vi är skyldiga att dela specifik information när vi fastställer att sådant utgivande är nödvändigt för att efterleva juridiska skyldigheter eller i syfte att genomdriva eller tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal eller för att skydda CANEAs intressen eller säkerhet.

CANEA kan komma att lagra dina uppgifter med personuppgiftsbiträden lokaliserade inom EU (lagring och/eller säkerhetskopia).

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi söker ständigt efter nya sätt att förbättra våra webbplatser. Det kan hända att vi då och då gör ändringar i denna integritetspolicy.

Registerutdrag, korrigering eller borttagning av Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är CANEA. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i CANEAs verksamhet.

Om du vill ha en kopia på en del eller samtliga uppgifter vi lagrar om dig kan du kontakta oss via angivna kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du har också rätt att i vissa fall få uppgifter raderade samt återkalla ditt samtycke, om behandlingen grundar sig på samtycke.

Vi vill försäkra oss om att dina uppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort uppgifter som du anser vara felaktiga genom att ta kontakt med oss.

Du har också rätt att be oss att inte använda dina personliga uppgifter för marknadsföringsändamål. Om du vill ändra dina inställningar för marknadsföring eller avbeställa nyhetsbrev som vi skickar, kan du kontakta oss eller klicka på länken ”avprenumerera” som finns i alla våra mejlutskick.

Kontakta oss
Frågor, synpunkter eller klagomål:

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller CANEAs hantering av personuppgifter eller denna integritetspolicy ber vi dig att ta kontakt med vårt dataskyddsombud genom att fylla i det här formuläret. Du kan också skicka ett brev med reguljär post till:

CANEA Partner Group AB
Att: integritet
Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

Om du anser att du har lidit skada eller haft olägenhet på grund av att CANEA har kränkt dina rättigheter så som de specificeras i denna integritetspolicy, och om CANEA inte har behandlat ditt klagomål på rimligt sätt kan varje invånare i EU dessutom lämna in klagomål till vederbörande dataskyddsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

Registerutdrag

Gör så här: Ladda ner och skriv ut den här registerutdragsblanketten, fyll i och underteckna. Blanketten kan antingen mejlas till oss på integritet(at)canea.se eller postas till CANEA Partner Group AB, Packhusgatan 6, 411 13 Göteborg. Märk kuvertet ”Registerutdrag”.

Vi återkommer till dig inom 30 dagar från det att vi mottagit din begäran. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. CANEA Partner Group kan inte lämna ut registerutdrag via e-post, då vi saknar digital tjänst för säker identifiering av mottagare.

Vänligen kontakta oss vid eventuella frågor.